Riječ po riječ-rečenica
Mario Gavran
Poredaj riječi i složi
rečenicu.
Rečenice prepiši pisanim
slovima u pisanku.
Nina ima Anu.
ima
Nina Anu.
Ana ima Mimi.
Ana
Mimi.
ima
Oni idu u Nin.
u
Oni Nin.
idu
Mama dođe u Nin.
dođe Mama
Nin. u
Oni uđu u mamin
dom.
uđu u
dom. Oni
mamin
U Ninu dida ima
dud.
dida
U
ima
Ninu dud.
Nina ima Anu.
Ana ima Mimi.
Oni idu u Nin.
Mama dođe u Nin.
Oni uđu u mamin dom.
U Ninu dida ima dud.
of 9

Prezentacija hj slozi recenice od zadanih rijeci

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija hj slozi recenice od zadanih rijeci

  • 1. Riječ po riječ-rečenica Mario Gavran
  • 2. Poredaj riječi i složi rečenicu. Rečenice prepiši pisanim slovima u pisanku.
  • 3. Nina ima Anu. ima Nina Anu.
  • 4. Ana ima Mimi. Ana Mimi. ima
  • 5. Oni idu u Nin. u Oni Nin. idu
  • 6. Mama dođe u Nin. dođe Mama Nin. u
  • 7. Oni uđu u mamin dom. uđu u dom. Oni mamin
  • 8. U Ninu dida ima dud. dida U ima Ninu dud.
  • 9. Nina ima Anu. Ana ima Mimi. Oni idu u Nin. Mama dođe u Nin. Oni uđu u mamin dom. U Ninu dida ima dud.

Related Documents