EL NACIONALCATOLICISME
MARTA ALARI HIDALGO
CURS 2013-2014
HISTORIOGRAFIA
1.- Franco i l’Arquebisbe de Santiago, monseñor ...
ESPAIS
Espai
Privat
Espai
Esglèsia,
Públic
Nacionalcatolicisme
Espai
Internacional
Espai
Religiòs
INTRODUCCIÓ
El Nacionalcatolicisme es caracteritza per l’estreta relació
entre l’Estat i l'Església Catòlica, i per la inf...
HISTÒRIA
El procès mitjançant el qual els
regnes cristians van conquerir
Al-Andalus, anomenat per
alguns autors com a
“rec...
Durant la Guerra Civil Espanyola (19361939) i després d’aquesta, l'església que
havia definit l’alçament militar i el
Movi...
IRRUPCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC
5. Mapa franquista de la Península Ibèrica, representació de les
victòries de Franco.
.
La vic...
DESFILE DE LA VICTORIA
6. Franco observant el “Desfile de la Victoria” en commemoració a la victòria a la Guerra Civil, a...
LES CORTS FRANQUISTES
7. Fotografia de l’últim ple de les Corts franquistes el 5 de novembre de 1976.
Al 1942 es van con...
SIMBOLOGIA I TOPONIMIA DEL NACIONALCATOLICISME
8.-Placa d’un carrer que porta el nom del
Cardenal Gomá.
10.-Monument als...
11.- Moneda en circulació durant el franquisme. Una
pesseta.
12.- Franco representat com a soldat de Crist.
“Caudillo de...
“Primera. La reposición del Santo Crucifijo marca la apertura del
curso, que será rápida e inmediata.
Segunda. Además del ...
ESPAI RELIGIÓS
“Rey Dios, por Quien se rige el Reino de
los reyes, bajo cuya ausencia frágil, asiste
como prudente moderad...
16.-Franco als peus del Cachorro de Sevilla, 15 de Abril de 1953
15.-Franco entrant a l’esglèsia sota pal·li.
En una cer...
18.-Presos polítics treballant en la construcció
del Valle de los Caidos.
19.-Valle de los Caidos es procés de construcci...
ESPAI CULTURAL
El control social i la repressió ideològica van
anar acompanyades de la imposició d’unes
normes de conducta...
23.-Fotografia on s’observa a la imatge de Jose Antonio i
del crusifix ,presidint l’aula.
24.-Fotografia de l’escola fran...
ESPAIS FEMENINS
La famila va esdevenir la
unitat social bàsica i va
arraconar a la dona al
paper domèstic
tradicionalista...
26.-Portada de revista de Sección Femenina.
La Sección Femenina i Acción
Católica, vinculades al règim, van
vetllar per l...
ESPAI PRIVAT
28.-Fotografia d’un confessionari
L'Església va tenir un paper clau
en la repressió ideològica i en el
cont...
RELACIÓ AMB ESPAIS
D’ALTRES CULTURES
.
29.-Representació de l’aliança dels tres règims dictatorials:
L’Alemanya nazi de H...
A la dècada dels ‘50 el franquisme va aconseguir dos importants èxits en
l’àmbit internacional: per un costat la signatura...
32.-Franco i la seva esposa en un acte d’innauguració d’una església
a Manila, Filipines.
33.-Plegaria en l’acte inaugura...
->La difusió dels postulats reformistes del Concili Vaticà II i la
preocupació d’alguns sectors de l'Església per la injus...
VISIÓ DEL MÓN
L’obsessió de Franco va ser
combatre el judaisme, la
maçoneria i el comunisme. La
conspiració ”judeo-maçòni...
NOTES
(1) “NORMAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA”, 6 de mayo de 1939, año de la
victoria.[en línia] http://laescuelafranquista.b...
FONTS DOCUMENTALS
BLASCO HERRANZ, Inmaculada, <<Sección Femenina>> y <<Acción Católica>>: La
movilización de las mujeres d...
WEBGRAFIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco#Franco_y_los_jud.C3.ADos
http://www.fnff.es/El_desfile_de_la_Victo...
