Ustawa
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329)
(Zmiana: Dz. U. Nr...
 1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia
uczniom podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i re...
 3) w międzyszkolnych zespołach nauczania.
 3. Minister Edukacji Narodowej określi, w
drodze rozporządzenia, warunki i s...
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r.
W sprawie warunków i sposobu wykonywania
p...
 § 1.
 Szkoły i placówki publiczne umożliwiają
uczniom należącym do mniejszości
narodowych i grup etnicznych
podtrzymywa...
 § 2.
 1. Naukę języka mniejszości narodowej lub grupy
etnicznej oraz nauczanie historii, geografii i kultury
kraju poch...
§ 4.
 Nauczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej
może być organizowane:
 1) w szkołach lub oddziałach z ...
1. Основна школа № 17 – класи 1-6
- Дошкільна група – клас 0,
2. Гімназія № 7 – класи 1-3,
3. ІІІ Загальноосвітній ліцей –...
А) Нульовий клас – обов`язковий з 2004 р.
Діти навчаються розмовляти,читати
польською та українською мовами.
Заняття ведут...
Б) Навчання початкове – 3 роки.
- Зінтегроване навчання з польської
мови, математики, музики,
малювання, інформатики та
фі...
Тижнево учні мають :
1 клас – 30 уроків
2 клас – 29 уроків
3 клас – 29 уроків
Польська мова, іноземна мова, історія,
математика, природа,
музика,інформатика, малювання,
фізкультура, катехеза.
Українсь...
Польська мова, дві іноземні мови, історія,
математика, фізика, хімія, географія,
музика, малювання, інформатика,
техніка, ...
Польська мова, дві іноземні мови, історія,
математика, фізика, хімія, географія,
біологія, техніка безпеки, основи
економі...
Географія України:
 1 клас – один урок
Історія України:
 1 клас – один урок
 2 клас –один урок
 3 клас - один урок
 В...
Усні іспити – учень жеребкує білет
з питаннями.
- Польська мова,
- Українська мова,
- Іноземна мова.
Письмові іспити:
- Польська мова
- Українська мова
- Математика
- Іноземна мова
- Один вибраний предмет на
поширеному рівн...
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
of 42

Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty

Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ukraika szkoa w systemie polskiej oswiaty

 • 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329) (Zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 496)
 • 2.  1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.  2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona:  1) w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach,  2) w grupach, oddziałach lub szkołach - z dodatkową nauką języka oraz własnej historii i kultury,
 • 3.  3) w międzyszkolnych zespołach nauczania.  3. Minister Edukacji Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły i placówki zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności minimalną liczbę uczniów, dla których organizuje się poszczególne formy nauczania wymienione w ust. 2.  4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły publiczne zapewniają podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. W sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
 • 5.  § 1.  Szkoły i placówki publiczne umożliwiają uczniom należącym do mniejszości narodowych i grup etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii i kultury poprzez:  1) naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej;  2) naukę historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszości narodowej;  3) prowadzenie zajęć artystycznych lub innych dodatkowych zajęć.
 • 6.  § 2.  1. Naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej oraz nauczanie historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszości organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek, składany - na zasadzie dobrowolności - przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, z zastrzeżeniem ust. 2.  2. Uczniowie, którzy ukończyli 16 lat, mogą sami składać wniosek o kontynuowanie zajęć, o których mowa w ust. 1.  3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się dyrektorowi szkoły w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły - są one ważne do czasu ukończenia szkoły.
 • 7. § 4.  Nauczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej może być organizowane:  1) w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, z wyjątkiem nauczania przedmiotów: język polski, geografia oraz historia, a w szkole podstawowej - język polski, historia i społeczeństwo oraz w kształceniu zintegrowanym-treści nauczania języka polskiego;  2) w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, w których zajęcia z każdego przedmiotu są prowadzone w dwóch językach, z których jednym jest język polski, a drugim język mniejszości narodowej lub grupy etnicznej;  3) w szkołach lub oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, w których zajęcia ze wszystkich przedmiotów prowadzone są w języku polskim, z wyjątkiem przedmiotu dodatkowego, jakim jest język mniejszości narodowej lub grupy etnicznej;  4) w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.
 • 8. 1. Основна школа № 17 – класи 1-6 - Дошкільна група – клас 0, 2. Гімназія № 7 – класи 1-3, 3. ІІІ Загальноосвітній ліцей – класи 1-3
 • 9. А) Нульовий клас – обов`язковий з 2004 р. Діти навчаються розмовляти,читати польською та українською мовами. Заняття ведуться українською мовою. Польска мова - 4 уроки в тиждень. Релігія,англійська мова- 1 урок в тиждень.
 • 10. Б) Навчання початкове – 3 роки. - Зінтегроване навчання з польської мови, математики, музики, малювання, інформатики та фізкультури. - Українська мова : 1 клас – 4 години 2 клас – 5 годин 3 клас - 5 годин З 2006 року введено одну іноземну мову (англійську) - 2 години тижнево.
 • 11. Тижнево учні мають : 1 клас – 30 уроків 2 клас – 29 уроків 3 клас – 29 уроків
 • 12. Польська мова, іноземна мова, історія, математика, природа, музика,інформатика, малювання, фізкультура, катехеза. Українська мова: 4 клас – 6 уроків 5 клас – 5 уроків 6 клас - 5 уроків В тому числі – 1 урок історії України.
 • 13. Польська мова, дві іноземні мови, історія, математика, фізика, хімія, географія, музика, малювання, інформатика, техніка, артистичні заняття,фізкультура, катехеза, техніка безпеки учнів. Українська мова; 1 клас – 5 уроків 2 клас – 4 уроки 3 клас - 5 уроків
 • 14. Польська мова, дві іноземні мови, історія, математика, фізика, хімія, географія, біологія, техніка безпеки, основи економіки, естетика, інформатика, фізкультура, катехеза. Українська мова: 1 клас – 5 уроків 2 клас – 4 уроки 3 клас - 5 уроків
 • 15. Географія України:  1 клас – один урок Історія України:  1 клас – один урок  2 клас –один урок  3 клас - один урок  В кожному класі учені мають тижнево 40 уроків.
 • 16. Усні іспити – учень жеребкує білет з питаннями. - Польська мова, - Українська мова, - Іноземна мова.
 • 17. Письмові іспити: - Польська мова - Українська мова - Математика - Іноземна мова - Один вибраний предмет на поширеному рівні.