Prodaja
Š: 5547 garsonjera Preko Morace 38m2 4 . sprat novogradnja 55 0 00 €
Jednosobni
Š: 4109 jedno soban Zabjelo 47m2 4. sprat lux 53600 €
Š: 6230 jedno soban S.Aerod. 52 m2 4. sprat odlican 660 00 €
Š: 6437 jednosoban Delta 61m2, 2 . sprat novogradnja 68000 €
Š: 6322 jednosoban Delta 57m2 3 . sprat lux 67 0 00 €
Š: 5814 jednosoban Preko Morace 43m2 1 . sprat lux 69000 €
Š: 2026 jednosoban Zabjelo 53m2 5 . sprat novogradnja 54600 €
Š: 1946 jednosoban P.Morace 40m2 prizemlje odlican 52000 €
Š: 6 497 Jednosoban P. Morace 61m2, 13 sprat novogradnja 51.500E
Š: 6399 jednosoban Preko Morace 46m2 3 . sprat odlican 48500 €
Š: 6835 jedno soban Zagorič 40 m2 prizemlje novogradnja 464 00 €
Š: 6870 jedno soban Preko Morače 60m2 3. sprat odlican 6200 €
Dvosobni
Š: 342 dvo soban S.Aerodrom 77 m2 prizemlje odlican 950 00 €
Š: 3260 dvosoban Zagori č 100 m2 4. sprat lux 980 00 €
Š: 5380 dvosoban Zabjelo 68 m2 1 . sprat lux 830 00 €
Š: 5806 dvosoban Preko Morace 70m2 2 . sprat odlican 85500 €
Š: 6471 dvosoban Zabjelo 105 m2, 7. sprat odlican 840 00 €
Š: 6431 dvosoban Zagorič 75 m2 1 . sprat novogradnja 720 00 €
Š: 6 382 dvosoban Pobre žje 72 m2, 5. sprat odličan 7 0 0 00 €
Trosobni
Š: 882 tro soban Malo Brdo 136 m2 2. sprat lux 1150 00 €
Š: 4485 tro soban Zabjelo 87 m2 1. sprat novogradnja 824 00 €
Š: 5403 tro soban Zabjelo 98m2, 6. sprat odličan 69000€
Š: 6003 tro soban Zabjelo 98 m2 1. sprat novogradnja 1100 00 €
Š: 6178 tro soban Zagorič 115 m2 3. sprat novogradnja 1190 00 €
Š: 6461 trosoban Delta 98m2 5 . sprat novogradnja 113 0 00 €
Š: 123 Trosoban S.Aerodrom I 96 m2+40m2 terase 6. sprat odlican 125.000€
Kuće
Š: 4158 Ku ća D.Gorica 105m2/550m2 placa odlican 105.000€
Š: 534 Ku ća S.Aerodorom 186m2/400m2 placa odlic na 170.000€
Š: 888 Ku ća S.Aerodorom 220m2/389m2 placa odlic na 196.000€
Š: 1095 Ku ća Murtovina 200m2/549m2 placa odlic na 139.000€
Izdavanje
Jednosobni namješteni
Š: 6690 Jednosoban Delta lux 5 0m2, 5 . sprat 5 00€
Š: 3852 Jednosoban Centar lux 60m2, 6 . sprat 4 00€
Š: 967 Jednosoban P.Mora če lux 55 m2, 3. sprat 500€
Š: 14 Jednosoban P.Mora če lux 52 m2, 5. sprat 550€
Š: 602 Jednosoban Zabjelo lux 42 m2, 3. sprat 400€
Dvo sobni namješteni
Š: 6610 Dvo soban Delta 72 m2, 4. sprat novogradnja 500€
Š: 3947 Dvo soban Masline 85 m2, 1. sprat lux 600€
Š: 5745 Dvo soban Centar 70 m2, 3. sprat lux 800€
Š: 5897 Dvo soban Gorica C 70 m2, prizemlje lux 1000€