IMATGES
1.- http://blogs.grupojoly.com/con-la-venia/2013/01/23/el-nacionalcatolicismo-ha-vuelto/
2.- http://estudiandocon...
11.- http://nodulo.org/ec/2005/n045p22.htm
12.- http://www.angelfire.com/extreme/genio/franco.html
13.- http://josuerkor...
21.- http://fuenterrebollo.com/Gobiernos/valle-caidos.html
22.- http://franquismoasunleon.blogspot.com.es/2013/06/cultura...
31.- http://jomer.wordpress.com/2008/02/02/el-concordato/
32.- Arxiu Nacional de Catalunya.
33.- Arxiu Nacional de Catal...
of 31

Nacionalcatolicisme

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalcatolicisme

 • 1. EL NACIONALCATOLICISME MARTA ALARI HIDALGO CURS 2013-2014 HISTORIOGRAFIA 1.- Franco i l’Arquebisbe de Santiago, monseñor Muñiz de Pablos, fent la salutació feixista.
 • 2. ESPAIS Espai Privat Espai Esglèsia, Públic Nacionalcatolicisme Espai Internacional Espai Religiòs
 • 3. INTRODUCCIÓ El Nacionalcatolicisme es caracteritza per l’estreta relació entre l’Estat i l'Església Catòlica, i per la influència d’aquesta en la societat. Fou un dels pilars de la base ideològica del franquisme, però al llarg de la història i des de l’edat mitjana ja trobem, en el cas espanyol, una forta implicació de la religió catòlica i de l'Església en els assumptes d’estat i de retruc en l’àmbit públic i privat de la societat.
 • 4. HISTÒRIA El procès mitjançant el qual els regnes cristians van conquerir Al-Andalus, anomenat per alguns autors com a “reconquesta”; la Santa Inquisició, que fou la institució judicial que vetllà per la puresa de la fe cristiana i el combat a els heretges, o l’evangelització dels indígenes de l’anomenat “Nou Món”, són alguns dels exemples que demostren aquesta implicació i interrelació entre religió, societat i política. 2-. Evangelització dels indígenes del “Nou Món”. 3-. Representació de la Santa Inquisició al Perú.
 • 5. Durant la Guerra Civil Espanyola (19361939) i després d’aquesta, l'església que havia definit l’alçament militar i el Movimiento com una “croada”, amb la figura del general Francisco Franco al capdavant , va assolir fins al final del franquisme una posició privilegiada dins la societat: no tan sols fou finançada per l’estat, que proclamà la religió catòlica com a única i obligatòria per tothom, sinó que tingué un paper decisiu de repressió ideològica, de control social en la vida pública i la privada. 4. Cartell realitzat durant la Guerra Civil, al Servicio Nacional de Propaganda, 1939.
 • 6. IRRUPCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC 5. Mapa franquista de la Península Ibèrica, representació de les victòries de Franco. . La victòria del bàndol nacional va suposar la liquidació del sistema democràtic i la implantació d’un nou ordre dictatorial, que funcionà a través d’un aparell institucional i legislatiu, que concentrava els poders en mans de Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios. En manteniment de la unitat territorial d’Espanya i la centralització de l’estat van ser dos eixos principals, que es van estendre a tots els àmbits de la vida pública i, políticament, va imposarse per mitjà de governadors civils a les províncies i dels caps de FETJONS.
 • 7. DESFILE DE LA VICTORIA 6. Franco observant el “Desfile de la Victoria” en commemoració a la victòria a la Guerra Civil, al 1939. La més important de les desfilades militars per commemorar el dia de la victòria, va tenir lloc als carrers de Madrid, el 18 de maig de 1939.
 • 8. LES CORTS FRANQUISTES 7. Fotografia de l’últim ple de les Corts franquistes el 5 de novembre de 1976. Al 1942 es van constituir unes Corts no legislatives, els representants eren escollits a dit i procedien de diferents entitas corporatives: FET-JONS, rectors d’universitats, militars, càrrecs eclesiàstics, etc.
 • 9. SIMBOLOGIA I TOPONIMIA DEL NACIONALCATOLICISME 8.-Placa d’un carrer que porta el nom del Cardenal Gomá. 10.-Monument als caiguts a Goiriz, Villalba, Lugo. 9.-Pampliega, Burgos.
