qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx...
O galego é unha lingua imposta O galego é a lingua co-oficial de Galiza xunto co castelán (según a ConstituciónEspañola ...
of 2

Prexuízos. grupo gonzalo 3d. o galego como_lingua_imposta

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prexuízos. grupo gonzalo 3d. o galego como_lingua_imposta

  • 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert O galego é unha lingua impostayuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Botemos por terra este prexuízo! 01/02/2012dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Abel Lorenzo, Cristian Vidal,uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd Gonzalo Creo,fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Iván Ordóñez, Lois Fungueiriño,cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Manuel Rubén Gómez,wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Oliver García, 3ºDopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
  • 2. O galego é unha lingua imposta O galego é a lingua co-oficial de Galiza xunto co castelán (según a ConstituciónEspañola de 1978, artigo 3.2 e o Estatuto de Autonomía de Galiza, artículo 5), polotanto non é unha lingua imposta, é unha das linguas oficiais cas que contamos osgalegos.O Estatuto de Autonomía de Galiza, aprobado en 1981, recoñece o galego comolingua propia de Galiza e co-oficial da comunidade, que todos teñen o dereito decoñecela e usala. Polo tanto non nos impoñen a nosa lingua, simplemente, o EstatutoGalego e a Constitución Española dannos ese dereito.A Lei de Normalición Lingüística (aprobada por unanimidade o 15 de Xuño de 1983 noParlamento de Galiza) garantiza e regula (nunca impón) os dereitos lingüísticos doscidadáns, especialmente os referidos ós ámbitos da administración, a educación e osmedios de comunicación.Por outra banda, está a Carta Europea das Linguas Minoritarias ou Rexionais,aprobada en 1992, que obriga aos estados asinantes (entre eles o estado españoldende o ano 2001) ao recoñecemento respecto, facilitación e fomento do uso destaslinguas minoritarias pero non á obriga ou imposición de usalas. En consecuencia, se o galego fose unha lingua imposta (como o foi ocastelán): 1.- Non seríamos bilingües, tal como somos a maioría dos galegos na actualidade. 2.- Todos os xornais serían en galego, só se publicarían libros en galego, todas asmaterias de ensino serían en galego, e todas as canles de televisión e radio taménserían en galego. 3.- Non poderíamos que ver programas de televisión que foran noutra lingua, ninacceder a redes sociais con xente que falara outro idioma e perderíamos parte dasnosas afeccións. Conclusión En fin, se o galego fose unha lingua imposta, toda Galiza debería falar en galego,renunciando así á outra lingua co-oficial que temos na nosa comunidade autónoma.Sería moi negativo que nos privaran de falar calquera das nosas linguas, porque seríaprivarnos das nosas liberdades. Bibliografía .- Wikipedia. .- Páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galiza .- Páxina Web do Observatorio ATRIUM LINGUARUM.

Related Documents