Presupost
TELERES INTERNET FACTORY, M.R.C.
Teler.es
Nº de presupost:
Fecha de factura:
Referencia:
INS. MONTGROS JUAN ...
of 1

Presupost mates

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presupost mates

  • 1. Presupost TELERES INTERNET FACTORY, M.R.C. Teler.es Nº de presupost: Fecha de factura: Referencia: INS. MONTGROS JUAN CUADRA PLANTA 2, BCN C.I.F. D-142193319 1 02/12/14 CLIENT: 1402031190 FORMA DE PAGAMENT I VENCIMENT Domiciliació bancaria i cobrament al comptat DADES BANCÀRIES: QUANTITAT DE TELERS: 5 CONTRACTE CONCEPTE QUANTITAT P/U 213941 Barilla rodona 10 Periode: 213941 Barilla rectangular 10 Periode: 213941 Barilla cuadrada 5 Periode: 213941 Mà d'obra 20 Periode: 213941 Local 5 Periode: 213941 Amortització de màquines 5 Total sense IVA Total amb IVA DTO. SUBTOTAL 0.4 0.00% 4 0.3 0.00% 3 0.28 0.00% 1.4 8 0.00% 160 12.5 0.00% 62.5 0.15 0.75 231.65 280.2965 Pàgina 1

Related Documents