 • 10. 11.- Moneda en circulació durant el franquisme. Una pesseta. 12.- Franco representat com a soldat de Crist. “Caudillo de España por la gracia de Dios” “Sólo responsable ante Dios y ante la Historia”
 • 11. “Primera. La reposición del Santo Crucifijo marca la apertura del curso, que será rápida e inmediata. Segunda. Además del retrato del Caudillo, habrá en el salón de clase una imagen de la Virgen, con preferencia de la Inmaculada, y en sitio preferente. Cuarta.- A la entrada en la escuela los niños saludaran con el tradicional "Ave María Purísima", siendo contestados por el maestro: "Sin pecado concebida"... Sexta.- La ceremonia de colocar la Bandera antes de empezar las clases y arriarla al terminar, mientras se entona el Himno Nacional, es obligatoria para todas las Escuelas... Séptima. Con el fin de cumplir el precepto de oír misa los domingos, asistiendo los niños con sus maestros al frente, acudirán a la iglesia en que la celebren las Organizaciones Juveniles...” "Normas para la Escuela Primaria". 6 de mayo de 1939. (1)
 • 12. ESPAI RELIGIÓS “Rey Dios, por Quien se rige el Reino de los reyes, bajo cuya ausencia frágil, asiste como prudente moderador al CAUDILLO FRANCISCO FRANCO, tu siervo. Dale, Señor, firme rectitud en la fe y una guarda 13.-Membres de l’església fent la salutació feixista. incansable de Tu Ley. Sobresalga por su honestidad de costumbres de manera que sea agradable a Tu Majestad. Y de tal modo conduzca ahora a sus pueblos que sea coronado con los elegidos después del tránsito”. (2) 14.-Franco i Carmen Polo combregant.
 • 13. 16.-Franco als peus del Cachorro de Sevilla, 15 de Abril de 1953 15.-Franco entrant a l’esglèsia sota pal·li. En una cerimònia presidida pel Cardenal Isidro Gomá, al 1939 un dia després del desfile de la victoria, Franco va entregar a l'Església de Santa Bàrbara l’espasa de la victòria, va entrar al Temple sota pal·li i fou ungit com els reis. 17.-Interior de l’Església de Santa Bárbara.
 • 14. 18.-Presos polítics treballant en la construcció del Valle de los Caidos. 19.-Valle de los Caidos es procés de construcció. . 20.-Construcció de la gran creu. 21.-Mausoleu de El Valle de los Caidos.
 • 15. ESPAI CULTURAL El control social i la repressió ideològica van anar acompanyades de la imposició d’unes normes de conducta fixades per el puritanisme catòlic. Va haver-hi una rígia censura sobre les activitats culturals, lúdiques i socials. Llibres, diaris, pel·licules, revistes, etc. Van ser sotmesos a una censura estricta que, fins la dècada dels seixanta, no va afeblir-se. 22.-Cartell censurat per el puritanisme catòlic..
 • 16. 23.-Fotografia on s’observa a la imatge de Jose Antonio i del crusifix ,presidint l’aula. 24.-Fotografia de l’escola franquista. L`Esglèsia va tenir el control de l’educació, fet que va representar la liquidació de l’escola laica i progressista, i la implantació de l’escola confessional i repressiva.
 • 17. ESPAIS FEMENINS La famila va esdevenir la unitat social bàsica i va arraconar a la dona al paper domèstic tradicionalista, reclosa a la llar a càrrec dels fills i submisa a les ordres de l’home. 25.-Auca que reflexa el paper de la dona en l’àmbit domèstic.
 • 18. 26.-Portada de revista de Sección Femenina. La Sección Femenina i Acción Católica, vinculades al règim, van vetllar per la difusió de l’ideari Nacionalcatolicista i van enquadrar a la dona en activitats propagandístiques o de servei social obligatori. 27.-Revista padreçada a les dones er a la difusió de l’ideari nacionalcatolicista.
