Всі міста - 2015
ЗМІСТ
2 Всі міста - 2015
1. Про Західну маркетингову компанію………………………………………………..…………………3
2. Про проект “Фабрика досліджен...
Західна маркетингова компанія
3 Всі міста - 2015
– це команда професіоналів,
яка націлена надати повну інформацію щодо
рин...
4
ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
проект для компаній, яким важливо володіти інформацією про зміни на ринку, про
поведінку споживачів т...
Наші клієнти
5 Всі міста - 2015
Географія проекта «ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ»
по Україні
6 Всі міста - 2015
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Мета проекту:
• Представити можливість компаніям оперативно і якісно отримувати достовірну
інформаці...
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
• Дослідження проходить за методом особистого опитування.
• Інтерв’юєри відбирають респондентів у відпов...
ВИБІРКА
• Для досягнення цілей дослідження проводиться особисте опитування серед населення
міст України.
• Створюється виб...
МЕХАНІКА ПРОЕКТУ
Проект складається з декількох етапів:
1. Організація проекту
2. Збір інформації і контроль над якістю зі...
ФОРМАТ ЗВІТУ
• Звіт містить аналіз результатів дослідження у відповідності із задачами проекту,
виражений в графіках, табл...
БОНУСИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
• Постійним клієнтам надається можливість включати додаткові безкоштовні питання:
- на 2 хвилю: +1 пи...
ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ
• А1. ПРИ ВИБОРІ ХАРЧОВОЇ МОРСЬКОЇ СОЛІ НА ЩО ВИ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГУ НАЙБІЛЬШЕ. РОЗСТАВТЕ ОЦІНКИ ВІД 1 ДО 10...
ПРИКЛАД АНАЛІЗУ
14 Всі міста - 2015
Х 2012
ДЕКІЛЬКА СЛАЙДІВ ЗІ ЗВІТУ
«АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ»
ПОВНИЙ АНАЛІЗ 10 ОСНОВНИХ ПИТАНЬ МІСТИТЬ 30 ...
РОЗПОДІЛ РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ В М. Х
• Дві третини працездатного населення м. Х купують гречану крупу.
• З них 60% ринку р...
РІВЕНЬ ВПІЗНАВАННОСТІ ТМ ГРЕЧАННИХ КРУП
• Майже 40% споживачів не можуть назвати ТМ гречаної крупи, яку вони купують.
Спож...
АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ДО БРЕНДІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ
• Абсолютної відмінної оцінки якості не отримав жодний з лідерів ринку.
• Важли...
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН
ТМ N У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ
• Сильні сторони ТМ N в основному полягають у смакових вл...
СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ
• В результаті проведеного повіднкового сегментаційного аналізу були визначенні три
сегменти базуючись...
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ
• По результатам факторного аналізу були виділено дві групи факторів.
• В кожній групі поєднались ті факт...
ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
• В кожному місті проект проходить 2-ва рази на місяць:
• 1 хвиля – з 15 числа поточного місяця...
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
23
Загальна кількість
основних питань
Вартість 1 блоку (5 основних
питань), грн
Загальна вартість участі в ...
Хто володіє інформацією – той володіє світом
Натан Ротшильд
Всі міста - 2015
Контактна інформація
«Західна маркетингова компанія»:
58000 Україна,
м. Чернівці
вул. Небесної сотні, 14 а, оф. 506
тел./ф...
