Nama : ______________________ Tarikh : _________
Tingkatan : _______
LATIH TUBI
Kaji pernyataan berikut.
Ketebalan kan...
of 1

POPQUIZ BAB 7 SAINS FORM4

SELAMAT MENJAWAB
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - POPQUIZ BAB 7 SAINS FORM4

  • 1. Nama : ______________________ Tarikh : _________ Tingkatan : _______ LATIH TUBI Kaji pernyataan berikut. Ketebalan kanta mempengaruhi jarak fokus kanta cembung. Anda diberikan dua kanta yang berbeza ketebalan, pemegang kanta dan skrin putih. A) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. (1markah) B) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di A) berdasarkan kriteria berikut :  Tujuan eksperimen (1 markah)  Mengenal pasti pemboleh ubah (2 markah)  Senarai radas dan bahan (1 markah)  Prosedur atau kaedah (4 markah)  Penjadualan data (1 markah) drmarialem2014