ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна...
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА• да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придоб...
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА• да увеличим стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна с...
Участници в проекта• Проекта „Ученически практики” обхваща училища от системата на професионалното образование и обуч...
Управление на проекта на ниво училищеФункционален експерт организатор ученически практики Благой Мигдин ...
Фирми-партньори• ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН ЕООД• ОРБЕЛ 2001• ФАМИТА ЕООД• Ахат+ ЕООД• Гоце нет ООД• Пирин Спринг АД• Сани холид...
Уеб-базирана система• Планира се да бъдат реализирани онлайн: – Основните дейности по набиране на работодатели и мент...
Проект - Ученически практики в НПГ
of 8

Проект - Ученически практики в НПГ

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Проект - Ученически практики в НПГ

  • 1. ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
  • 2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА• да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии в съответствие с потребностите на пазара на труда;• да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;• да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • 3. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА• да увеличим стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;• да стимулираме нарастването на броя на учениците, които си намират работа непосредствено след дипломирането;• да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;• да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
  • 4. Участници в проекта• Проекта „Ученически практики” обхваща училища от системата на професионалното образование и обучение.• За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа.• След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.• В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на участниците в управлението и наставници от страна на работодателя.• Бюджетът на проект “Ученически практики” е 28 000 000 лева.
  • 5. Управление на проекта на ниво училищеФункционален експерт организатор ученически практики Благой Мигдин Училищен финансист Светла Баталова Консултант на учениците за избор на практика Васил Аратлъков инж. Румен Шарланджиев Елена Иванова Наблюдаващи учители Светла Товирова Костадинка Джагълова
  • 6. Фирми-партньори• ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН ЕООД• ОРБЕЛ 2001• ФАМИТА ЕООД• Ахат+ ЕООД• Гоце нет ООД• Пирин Спринг АД• Сани холидейс• Иван Ежков ЕООД
  • 7. Уеб-базирана система• Планира се да бъдат реализирани онлайн: – Основните дейности по набиране на работодатели и ментори, – публикуването на свободни позиции, – процеса на кандидатстване за практическо обучение, – набирането на преподаватели за наставници, – модули за е-обучения, е-обслужване и е-удостоверяване на проведената практиката – електронни формуляри, договори за практическото обучение, методически и обучителни документи, отчетни и други документи, – справочни данни за контрол на извършените практически обучения, – индивидуални профили на учениците, работодателите, професионалните гимназии.