ab connectia Slovensko, s.r.o., Úprkova 40, 811 04 Bratislava,
www.abconnectia.sk, tel.: +421 903 835 676
ab connectia Slo...
ab connectia Slovensko, s.r.o., Úprkova 40, 811 04 Bratislava,
www.abconnectia.sk, tel.: +421 903 835 676
ab connectia Slo...
of 2

Prezentacia projektu abc treningy

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia projektu abc treningy

  • 1. ab connectia Slovensko, s.r.o., Úprkova 40, 811 04 Bratislava, www.abconnectia.sk, tel.: +421 903 835 676 ab connectia Slovensko, s.r.o. Projekty realizované spoločnosťou ab connectia Slovensko si vyžadujú spojenie obchodných a personálnych aktivít a prístupov. Kľúčovým businessom ab connectia je obchodné poradenstvo a vzdelávanie. Pod týmito aktivitami rozumieme postupnosť krokov pri poskytovaní služieb v oblasti ľudských zdrojov. V praxi to znamená: • vyhľadanie vhodných kandidátov podľa požiadaviek klientov • testovanie/diagnostika a následné obsadenie • adaptovanie sa v pracovnom prostredí • zabezpečenie komplexného rozvoja zamestnancov a pracovných tímov Zaistíme projektové riadenie ako aj realizáciu celého projektu, konkrétne: • orientujeme sa na zvyšovanie výkonu ľudí • naši konzultanti a lektori sú ľudia s reálnymi úspechmi a skúsenosťami • vychádzame z reálnych skúseností z podobných projektov v ČR a SR • prepájame zvyšovanie kompetentnosti s orientáciou na výkon • prispôsobujeme sa firemnej kultúre našich klientov  Výsledkom je efekt na strane klienta: skrátenie time per hire zlepšenie výberov podľa potrieb klienta zníženie fluktuácie skrátenie adaptácie poznanie firemného prostredia komplexné zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov individuálny prístup k riešeniu problémov
  • 2. ab connectia Slovensko, s.r.o., Úprkova 40, 811 04 Bratislava, www.abconnectia.sk, tel.: +421 903 835 676 ab connectia Slovensko, s.r.o. Poradenstvo alebo vzdelávanie? Ako sa rozhodujeme realizovať rozvoj ľudí formou poradenstva a kedy formou vzdelávania? Obe formy sa v poslednej dobe čím ďalej tým viac zbližujú. Pre poradenstvo sa rozhodujeme vo chvíľach: • keď je potrebné hľadať príčiny stavu • keď sa zavádzajú do praxe zásadné zmeny • keď sa jedná o komplexnejšiu tému, ktorá prelína viac oddelení firmy Vzdelávanie je vhodné vtedy, keď: • klient pozná príčiny daného stavu • keď klient chce odstrániť príčiny zvýšením kompetentností ľudí Čo vnímame ako vzdelávaciu aktivitu? Kolektívne formy rozvoja: tréningy, workshopy koučingy a mentoring. Individuálne formy rozvoja: koučingy, konzultácie a mentoring Aké formy poradenstva poskytujeme? Naši klienti požadujú buď dodávku „na kľúč“ alebo našu asistenciu pri riadení svojho businessu. Preto pracujeme formou dodania celých riešení alebo participujeme na riešeniach spoločne s klientom. Vybrané projekty ab connectia:

Related Documents