Parcul Natural Lunca Joas ă a Prutului Inferior - prezentare generală - Ion Ştefan Administraţia Parcului Natural Lunca Jo...
Informaţii generale despre parc <ul><li>H.G. 2151 /2004: 8247.35 ha ; </li></ul><ul><ul><li>4925 ha b ălţi, lacuri, mlaşti...
Bazinul râului Prut <ul><li>Peste 900 km, din care 122 km pe teritoriul judeţului Galaţi; </li></ul><ul><li>bazin hidrog...
Biodiversitate <ul><li>239 specii de păsări – 50 cu grad diferit de periclitate şi vulnerabilitate; </li></ul><ul><li>76 s...
Biodiversitate (2) <ul><li>Directiva Habitate: </li></ul><ul><ul><li>Peşti: Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio kessleri...
Administraţia parcului <ul><li>Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi; </li></ul><ul><li>Statut juridic al admin...
Administraţia parcului (2) <ul><li>Tel: 0744-620-846 </li></ul><ul><li>Fax: 0236-425-035 </li></ul><ul><li>stefanion11 @g...
of 7

Prezentarea Parcului Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior

Prezentarea Parcului Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior, realizata de Ion Stefan, presedintele Asociatiei Pescarilor Spor
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea Parcului Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior

  • 1. Parcul Natural Lunca Joas ă a Prutului Inferior - prezentare generală - Ion Ştefan Administraţia Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior Vl ădeşti, 6 octombrie 2011
  • 2. Informaţii generale despre parc <ul><li>H.G. 2151 /2004: 8247.35 ha ; </li></ul><ul><ul><li>4925 ha b ălţi, lacuri, mlaştini; </li></ul></ul><ul><ul><li>2627 ha pădure şi pajişti umede </li></ul></ul><ul><li>Două situri Natura 2000 suprapuse pe arealul parcului : ROSCI0105 şi ROSCI0213; </li></ul><ul><ul><li>Alte mici suprafeţe şi alte tipuri de habitate. </li></ul></ul>
  • 3. Bazinul râului Prut <ul><li>Peste 900 km, din care 122 km pe teritoriul judeţului Galaţi; </li></ul><ul><li>bazin hidrografic de 27,000 km 2 ; </li></ul><ul><li>10 localităţi în vecinătatea parcului: Cavadineşti, Suceveni, Oancea, Vlădeşti, Măstăcani, Folteşti, Frumuşiţa, Tuluceşti, Vânători, Galaţi; </li></ul>
  • 4. Biodiversitate <ul><li>239 specii de păsări – 50 cu grad diferit de periclitate şi vulnerabilitate; </li></ul><ul><li>76 specii de păsări – Directiva Păsări; </li></ul><ul><li>834 taxoni plante: </li></ul><ul><ul><li>Convenţia de la Berna: Trapa natans, Salvinia natans ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Directiva Habitate: Galanthus nivalis ; </li></ul></ul>
  • 5. Biodiversitate (2) <ul><li>Directiva Habitate: </li></ul><ul><ul><li>Peşti: Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Misgurnu fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Mamifere: Sicista subtilis; </li></ul></ul><ul><ul><li>Reptile: Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus. </li></ul></ul>
  • 6. Administraţia parcului <ul><li>Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi; </li></ul><ul><li>Statut juridic al administra ţiei : ONG; </li></ul><ul><li>Structura de administraţie: director, biolog, şef pază, specialist IT, economist, 5 rangeri; </li></ul>
  • 7. Administraţia parcului (2) <ul><li>Tel: 0744-620-846 </li></ul><ul><li>Fax: 0236-425-035 </li></ul><ul><li>stefanion11 @gmail.com </li></ul>