Nasjonalismen
- Det er ikke med taler og flertallsbeslutninger de
store spørsmålene i tiden blir avgjort, men med
jern og ...
Hva er en nasjon?
●
●
●
●
●
Folk med felles språk og kultur.
Stat: Politisk administrasjon i et område.
Administrasjone...
Nasjoner uten stat?
●
●
Folkegrupper som bor på tvers av
landegrenser, eller inni en annen nasjonalstat.
Eksempler: Same...
Nasjoner uten stat?
Kurdistan
Nasjoner uten stat?
Palestina
Nasjonalismens opphav
●
Den franske revolusjonen – folkestyre.
●
Folkesuverenitet.
●
Nasjonalfølelse.
●
Fellesskaps...
Nasjonalismens virkninger
●
●
Nasjonalismen virket både samlende (kitt) og
splittende (dynamitt).
Nasjonalisme som kitt....
Nasjonalismens virkninger
Tyskland
Italia
Nasjonalismens virkninger
●
Fremmedhat, rasisme.
●
Imperialisme.
–
Nasjonalismen var drivkraften bak imperialismen.
-...
Nasjonalismens virkninger
●
Fremmedhat, rasisme.
●
Imperialisme.
–
Nasjonalismen var drivkraften bak imperialismen.
-...
of 10

Nasjonalisme

Definisjoner, drifkrefter og konserkvenser av nasjonalismen. For ungdomstrinnet eller videregående skole.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasjonalisme

  • 1. Nasjonalismen - Det er ikke med taler og flertallsbeslutninger de store spørsmålene i tiden blir avgjort, men med jern og blod. Otto von Bismarck
  • 2. Hva er en nasjon? ● ● ● ● ● Folk med felles språk og kultur. Stat: Politisk administrasjon i et område. Administrasjonen har her monopol på lovlig bruk av vold. Nasjonalstat: en nasjon med egen stat. Folket (nasjonen) råder over sitt eget territorium. Eksempler på nasjonalstater: Norge, Sverige, Russland, USA, Frankrike, Tyskland, Italia.
  • 3. Nasjoner uten stat? ● ● Folkegrupper som bor på tvers av landegrenser, eller inni en annen nasjonalstat. Eksempler: Sameland, Kurdistan, Somaliland, Palestina.
  • 4. Nasjoner uten stat? Kurdistan
  • 5. Nasjoner uten stat? Palestina
  • 6. Nasjonalismens opphav ● Den franske revolusjonen – folkestyre. ● Folkesuverenitet. ● Nasjonalfølelse. ● Fellesskapsfølelse. ● Felles kultur, felles språk, felles historie. ● USA: Felles tenkemåte (ideologi). – – – Den amerikanske drømmen. The self-made man. Demokrati.
  • 7. Nasjonalismens virkninger ● ● Nasjonalismen virket både samlende (kitt) og splittende (dynamitt). Nasjonalisme som kitt. – – ● Tyskland Italia Nasjonalisme som dynamitt. – – Øst-Europa Balkan (Det osmanske riket)
  • 8. Nasjonalismens virkninger Tyskland Italia
  • 9. Nasjonalismens virkninger ● Fremmedhat, rasisme. ● Imperialisme. – Nasjonalismen var drivkraften bak imperialismen. - Siden Gud tydeligvis skapte den engelskspråklige rasen til sitt utvalgte redskap, [...] så ønsker han sikkert også at jeg gjør hva jeg kan for å gi vårt folk så mye makt som mulig. Cecil Rhodes
  • 10. Nasjonalismens virkninger ● Fremmedhat, rasisme. ● Imperialisme. – Nasjonalismen var drivkraften bak imperialismen. - Siden Gud tydeligvis skapte den engelskspråklige rasen til sitt utvalgte redskap, [...] så ønsker han sikkert også at jeg gjør hva jeg kan for å gi vårt folk så mye makt som mulig. Cecil Rhodes