of 25

Presentation of project Factory research_2015

Запускаємо дослідження споживачів по містах України. Вибірка складає - 1000 респондентів в кожному місті (формується міні-модель міста). В одній анкеті приймають участь декілька компаній, аналіз здійснюється виключно в рамках вашого блоку питань та питань соціально-демографічного портрету споживачів. Більш детальна інформація в презентації проекту "Фабрика досліджень"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presentation of project Factory research_2015

 • 1. Всі міста - 2015
 • 2. ЗМІСТ 2 Всі міста - 2015 1. Про Західну маркетингову компанію………………………………………………..…………………3 2. Про проект “Фабрика досліджень”……………………………………………………………………..4 3. Клієнти проекту…………………………………………………………………………………………………….5 4. Географія проекту…………………………………………………………………………………………………6 5. Результати дослідження ринку……………………………………………………………………………7 6. Метод дослідження ринку...………………………………………………………………………………..8 7. Вибірка………………………………………………………………………………………………………………….9 8. Механіка проекту ………………………………………………………………………………………………..10 9. Формат звіту…………………………………………………………………………………………………………11 10. Бонуси для учасників…………………………………………………………………………………………12 11. Приклади запитань …………………………………………………………………………………………..13 12. Приклад аналізу………………………………………………………………………………………………..14 13. Термін реалізації проекту………………………………………………………………………………….22 14. Бюджет проекту…………………………………………………………………………………………………23
 • 3. Західна маркетингова компанія 3 Всі міста - 2015 – це команда професіоналів, яка націлена надати повну інформацію щодо ринку, споживачів, та показати всі можливі стратегічні шляхи розвитку наших клієнтів. Ми працюємо на ринку маркетингових послуг України з 2006 року.
 • 4. 4 ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ проект для компаній, яким важливо володіти інформацією про зміни на ринку, про поведінку споживачів тощо. ПРОЕКТ ПРОХОДИТЬ У ВСІХ ОБСЛАСНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ Опитування проходить у форматі омнібусу (одночасно для декількох компаній). Компанії-замовники вибирають ті міста і ті питання, які їм цікаві. Всі міста - 2015
 • 5. Наші клієнти 5 Всі міста - 2015
 • 6. Географія проекта «ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ» по Україні 6 Всі міста - 2015
 • 7. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ Мета проекту: • Представити можливість компаніям оперативно і якісно отримувати достовірну інформацію про поведінку споживачів будь-якому місті України, або по країні в цілому Результати дослідження: • Причини змін динаміки продаж • Визначення потенціалу ринку • Сегментування ринку • Виявлення ринкових ніш • Аналіз поведінки споживачів (критерії вибору товару, послуги, точки продаж) • Рівень лояльності споживачів • Рівень знань бренду споживачами • Визначення эфективності рекламної кампанії • Тестування рекламної компанії, нового бренду, нового зовнішнього виду товару та інше. • Багато інших питань, необхідних для прийняття рішень в компаніях. 7 Всі міста - 2015
 • 8. МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ • Дослідження проходить за методом особистого опитування. • Інтерв’юєри відбирають респондентів у відповідності із квотами вибірки. • Проходить особисте інтерв’ю кожного респондента. • Вибірка формується як модель населення України, враховуючи статевовіковий розподіл й додаткову стратифікацію за географією розташування населення. • Анкета формується за принципом «омнібус»: в одній анкеті приймають участь декілька тематичних блоків запитань від декількох компаній. • Останнім виступає блок запитань соціально-демографічних характеристик респондента (12 запитань): стать, вік, рівень освіти, вид зайнятості, чи є у власності авто, семейне положення, кількість дітей , рівень сімейних доходів та витрат, оцінка ступеня активності використання соц.мереж. 8 Всі міста - 2015
 • 9. ВИБІРКА • Для досягнення цілей дослідження проводиться особисте опитування серед населення міст України. • Створюється вибірка в містах з населенням: – більше 900 тис. чол - 1100 чол., – менше 900 тис. чол. – 1000 чол. • До вибіркової сукупності входять респонденти віком 18+. • Довірчий інтервал – 95%, похибка - +/- 3%. • Вибірка квотована за статевовіковим розподілом і стратифікована по районах міста. • Таким чином, кожна вибірка представляє собою модель населення міста. • Блок питань формується Західною маркетинговою компанією разом з компанією Замовником. 9 Всі міста - 2015
