Agentschap NL EMC-Kennismarkt 12 juni 2012 Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nlFiscaal innova...
Overzicht Financieringsregelingen (1) BMKB INNOVATIE- GROEIF...
Innovatiebeleid fiscaal Innovatie in NL• Wet Bevordering Speur- en ...
Voorwaarden • Inhoudingsplichtige of zelfstandigeWBSO/RDA • In Nederland ge...
Fiscaal Voordeel: DGA als in houdingsplichtige De betalen loonheffing DGA met en zo...
Voorbeeldprojecten Liquavista: display technology for e-readers, mobile phones, netbooks ...
ggv box Schematisch mgv box II ...
! Fiscale regelingen loont voor mij Wilt u meer weten? www.nlinnovatie.nl Innovatie gerelateerde ondersteuning ...
of 8

Presenteatie emc markt 12 juni 2012 eind.ppt

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presenteatie emc markt 12 juni 2012 eind.ppt

  • 1. Agentschap NL EMC-Kennismarkt 12 juni 2012 Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nlFiscaal innovatiepakketPhases in Science Research Development Innovation Sales / Economic growthinnovation Fundamental research Industrial research Experimental development Market introductionproces high Technical risk RDA+ WBSO & RDA Innovatiefonds MKB+ Added economic value Innovatiebox low 2 >> Als het gaat om Innovatie
  • 2. Overzicht Financieringsregelingen (1) BMKB INNOVATIE- GROEIFACILITEIT KREDIETVoor MKB financieringsnoodzaak Snel groeiende bedrijven Omzet <M€ 50 ontwikkelingstrajecten risicodragend vermogen Balanstot.<M€43 35% financiering MKB 25% financiering GBMinimale k€ 150projectkostenMax Starters: M€5kredietbedrag €266.667 (67,5% borg) Financier krijgt 50% garantie Techn. Innovatie: op risicodragend vermogen M€1,5 (60% borg) dat aan ondernemer wordtoverig Bij mislukken project (in geleend. Bij verlies vergoedt de technische zin), overheid de helft. kwijtschelding lening 3 >> Als het gaat om Innovatie Overzicht Financieringsregelingen (2) GO SEED CAPITAL MICROKREDIET Voor Alle bedrijven, met technostarters kleine ondernemers name: grotere MKB’s GB Minimale M€ 1,5 projectkosten Maximaal M€50 (50% borg) € 50.000 kredietbedrag overig Tender gesloten Stichting. Partners 30 maart 2012! banken en min EL&I Zie www.qredits.nl 4 >> Als het gaat om Innovatie
  • 3. Innovatiebeleid fiscaal Innovatie in NL• Wet Bevordering Speur- en I Ontwikkelingswerk (WBSO) N N• Research en Development Aftrek O (RDA) V• Innovatiebox R W A D B T A I S E O B O X5 >> Als het gaat om InnovatieOverzicht fiscale regelingenWBSO RDA InBox(voor IB en Vpb-ers) (voor IB en Vpb-ers) (Alleen Vpb-ers)↓Loonheffing en/of ↓(fiscale) winst ↓(fiscale) winst↓(fiscale) winstBV/NV, ↓ Loonheffing E 150 S&O-uren per maand 80% vrijstelling op winst42% (starter 60%) over Toekenning forfaitiar t.g.v. een activum (product)€110.000, daarboven 14% Aftrek: 40%* S&O-uren*€15V.O.F, ZZP, ↓ (fiscale) winst > 150 S&O-uren per maand€12.310 (starter €18.457) Toekenning o.b.v. kosten/uitgaven (K/U) Aftrek: 40%* (geschatte) K/U6 >> Als het gaat om Innovatie
  • 4. Voorwaarden • Inhoudingsplichtige of zelfstandigeWBSO/RDA • In Nederland gevestigd • Ontwikkeling, d.w.z.: - tastbaar product of software - technisch nieuw o.b.v. eigen kunnen - heeft technische knelpunten • Zelf oplossing ontwikkelen • RDA kosten en uitgaven - specificeren of - forfait (< 150 uur/maand) • WBSO vooraf aanvragen. - ontwikkeling moet nog plaatsvinden - zonder WBSO geen RDA.7 >> Als het gaat om InnovatieFiscaal Voordeel: DGA als inhoudingsplichtige DGA 18% zonder S&O DGA met S&O aantal S&O uren 0 700 belastbaar jaarinkomen DGA uit zijn BV 45000 45000 verschuldigde loonheffing (IB/PVV) 13562 13562 AF: S&O afdrachtvermindering 0 12180 door BV af te dragen loonheffing 13562 1382 Starter (schijf 1, 60%) , uurloon forfaitair EUR 298 >> Als het gaat om Innovatie
