Pridjevi
Mario Gavran
O kome govori ova priča?
Kakav je djed?
Djed
visok
mršav
zadovoljan
nasmijan
U čemu djed igra nogomet?
Kakve su kopačke?
Kopačke
nove
crne
Koja vrsta riječi su DJED i KOPAČKE?
Što smo saznali o djedu i o kopačkama?
Što mislite na koje pitanje odgovaraju riječ...
Gdje djed igra nogomet?
Na igralištu gradskog kluba.
U čemu djed uživa?
U bakinim palačinkama?
Koja vrsta riječi su KLUB i PALAČINKE?
Što smo saznali o klubu i o palačinkama?
Što mislite na koje pitanje odgovaraju r...
Što je zajedničko riječima: VISOK; MRŠAV;
ZADOVOLJAN…?
Te su riječi dodane imenicama.
Te riječi odgovaraju na pitanje K...
Što je zajedničko riječima: GRADSKI, BAKINE?
Te su riječi također dodane imenicama.
Te riječi odgovaraju na pitanje ČIJE...
PRIDJEVI Uz imenice
KAKVO JE ŠTO? ČIJE JE ŠTO?
PRIDJEVI Uz imenice
KAKVO JE ŠTO? ČIJE JE ŠTO?
of 10

Prezentacija hj pridjevi

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija hj pridjevi

  • 1. Pridjevi Mario Gavran
  • 2. O kome govori ova priča? Kakav je djed? Djed visok mršav zadovoljan nasmijan
  • 3. U čemu djed igra nogomet? Kakve su kopačke? Kopačke nove crne
  • 4. Koja vrsta riječi su DJED i KOPAČKE? Što smo saznali o djedu i o kopačkama? Što mislite na koje pitanje odgovaraju riječi VISOK,NASMIJAN….? KAKAV, KAKVE? IMENICE djed kopačke visok mršav zadovoljan nasmijan nove crne
  • 5. Gdje djed igra nogomet? Na igralištu gradskog kluba. U čemu djed uživa? U bakinim palačinkama?
  • 6. Koja vrsta riječi su KLUB i PALAČINKE? Što smo saznali o klubu i o palačinkama? Što mislite na koje pitanje odgovaraju riječi GRADSKI i BAKINE? IMENICE klub palačinke ČIJI, ČIJE? gradski bakine
  • 7. Što je zajedničko riječima: VISOK; MRŠAV; ZADOVOLJAN…? Te su riječi dodane imenicama. Te riječi odgovaraju na pitanje KAKVO JE ŠTO?
  • 8. Što je zajedničko riječima: GRADSKI, BAKINE? Te su riječi također dodane imenicama. Te riječi odgovaraju na pitanje ČIJE JE ŠTO?
  • 9. PRIDJEVI Uz imenice KAKVO JE ŠTO? ČIJE JE ŠTO?
  • 10. PRIDJEVI Uz imenice KAKVO JE ŠTO? ČIJE JE ŠTO?

Related Documents