 • 10. МЕХАНІКА ПРОЕКТУ Проект складається з декількох етапів: 1. Організація проекту 2. Збір інформації і контроль над якістю зібраної інформації 3. Формування бази даних 4. Обробка, аналіз інформації, підготовка аналітичних звітів 5. Презентація звітів • На всіх етапах приймають участь висококваліфікований персонал з досвідом роботи. Особлива увага надається контролю над якістю зібраної інформації. • Фото-звіт бригадирів з точок опитування • Контрольне повторне телефонне опитування респондентів: інтерв'юери мають право тільки 10% анкет надати без контактного номера телефону респондентів, з метою подальшої їх перевірки. • Перевірка зібраних анкет у відповідності з вибірковим розподілом: у кожного інтерв'юера на руках є статевовікові квоти респондентів, яких він повинен опитати. • Перевірка правильності заповнення інтерв'юером відповідей на запитання в анкеті. • Після формування повної бази даних нашими аналітиками вона перевіряється на наявність пропущених значень і дублів. Для забезпечення якісної повної вибірки опитують по містах на 30% більше (1400 анкет) 10 Всі міста - 2015
 • 11. ФОРМАТ ЗВІТУ • Звіт містить аналіз результатів дослідження у відповідності із задачами проекту, виражений в графіках, таблицях, діаграмах. • Кожний елемент аналізу аргументований, у висновках надіються рекомендації від експертів Західної маркетингової компанії. • Документи дослідження (матеріали) по виконаному проекту будуть надіслані в електронному вигляді на українській мові. Матеріали проекту: • Аналітичний звіт в форматі MS Exel та/або PowerPoint, який містить аналіз результатів дослідження у відповідності із завданнями проекту; • Бази даних по бажанню компанії-учасниці може бути представлена в електронному вигляді в форматі SPSS. 11 Всі міста - 2015
 • 12. БОНУСИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ • Постійним клієнтам надається можливість включати додаткові безкоштовні питання: - на 2 хвилю: +1 питання - на 3 хвилю: +2 питання - на 4 хвилю: +3 питання - на 5 хвилю: +4 питання - на 6 хвилю: +5 питань • Клієнтам, які замовили більше 6 хвиль на постійні основі до кожного блоку додається 2 питання, і 1 раз в рік мають можливість безкоштовно провести 1 хвилю на 1 блок питань. 12 Всі міста - 2015
 • 13. ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ • А1. ПРИ ВИБОРІ ХАРЧОВОЇ МОРСЬКОЇ СОЛІ НА ЩО ВИ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГУ НАЙБІЛЬШЕ. РОЗСТАВТЕ ОЦІНКИ ВІД 1 ДО 10, ДЕ 1 – ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО, 10 – НЕ ВАЖЛИВО. Розмір упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Тип упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Ціна Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Країна виробник Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Розмір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Колір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Збагачена корисними складовими (йодована,сіль з ламінарією) Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Наявність корисних порад Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Прозорість упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо Торгову марку Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо • В1. ДЕ ВИ КУПУЄТЕ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ? Інтерв’юер, окремо відмітьте місце купівлі овочів та фруктів, обвівши цифру в таблиці кружечком Не купую……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99 • 13 Всі міста - 2015
 • 14. ПРИКЛАД АНАЛІЗУ 14 Всі міста - 2015
 • 15. Х 2012 ДЕКІЛЬКА СЛАЙДІВ ЗІ ЗВІТУ «АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ» ПОВНИЙ АНАЛІЗ 10 ОСНОВНИХ ПИТАНЬ МІСТИТЬ 30 СЛАЙДІВ
