Средно општинско училиште “Крсте Петков мисирков” Демир Хисар Проектна задача по наставе...
ГЛАВНА ХИПОТЕЗАРадиоактивното загадување на водите е едно однајопасните загадувања бидејќи тешко сеспречува, заштита од ис...
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ
Загадување на водите и видови на загадувања
РАДИОАКТИВНО ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ
Коментар/Дискусија
Prezentacija proektna
Prezentacija proektna
Prezentacija proektna
Prezentacija proektna
Prezentacija proektna
Prezentacija proektna
Prezentacija proektna
of 13

Prezentacija proektna

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija proektna

  • 1. Средно општинско училиште “Крсте Петков мисирков” Демир Хисар Проектна задача по наставен предмет – Хемија Проблем на истражување:Радиоактивно загадување на водата и заштита
  • 2. ГЛАВНА ХИПОТЕЗАРадиоактивното загадување на водите е едно однајопасните загадувања бидејќи тешко сеспречува, заштита од истото е можна, но тешкосе постигнува, а загадената вода одрадиоактивните елементи е опасна по здравјетои животот на луѓето.
  • 3. МЕТОДИ И ТЕХНИКИ
  • 4. Загадување на водите и видови на загадувања
  • 5. РАДИОАКТИВНО ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ
  • 6. Коментар/Дискусија

Related Documents