Š: 6913 Dvo soban Preko Morače 76 m2, 3. sprat novogradnja 700€
Tro sobni namješteni
Š: 663 Tro soban Centar 75 m2, 2. sprat lux 1500€
Š: 852 Tro soban Delta 83 m2, 2. sprat novogradnja 600€
Š: 5848 Tro soban Gorica C 90 m2, 3. sprat lux 1500€
Š: 6674 Tro soban Gorica C 135 m2, 2. sprat lux 1500€
Š: 6842 Tro soban Gorica C 115 m2, 2 . sprat lux 800€
Izdavanje namještenih kuća
Š: 6028 kuća Stara Varoš 160/250m2 placa odlicna 20 00 €
Š: 1771 kuća Stari Aerodrom 130/350m2 placa dobra 60 0 €
Š: 836 kuća Zabjelo 360/700m2 placa lux 190 0 €
Š: 1867 kuća Ljubović 140/2000m2 lux 200 0 €
Š: 2263 kuća Preko Morače 120/220m2 placa lux 100 0 €
Š: 5837 kuća Masline 280/1500m2 o dlicna 300 0 €
Izdavanje nenamještenih kuća
Š: 21 kuća Donja Gorica 550/2212m2 lux 300 0 €
Š: 4444 kuća Zagorič 230/500m2 placa odlična 270 0 €
Š: 5940 kuća Donja Gorica 256/600m2 novogradnja 60 0 €
of 65

Ponuda 04.08.2011

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Real Estate      Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponuda 04.08.2011

 • 1. Prodaja
 • 2. Š: 5547 garsonjera Preko Morace 38m2 4 . sprat novogradnja 55 0 00 €
 • 3. Jednosobni
 • 4. Š: 4109 jedno soban Zabjelo 47m2 4. sprat lux 53600 €
 • 5. Š: 6230 jedno soban S.Aerod. 52 m2 4. sprat odlican 660 00 €
 • 6. Š: 6437 jednosoban Delta 61m2, 2 . sprat novogradnja 68000 €
 • 7. Š: 6322 jednosoban Delta 57m2 3 . sprat lux 67 0 00 €
 • 8. Š: 5814 jednosoban Preko Morace 43m2 1 . sprat lux 69000 €
 • 9. Š: 2026 jednosoban Zabjelo 53m2 5 . sprat novogradnja 54600 €
 • 10. Š: 1946 jednosoban P.Morace 40m2 prizemlje odlican 52000 €
 • 11. Š: 6 497 Jednosoban P. Morace 61m2, 13 sprat novogradnja 51.500E
 • 12. Š: 6399 jednosoban Preko Morace 46m2 3 . sprat odlican 48500 €
 • 13. Š: 6835 jedno soban Zagorič 40 m2 prizemlje novogradnja 464 00 €
 • 14. Š: 6870 jedno soban Preko Morače 60m2 3. sprat odlican 6200 €
 • 15. Dvosobni
 • 16. Š: 342 dvo soban S.Aerodrom 77 m2 prizemlje odlican 950 00 €
 • 17. Š: 3260 dvosoban Zagori č 100 m2 4. sprat lux 980 00 €
 • 18. Š: 5380 dvosoban Zabjelo 68 m2 1 . sprat lux 830 00 €
 • 19. Š: 5806 dvosoban Preko Morace 70m2 2 . sprat odlican 85500 €
 • 20. Š: 6471 dvosoban Zabjelo 105 m2, 7. sprat odlican 840 00 €
 • 21. Š: 6431 dvosoban Zagorič 75 m2 1 . sprat novogradnja 720 00 €
 • 22. Š: 6 382 dvosoban Pobre žje 72 m2, 5. sprat odličan 7 0 0 00 €
 • 23. Trosobni