 • 16. РОЗПОДІЛ РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ В М. Х • Дві третини працездатного населення м. Х купують гречану крупу. • З них 60% ринку розподіляють 3-ри ТМ: С, В, А. • Ще 15% ділять між собою торгові марки Б, N та Clever. АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 16 71.60% 28.40% Купую Не купую 31% 17% 13% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 • 17. РІВЕНЬ ВПІЗНАВАННОСТІ ТМ ГРЕЧАННИХ КРУП • Майже 40% споживачів не можуть назвати ТМ гречаної крупи, яку вони купують. Споживачі при купівлі гречаної крупи не завжди звертають увагу на торгову марку. • Лідерами за рівнем впізнаванності виявились лідеру Х ринку гречаної крупи: С, В, А. • ТМ N назвали 4,2% споживачів гречаної крупи. АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 17 31.90% 16.40% 13.30% 7.40% 4.20% 3.60% 2.50% 2.20% 2.20% 1.80% 14.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 62% 38% Пам'ятають ТМ гречанної крупи Не пам'ятають ТМ гречанної крупи
 • 18. АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ДО БРЕНДІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ • Абсолютної відмінної оцінки якості не отримав жодний з лідерів ринку. • Важливо відзначити, що якість ТМ N оцінили значно вище, а ніж основну частину конкурентів. АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 18 4.5 4.4 3.9 3.9 4.3 4.0 4.1 4.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6
 • 19. ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ТМ N У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ • Сильні сторони ТМ N в основному полягають у смакових властивостях та ціні гречаної крупи. • Українське виробництво для споживачів відіграє важливу роль у споживачів гречки і виступає сильною стороною ТМ N. • Рівномірно прожарена гречка впливає на її смак, і відіграє важливу роль при виборі торгової марки. • Кількість чорних зерен та сміття, що трапляється в крупі, негативно впливає на сприйняття торгової марки споживачами. • Слабкою стороною ТМ N виступає погана представленість на полицях магазинів м. Х АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 19 Сильні сторони Слабкі сторони Смак Чорні зерна Доступна ціна Не завжди можна знайти Українська марка Є сміття Гарно прожарена Мало відома
 • 20. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ • В результаті проведеного повіднкового сегментаційного аналізу були визначенні три сегменти базуючись на цілях споживання гречаної крупи. • 1 СЕГМЕНТ – ДЛЯ РІЗНОМАНІТТЯ ЇЖІ • 2. СЕГМЕНТ – ЛЮБИТЕЛІ ГРЕЧКИ • 3 СЕГМЕНТ – КОРИСТЬ (БО ВОНА КОРИСНА ТА ДОТРИМУЮСЬ ДІЄТИ ДЛЯ ФІГУРИ) АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 20 56.3% 37.0% 8.9% 7.8% 36.3% Для різноманіття їжі Бо вона корисна Дотримуюсь дієти (для здоров`я) Дотримуюсь дієти (для фігури) Бо подобається смак гречки
 • 21. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ • По результатам факторного аналізу були виділено дві групи факторів. • В кожній групі поєднались ті фактори, які мають вплив на вибір гречаної крупи окремими сегментами ринку. • Кожній була надана назва. • 1 ГРУПА: Ціновий вплив • 2 ГРУППА: Якісний вплив АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 21 Оцінка ступеня впливу на ваш вибір фактора Ціновий вплив Якісний вплив Ціна ,666 Українське виробництво ,738 Відомість торгової марки -,619 Чистота гречки ,537 ,496 Рекомендація знайомих, друзів, родичів -,548 Рівномірний колір ,608 Приваблива упаковка -,588 Великі зерна гречки ,628 Інформація на упаковці про корисність гречки -,503
 • 22. ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ • В кожному місті проект проходить 2-ва рази на місяць: • 1 хвиля – з 15 числа поточного місяця до 15 числа наступного місяця • 2 хвиля – з 25 числа поточного місяця до 25 числа наступного місяця 22 Всі міста - 2015
 • 23. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 23 Загальна кількість основних питань Вартість 1 блоку (5 основних питань), грн Загальна вартість участі в 1 хвилі по 1 місті, грн 20 основних питань 7 770,00 31 079,00 15 основних питань 8 227,00 24 681,00 10 основних питань 8 684,00 17 368,00 5 основних питань 9 141,00 9 141,00 Вартість додаткового питання 1 828,00 грн ЗНИЖКИ ВІД 2-Х ДО 3-Х МІСТ -5% ВІД 4-Х ДО 6-ТИ МІСТ -10% ВІД 7-МИ ДО 10-ТИ МІСТ - 15% ВІД 11-ТИ ДО 15-ТИ МІСТ - 20% ВІД 16-ТИ І БІЛЬШЕ МІСТ - 25% Всі міста - 2015
 • 24. Хто володіє інформацією – той володіє світом Натан Ротшильд Всі міста - 2015
 • 25. Контактна інформація «Західна маркетингова компанія»: 58000 Україна, м. Чернівці вул. Небесної сотні, 14 а, оф. 506 тел./факс +38 (0372) 907-597 8 (050) 9200442 www.zmk.com.ua info@zmk.com.ua factory.research.ua@gmail.com www.facebook.com/FabrikaDoslidzen Всі міста - 2015

Related Documents