O Marketing radionici
Marketing radionica je neprofitna, studentska organizacija osnovana 1996.
godine, sa ciljem da stude...
O istraživanju
Uzorak:
kvotni uzorak
1500 ispitanika
podaci dobijeni od Republičkog zavoda za statistiku
Period anketiranj...
Struktura prema polu
41%
59%
muški
ženski
Struktura prema godinama studija
*Mlađi studenti su studenti prve i druge godine
41,8%
58,2%
mlađi
stariji
Ocenite u kojoj meri su ispunjena Vaša očekivanja u vezi sa sledećim:
(1-uopšte nisu ispunjena; 5-u potpunosti su ispunjen...
Minimalna i maksimalna vrednost sledećih parametara na Univerzitetu
Kvalitet predavanja Nastavnik - student
2.81 2.68
1.96...
Struktura prema odluci da li bi ponovo upisali isti fakultet
75.43%
24.57%
da
ne
Struktura studenata po odluci da ponovo upišu isti fakultet
*Mlađi studenti su studenti prve i druge godine
80,8%
19,2%
Ml...
Struktura po fakultetima sa najvećim i najmanjim brojem onih koji bi
ponovo upisali isti fakultet
97% 93% 92%
75%
57%
32%
...
Da li znate konkretan primer korupcije na Vašem fakultetu?
20.35%
79.65%
znam
ne znam
Procenat studenata po fakultetima koji su čuli za primer korupcije na
svom fakultetu
77%
61%
43%
20%
0% 0% 0% 0%
0%
10%
20...
Da li ste tokom studiranja bili član studentske organizacije?
20.24%
79.76%
da
ne
Procenat studenata koji su članovi studentskih organizacija
8.80% 10.00%
13.00%
22.60%
30.80%
36.10% 36.70%
0.00%
5.00%
10...
Da li ste tokom studiranja bili na stručnoj praksi (izvan nastave)?
22.6%
77.4%
da
ne
Ocena sledećih karakteristika privatnog i javnog sektora:
(1- najniža, 5- najviša ocena)
3.15
3.02
3.52
3.10
3.31
2.99
3.3...
Gde vidite sebe nakon završenih studija?
31%
26%
14%
29% u javnom sektoru
u privatnom sektoru
sopstveni biznis
u inostrans...
Najznačajniji razlog za odlazak iz Srbije?
28%
32%
35%
5%
dalje školovanje
nemogućnost zaposlenja
nizak životni standard
o...
Koliko smatrate da ćete čekati na zaposlenje nakon studija?
9.81%
16.83%
22.05%
26.07% 25.25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ma...
Ocenite sledeće faktore prema njihovom značaju prilikom zaposlenja:
(1-nije bitan, 5-veoma bitan)
4.32
4.21 4.18 4.14
3.85...
Najveći razvojni potencijal Srbije po mišljenju studenata
47%
21%
8% 7%
5% 5% 6%
46%
12%
11% 11%
6% 7% 7%
0%
5%
10%
15%
20...
Izvori mesečnih primanja studenata
67%3%
13%
15%
2%
izdržavaju me roditelji
u stalnom sam radnom
odnosu
radim povremeno
ko...
Procenat studenata koje izdržavaju roditelji (po godinama):
71%
77.30%
84.60%
70.60%
68%
67.30%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90...
Gde stanujuete tokom studija?
49,8%34,1%
16,2%
sa porodicom u kući/ stanu
u privatnom smeštaju
u studentskom domu
Kako studenti najčešće provode vreme
23.3%
23.0%
15.8%
14.7%
14.1%
5.8%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
sport i rekreacija
internet
...
Koliko često su u poslednjih šest meseci posetili sledeće kulturne događaje:
55,2%
32,1%
57,4%
44,8%
24,5%
33,5%
20,7%
26,...
Procenat onih koji nikada ne posećuju sledeće sadržaje:
14.7%
11.5%
18.6%
13.0%
10.2% 9.8%
14.7%
12.5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
...
Društvene mreže na kojima su studenti aktivni
90.8%
38.7%
16.4%
8.4%
6.1%
6.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%...
Televizijski formati koje studenti gledaju
64.3%
41.3%
40.2%
38.8%
27.0%
7.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
filmovi i ser...
