Technická univerzita v Liberci <br />Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická <br />Katedra historie<br />Využití film...
Cíl práce<br />Vytvoření dějepisných webových stránek s nabídkou didakticky zpracovaných úryvků z dokumentárních a hraných...
Metody práce<br />studium odborné literatury:<br />Výukové metody (Maňák, Švec, 2003)<br />Příručka ke studiu didaktiky dě...
Obsah práce<br />
Autorská práva<br />Autorský zákona č. 121/2000 Sb. § 31 odst. 1, písm. c) autorského zákona<br />„Do práva autorského nez...
Zpracovaná ukázka<br />Charakteristika doby<br />Popis filmového snímku<br />Vybrané úryvky s popisem<br />Otázky a úkoly ...
Ukázka<br />Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný, 1968)<br />Popis:<br />Návštěva členů KSČ u živnostníka Lampy<br />Otázky...
Práce s ukázkou<br />Střih ukázky<br />Převod formátu<br />
Filmové snímky<br />Obecná škola (Svěrák, 1991)<br />Tmavomodrý svět (Svěrák, 2001)<br />Atentát (Sequens, 1964)<br />30 p...
Webová stránka<br />nástroj pedagoga<br />zjednodušení zařazení ukázky do vyučování<br />zjednodušení práce s ukázkou<br /...
of 10

Prezentace DP

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace DP

  • 1. Technická univerzita v Liberci <br />Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická <br />Katedra historie<br />Využití filmu ve výuce dějepisu na základní škole<br />Matěj Milý<br />
  • 2. Cíl práce<br />Vytvoření dějepisných webových stránek s nabídkou didakticky zpracovaných úryvků z dokumentárních a hraných filmů.<br />Dějiny 20. století<br />
  • 3. Metody práce<br />studium odborné literatury:<br />Výukové metody (Maňák, Švec, 2003)<br />Příručka ke studiu didaktiky dějepisu  (Labischová, Gracová, OU 2008)<br />Jak učit evropské dějiny 20. století (Stradling, 2003)<br />Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (Štěpánek)<br />studium článků<br />www.modernidejiny.cz<br />www.joomplaportal.cz<br />
  • 4. Obsah práce<br />
  • 5. Autorská práva<br />Autorský zákona č. 121/2000 Sb. § 31 odst. 1, písm. c) autorského zákona<br />„Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo při vyučování pro ilustrativní účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.“ <br />
  • 6. Zpracovaná ukázka<br />Charakteristika doby<br />Popis filmového snímku<br />Vybrané úryvky s popisem<br />Otázky a úkoly k jednotlivým ukázkám<br />Obecné otázky k tématu ukázky<br />Průřezová témata, výstupy dle RVP<br />
  • 7. Ukázka<br />Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný, 1968)<br />Popis:<br />Návštěva členů KSČ u živnostníka Lampy<br />Otázky:<br />Kde se děj odehrává? <br />Jaký vztah mají mezi sebou protagonisté v ukázce? <br />Charakterizujte domácího Lampu? Co je jeho povoláním? O čem zúčastnění jednají? <br />Proč je Lampa nazván „vykořisťovatelem“?<br />
  • 8. Práce s ukázkou<br />Střih ukázky<br />Převod formátu<br />
  • 9. Filmové snímky<br />Obecná škola (Svěrák, 1991)<br />Tmavomodrý svět (Svěrák, 2001)<br />Atentát (Sequens, 1964)<br />30 případů majora Zemana – Mimikry (Sequens, 1978)<br />Nepřítel před branami (Annaud, 2001)<br />Třináct dní (Donaldson, 2000)<br />Všichni dobří rodáci (Jasný, 1968)<br />Katyně (Wajda, 2007)<br />
  • 10. Webová stránka<br />nástroj pedagoga<br />zjednodušení zařazení ukázky do vyučování<br />zjednodušení práce s ukázkou<br />potenciál v součinnosti s moderní technikou (i-tabule)<br />možnost propojení s e-learningem (Moodle)<br />