 • 19. ESPAI PRIVAT 28.-Fotografia d’un confessionari L'Església va tenir un paper clau en la repressió ideològica i en el control de la vida privada. Fou col·laboradora de la llei de Responsabilidades Políticas (1939-1945). Els tribunals militars van imposar milers de penes de mort i de condemnes a presó. L'avort i l’ús de mètodes anticonceptius estaven totalment prohibits pel franquisme i per la moral nacionalcatòlica. “ Si [una dona] era denunciada per qualsevol persona a la policia, aquesta es presentava al seu domicili per registrar-lo i buscar les proves del delicte, si es trobaven, aquesta era condemnada i anava a la presó” .
 • 20. RELACIÓ AMB ESPAIS D’ALTRES CULTURES . 29.-Representació de l’aliança dels tres règims dictatorials: L’Alemanya nazi de Hitler, l'Italia feixista de Mussolini i l’Espanya franquista. El règim franquista durant la Segona Guerra Mundial, va donar suport a Adolf Hitler i Mussolini tot i declarar-se neutral. L’Acabament de la guerra al 1945, amb la derrota de les potències feixistes va afectar directament al règim, sent castigat en forma d'aïllament internacional.
 • 21. A la dècada dels ‘50 el franquisme va aconseguir dos importants èxits en l’àmbit internacional: per un costat la signatura d’un nou concordat amb l'Església Catòlica, que consistia en sufragar les despeses de l’Església a canvi del control en el nomenament de bisbes, i que reforçava encara més, la seva estreta aliança amb el govern franquista. Per l’altre, un acord amb els EUA, pel qual a canvi de la cessió del seu territori per a la instal·lació de bases militars americanes, els EUA concedien ajuda militar i econòmica. Poc després, Espanya va ser admesa en organismes internacionals com la UNESCO. Això va representar la fi de l’aïllament internacional 30.-President Eisenhower a Madrid. 31.-Signatura del Concordato de la Santa Sede.
 • 22. 32.-Franco i la seva esposa en un acte d’innauguració d’una església a Manila, Filipines. 33.-Plegaria en l’acte inaugural.
 • 23. ->La difusió dels postulats reformistes del Concili Vaticà II i la preocupació d’alguns sectors de l'Església per la injustícia social i política, van propiciar l’aparició d'actituds crítiques contra la dictadura. Aquesta dissidència catòlica incrementà als anys seixanta i va suposar un notable distanciament d’una part de la jerarquia eclesiàstica, a més a més de les cada cop més notables actituds antifranquistes dels sacerdots joves. ->La joventut va protagonitzar, sobretot des de la dècada dels seixanta i fins als últims dies del règim, una sèrie de canvis de comportament respecte les generacions anteriors, fruit del qüestionament dels valors tradicionals i el coneixement de les transformacions polítiques i socials fora de les fronteres espanyoles, experimentant així noves formes de relació personal i sexual.
 • 24. VISIÓ DEL MÓN L’obsessió de Franco va ser combatre el judaisme, la maçoneria i el comunisme. La conspiració ”judeo-maçònica”, consistia en una suposada coalició secreta formada per tots aquests elements, l’objectiu dels quals, en teoria, era el domini del món. 34.-Representació del que va ser objecte de combat durant tot el període franquista .
 • 25. NOTES (1) “NORMAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA”, 6 de mayo de 1939, año de la victoria.[en línia] http://laescuelafranquista.blogspot.com.es/2010/04/normasde-la-escuela-franquista.html (consultat 16 d’octubre de 2013). (2) REDONDO, Gonzalo, Historia de la Iglesia en España (1931-1939),Tomo II , La Guerra Civil (1936-1939), Ediciones Rialp, Madrid 1993.pàg 627.
 • 26. FONTS DOCUMENTALS BLASCO HERRANZ, Inmaculada, <<Sección Femenina>> y <<Acción Católica>>: La movilización de las mujeres durante el Franquismo. http://amarauna.org/uztariz/pdf/artikuluak/aldizkaria2104.pdf (consultat el 15 d’octubre de 2013) IREGUI, Jaime, Los espacios del espacio público. http://blogs.arteleku.net/zehar/wpcontent/uploads/2008/01/iregui_espindd.pdf (consultat el 16 d’octubre de 2013) PÉREZ-AGOTE, Alfonso, Sociología Histórica del Nacional-Catolicismo Español. Universidad Complutense de Madrid. http://www.historiacontemporanea.ehu.es/s0021con/es/contenidos/boletin_revista/00021_revista_hc26/es_revista/adjuntos/26_09.pdf (consultat el 17 d’octubre de 2013) REDONDO, Gonzalo, Historia de la Iglesia en España (1931-1939),Tomo II , La Guerra Civil (1936-1939), Ediciones Rialp, Madrid 1993.