Stav povodom eutanazije
44,6%
22,4%
33,0%
podržavam
ne podržavam
nemam stav
Stav u vezi legalizacije marihuane u medicinske svrhe
60,8%
19,1%
20,1%
podržavam
ne podržavam
nemam stav
Stav o uvođenju obaveznog seksualnog obrazovanja u
osnovnim/srednjim školama
70,6%
6,9%
22,5%
podržavam
ne podržavam
nemam...
Stav u vezi dobrovoljnog doniranja organa
75,3%
7,0%
17,7%
podržavam
ne podržavam
nemam stav
Stav povodom potpune zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima i
na javnim mestima
50,7%
29,1%
20,2%
podržavam
ne podržav...
Gde su letovali prethodne godine?
31.3%
22.3%
21.0%
12.4%
4.7%
8.3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
nisam letovao/la
Crna Go...
Procenat onih koji nisu otišli na letovanje
26.20%
30.10%
31.30%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
34%
2013 2014 2015
Hvala na pažnji!
www.facebook.com/MarketingWorkshop
Rezultati Istraživanja stavova studenata 2015
of 37

Rezultati Istraživanja stavova studenata 2015

Marketing radionica je po dvanaesti put sprovela Istraživanje stavova studenata kojim su obuhvaćeni svi fakulteti Univerziteta u Beogradu. Teme koje su bile predmet ispitivanja se odnose na zadovoljstvo studenata uslovima studiranja, njihovi stavovi u vezi trenutne situacije u privredi, planovi za budućnost, način na koji provode slobodno vreme, interesovanja itd.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Rezultati Istraživanja stavova studenata 2015

 • 1. O Marketing radionici Marketing radionica je neprofitna, studentska organizacija osnovana 1996. godine, sa ciljem da studenti stečena teorijska znanja iz oblasti marketinga primene u praksi. Projekti radionice: Reklamijada - Dani Marketing Workshop-a, Istraživanje stavova studenata, organizovanje tribina i radionica...
 • 2. O istraživanju Uzorak: kvotni uzorak 1500 ispitanika podaci dobijeni od Republičkog zavoda za statistiku Period anketiranja: 15. april – 01. maj 2015. godine Obuhvat istraživanja: svi fakulteti Univerziteta u Beogradu, izuzev Tehničkog fakulteta u Boru (30 fakulteta)
 • 3. Struktura prema polu 41% 59% muški ženski
 • 4. Struktura prema godinama studija *Mlađi studenti su studenti prve i druge godine 41,8% 58,2% mlađi stariji
 • 5. Ocenite u kojoj meri su ispunjena Vaša očekivanja u vezi sa sledećim: (1-uopšte nisu ispunjena; 5-u potpunosti su ispunjena) 3.45 3.45 3.30 3.29 2.94 2.93 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 kvalitet predavanja nastavnik - student prostor, komfor, higijena nastavni plan studentske službe udžbenici
 • 6. Minimalna i maksimalna vrednost sledećih parametara na Univerzitetu Kvalitet predavanja Nastavnik - student 2.81 2.68 1.96 2.59 1.81 1.73 3.94 4.13 4.68 4.13 4.3 3.83 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 min max Prostor, komfor, higijena Nastavni plan Studentske službe Udžbenici
 • 7. Struktura prema odluci da li bi ponovo upisali isti fakultet 75.43% 24.57% da ne
 • 8. Struktura studenata po odluci da ponovo upišu isti fakultet *Mlađi studenti su studenti prve i druge godine 80,8% 19,2% Mlađi 71,5% 28,5% da ne Stariji
 • 9. Struktura po fakultetima sa najvećim i najmanjim brojem onih koji bi ponovo upisali isti fakultet 97% 93% 92% 75% 57% 32% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% FON Bogoslovski ETF, FPN i Saobraćajni Prosek Bezbednost i Hemijski Geografski Matematički
 • 10. Da li znate konkretan primer korupcije na Vašem fakultetu? 20.35% 79.65% znam ne znam
 • 11. Procenat studenata po fakultetima koji su čuli za primer korupcije na svom fakultetu 77% 61% 43% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 • 12. Da li ste tokom studiranja bili član studentske organizacije? 20.24% 79.76% da ne
 • 13. Procenat studenata koji su članovi studentskih organizacija 8.80% 10.00% 13.00% 22.60% 30.80% 36.10% 36.70% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%
 • 14. Da li ste tokom studiranja bili na stručnoj praksi (izvan nastave)? 22.6% 77.4% da ne