 • 24. Š: 882 tro soban Malo Brdo 136 m2 2. sprat lux 1150 00 €
 • 25. Š: 4485 tro soban Zabjelo 87 m2 1. sprat novogradnja 824 00 €
 • 26. Š: 5403 tro soban Zabjelo 98m2, 6. sprat odličan 69000€
 • 27. Š: 6003 tro soban Zabjelo 98 m2 1. sprat novogradnja 1100 00 €
 • 28. Š: 6178 tro soban Zagorič 115 m2 3. sprat novogradnja 1190 00 €
 • 29. Š: 6461 trosoban Delta 98m2 5 . sprat novogradnja 113 0 00 €
 • 30. Š: 123 Trosoban S.Aerodrom I 96 m2+40m2 terase 6. sprat odlican 125.000€
 • 31. Kuće
 • 32. Š: 4158 Ku ća D.Gorica 105m2/550m2 placa odlican 105.000€
 • 33. Š: 534 Ku ća S.Aerodorom 186m2/400m2 placa odlic na 170.000€
 • 34. Š: 888 Ku ća S.Aerodorom 220m2/389m2 placa odlic na 196.000€
 • 35. Š: 1095 Ku ća Murtovina 200m2/549m2 placa odlic na 139.000€
 • 36. Izdavanje
 • 37. Jednosobni namješteni
 • 38. Š: 6690 Jednosoban Delta lux 5 0m2, 5 . sprat 5 00€
 • 39. Š: 3852 Jednosoban Centar lux 60m2, 6 . sprat 4 00€
 • 40. Š: 967 Jednosoban P.Mora če lux 55 m2, 3. sprat 500€
 • 41. Š: 14 Jednosoban P.Mora če lux 52 m2, 5. sprat 550€
 • 42. Š: 602 Jednosoban Zabjelo lux 42 m2, 3. sprat 400€
 • 43. Dvo sobni namješteni
 • 44. Š: 6610 Dvo soban Delta 72 m2, 4. sprat novogradnja 500€
 • 45. Š: 3947 Dvo soban Masline 85 m2, 1. sprat lux 600€
 • 46. Š: 5745 Dvo soban Centar 70 m2, 3. sprat lux 800€
 • 47. Š: 5897 Dvo soban Gorica C 70 m2, prizemlje lux 1000€
 • 48. Š: 6913 Dvo soban Preko Morače 76 m2, 3. sprat novogradnja 700€
 • 49. Tro sobni namješteni
 • 50. Š: 663 Tro soban Centar 75 m2, 2. sprat lux 1500€
 • 51. Š: 852 Tro soban Delta 83 m2, 2. sprat novogradnja 600€
 • 52. Š: 5848 Tro soban Gorica C 90 m2, 3. sprat lux 1500€
 • 53. Š: 6674 Tro soban Gorica C 135 m2, 2. sprat lux 1500€
 • 54. Š: 6842 Tro soban Gorica C 115 m2, 2 . sprat lux 800€
 • 55. Izdavanje namještenih kuća
 • 56. Š: 6028 kuća Stara Varoš 160/250m2 placa odlicna 20 00 €
 • 57. Š: 1771 kuća Stari Aerodrom 130/350m2 placa dobra 60 0 €
 • 58. Š: 836 kuća Zabjelo 360/700m2 placa lux 190 0 €
 • 59. Š: 1867 kuća Ljubović 140/2000m2 lux 200 0 €
 • 60. Š: 2263 kuća Preko Morače 120/220m2 placa lux 100 0 €
 • 61. Š: 5837 kuća Masline 280/1500m2 o dlicna 300 0 €
 • 62. Izdavanje nenamještenih kuća
 • 63. Š: 21 kuća Donja Gorica 550/2212m2 lux 300 0 €
 • 64. Š: 4444 kuća Zagorič 230/500m2 placa odlična 270 0 €
 • 65. Š: 5940 kuća Donja Gorica 256/600m2 novogradnja 60 0 €

Related Documents