 • 27. WEBGRAFIA http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco#Franco_y_los_jud.C3.ADos http://www.fnff.es/El_desfile_de_la_Victoria_312_c.htm http://www.e-torredebabel.com/leyes/constituciones/ley-constitutiva-cortes-1942.htm http://todoslosrostros.blogspot.com.es/2008/11/iglesia-fascismo-y-represin-segunda.html http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/7399.htm http://www.lapaginadefinitiva.com/politica/nacionalcatolicismo.htm http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/manuel_ortiz/mujer_franquismo.pdf
 • 28. IMATGES 1.- http://blogs.grupojoly.com/con-la-venia/2013/01/23/el-nacionalcatolicismo-ha-vuelto/ 2.- http://estudiandoconaliciia.blogspot.com.es/2011/06/la-evangelizacion-otro-medio-de.html 3.- http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA 4.- http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/resources/img/300anos_393_01_gr.jpg 5.- http://www.todocoleccion.net/mapa-victoria-franco-hechos-culminantes-guerra-liberacion-espana-1936-1939-guerracivil~x28631721 6.- http://www.abc.es/especiales/guerra-civil/reportajes/franco.asp 7.- http://escuelalibredehistoriadores.wordpress.com/2010/11/01/el-ultimo-pleno-de-las-cortes-franquistas-5-de-noviembre/ 8.- http://jaumesubirana.blogspot.com.es/2012_07_01_archive.html 9.- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pampliega_02.JPG 10.- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goiriz(E).jpg
 • 29. 11.- http://nodulo.org/ec/2005/n045p22.htm 12.- http://www.angelfire.com/extreme/genio/franco.html 13.- http://josuerkoreka.com/2009/12/09/sobre-la-genesis-del-decreto-ley-que-castigaba-a-bizkaia-y-gipuzkoa-por-provinciastraidoras/ 14.- http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=3127 15.- http://colmenaroja.net/2011/08/29/la-iglesia-de-espana/franco-bajo-palio/ 16.- http://www.galeon.com/juliodominguez/2009/franco.html 17.- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglesia_Parroquial_de_Santa_B%C3%A1rbara_(Madrid)_04.jpg 18.- http://alumnos.unir.net/cesarolano/files/2013/04/toma4.jpg 19.- http://www.colchonero.com/las_fotos_del_madrid_antiguo-itemap-115-92212-128.htm 20.- http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com.es/2011/02/el-valle-de-los-caidos-en-informes-de_14.html
 • 30. 21.- http://fuenterrebollo.com/Gobiernos/valle-caidos.html 22.- http://franquismoasunleon.blogspot.com.es/2013/06/cultura-y-arte.html 23.- http://ramoncarrete.blogspot.com.es/2013/05/montllor-lescola-de-ribera.html 24.- http://eskup.elpais.com/1309129381-1ce9443850f1da5bde8812315283c12c 25.- http://giselewagnergonzalez.blogspot.com.es/ 26.- http://educarparapensar.files.wordpress.com/2010/06/seccion-ff1.jpg 27.- http://bachiller.sabuco.com/ei/la_mujer_en_la_guerra_civil_franquista.htm 28.- http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/293257 29.- http://luis-viadel.blogspot.com.es/2010/04/el-hieratico-esteban-gonzalez-pons.html 30.- http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Franco_eisenhower_1959_madrid.jpg
 • 31. 31.- http://jomer.wordpress.com/2008/02/02/el-concordato/ 32.- Arxiu Nacional de Catalunya. 33.- Arxiu Nacional de Catalunya . 34.- http://www.fotolog.com/poonkrocker/36789911/

Related Documents