 • 15. Ocena sledećih karakteristika privatnog i javnog sektora: (1- najniža, 5- najviša ocena) 3.15 3.02 3.52 3.10 3.31 2.99 3.37 2.89 3.56 3.72 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 sigurnost posla dobra plata dobro radno vreme mogućnost napredovanja sticanje vrednog iskustva javni privatni
 • 16. Gde vidite sebe nakon završenih studija? 31% 26% 14% 29% u javnom sektoru u privatnom sektoru sopstveni biznis u inostranstvu
 • 17. Najznačajniji razlog za odlazak iz Srbije? 28% 32% 35% 5% dalje školovanje nemogućnost zaposlenja nizak životni standard ostalo
 • 18. Koliko smatrate da ćete čekati na zaposlenje nakon studija? 9.81% 16.83% 22.05% 26.07% 25.25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% manje od mesec dana mesec dana do tri meseca tri do šest meseci šest meseci do godinu dana više od godinu dana
 • 19. Ocenite sledeće faktore prema njihovom značaju prilikom zaposlenja: (1-nije bitan, 5-veoma bitan) 4.32 4.21 4.18 4.14 3.85 3.83 3.81 3.81 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 veza lična sposobnost poznavanje stranog jezika preporuka sreća prethodna praksa fakultetska diploma članstvo u političkoj partiji
 • 20. Najveći razvojni potencijal Srbije po mišljenju studenata 47% 21% 8% 7% 5% 5% 6% 46% 12% 11% 11% 6% 7% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2015 2014
 • 21. Izvori mesečnih primanja studenata 67%3% 13% 15% 2% izdržavaju me roditelji u stalnom sam radnom odnosu radim povremeno korisnik sam državne stipendije/kredita ostalo
 • 22. Procenat studenata koje izdržavaju roditelji (po godinama): 71% 77.30% 84.60% 70.60% 68% 67.30% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 2009. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
 • 23. Gde stanujuete tokom studija? 49,8%34,1% 16,2% sa porodicom u kući/ stanu u privatnom smeštaju u studentskom domu
 • 24. Kako studenti najčešće provode vreme 23.3% 23.0% 15.8% 14.7% 14.1% 5.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% sport i rekreacija internet kafići i klubovi filmovi i serije čitanje knjiga kulturni događaji
 • 25. Koliko često su u poslednjih šest meseci posetili sledeće kulturne događaje: 55,2% 32,1% 57,4% 44,8% 24,5% 33,5% 20,7% 26,2% 10,1% 24,5% 7,1% 16,6% 10,2% 9,8% 14,7% 12,5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pozorište bioskop izložbe i muzeji koncerti nikada više puta mesečno jednom do dva puta mesečno ređe od jedanput mesečno
 • 26. Procenat onih koji nikada ne posećuju sledeće sadržaje: 14.7% 11.5% 18.6% 13.0% 10.2% 9.8% 14.7% 12.5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% pozorište bioskop izložbe i muzeji koncerti 2014 2015
 • 27. Društvene mreže na kojima su studenti aktivni 90.8% 38.7% 16.4% 8.4% 6.1% 6.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% facebook instagram twitter linkedin pinterest ostalo
 • 28. Televizijski formati koje studenti gledaju 64.3% 41.3% 40.2% 38.8% 27.0% 7.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% filmovi i serije edukativni programi sport informativne emisije zabavno - muzički program rijaliti šou programi
 • 29. Stav povodom eutanazije 44,6% 22,4% 33,0% podržavam ne podržavam nemam stav
 • 30. Stav u vezi legalizacije marihuane u medicinske svrhe 60,8% 19,1% 20,1% podržavam ne podržavam nemam stav
 • 31. Stav o uvođenju obaveznog seksualnog obrazovanja u osnovnim/srednjim školama 70,6% 6,9% 22,5% podržavam ne podržavam nemam stav
 • 32. Stav u vezi dobrovoljnog doniranja organa 75,3% 7,0% 17,7% podržavam ne podržavam nemam stav
 • 33. Stav povodom potpune zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima i na javnim mestima 50,7% 29,1% 20,2% podržavam ne podržavam nemam stav
 • 34. Gde su letovali prethodne godine? 31.3% 22.3% 21.0% 12.4% 4.7% 8.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% nisam letovao/la Crna Gora Grčka Srbija Turska ostalo
 • 35. Procenat onih koji nisu otišli na letovanje 26.20% 30.10% 31.30% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 2013 2014 2015
 • 36. Hvala na pažnji! www.facebook.com/MarketingWorkshop

Related Documents