  • 5. Fiscaal Voordeel: DGA als in houdingsplichtige De betalen loonheffing DGA met en zonder S&O-afdracht belastbaar jaarinkomen DGA 45000, wel S&O belastbaar jaarinkomen DGA 45000, geen S&O 16000 14000 door BV af te dragen 12000 loonheffing 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 200 400 600 800 1000 1200 aantal gewerkte S&O-uren per jaar9 >> Als het gaat om Innovatie RDA: Kosten en uitgaven –WEL: • als verplichtingen op of na 1-1-2012 zijn aangegaan! • kosten uitsluitend dienstbaar en direct toerekenbaar aan door belastingplichtige verricht S&O; • uitgaven dienstbaar en direct toerekenbaar aan door belastingplichtige verricht speur- en ontwikkelingswerk. –NIET o.a.: • Uitbestede R&D; • Inhuur van arbeid; • Financieringskosten; • Investeringen waarvoor EIA/MIA is verkregen.11 >> Als het gaat om Innovatie
  • 6. Voorbeeldprojecten Liquavista: display technology for e-readers, mobile phones, netbooks Hygear: Installation for production H214 13/6/12 Innovatiebox (voor Vpb-plichtigen)Onderneming komt in aanmerking voor winstvrijstelling van 80%over dat deel van de Belastbare Winst dat is toe te schrijven aan:octrooi, kwekersrecht, S&O-activumDat deel: de netto innovatie-inkomsten (mits positief!)Resterende deel:“normale” belastbare winstEr geldt een inloopdrempel (wordt door de belastinginspecteur, in overleg met u, in kaart gebracht!)Innovatie-inkomsten (II)=Opbrengsten - BoxdrempelWerking innovatiebox grondslagverminderend (leidt tot 5% effectief tarief).15 >> Als het gaat om Innovatie >> Als het gaat om innovatie
  • 7. ggv box Schematisch mgv box II xste deel BW(zgv box) BW(mgv box) (1-x)ste deel Grondslag: Grondslag is: 100% van de BW 100% van de BW(mgv box) + 20% van de II (Belast met 20/25% Vpb) indien II >0 …OF… 100% van de BW(mgv box) + 100% van de II, indien II <0 (dus een verlies!)16 >> Als het gaat om Innovatie >> Als het gaat om innovatie 13-6-2012Voorbeeld Belastbare winst € 500.000 2/5 deel (= € 200.000) toe te schrijven aan S&O-activum, De rest, 3/5 deel (= € 300.000) “normale” belastbare winst Wat betaalt onderneming aan Vpb/wat is zijn netto winst indien?: Geen beroep op In.box Vpb over € 500.000 € 115.000 (netto winst € 385.000) Beroep op In.box Vpb over € 300.000 + 20% van € 200.000 = € 340.000 € 75.000 (netto winst € 425.000) Besparing € 115.000 - € 75.000 = € 40.00017 >> Als het gaat om Innovatie >> Als het gaat om innovatie 13-6-2012
  • 8. ! Fiscale regelingen loont voor mij Wilt u meer weten? www.nlinnovatie.nl Innovatie gerelateerde ondersteuning www.agentschapnl.nl Advies, kennis en contacten www.antwoordvoorbedrijven.nl De overheid voor ondernemers 0900 6080900 (10 c/m) www.wbso.nl Handleiding en Workshops WBSO Helpdesk ( 088 602 35 54) http://www.agentschapnl.nl/content/handleiding-wbso http://www.agentschapnl.nl/content/haal-meer-uit-rd-research-en-development-aftrek-rda18 >> Als het gaat om Innovatie Dank voor uw aandacht Zijn er nog Vragen19 >> Als het gaat om Innovatie 19 >> Als het gaat om innovatie

Related Documents