WSB
WSB
Złoty Potok – wieś w Polsce położona w
województwie śląskim, w powiecie częstochowskim,
w gminie Janów w Jurze Krakows...
WSB
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_Potok_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie%29
#/media/File:Z%C5%82oty_Potok_f...
WSB
WSB
Ogromna ilość formacji wapiennych
Jaskinie
Szlaki piesze/rowerowe
Pałac Raczyńskich
Grodzisko skalne Osiedle Wały
Kośc...
WSB
Prognoza Pogody
Mapa Złotego Potoku
Złoty Potok
WSB
Początki osadnictwa nad Wiercicą datuje się na VIII/IX w., gdy powstało
grodzisko „Osiedle Wały” o powierzchni około 1...
WSB
11 września 1944 roku w pobliskich lasach miała miejsce bitwa pomiędzy
liczącym około 400 ludzi Batalionem Partyzancki...
WSB
Mikołaj Kopernik
Jan Kochanowski
Zygmunt Krasiński
WSB
POWRÓT
WSB
DALEJ
WSB
• www.wikipedia.pl
• www.google.pl
WSB
of 13

Prezentacja złoty potok

TI
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja złoty potok

 • 1. WSB
 • 2. WSB Złoty Potok – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej przy drodze wojewódzkiej nr 793. Do 1952 roku istniała gmina Potok Złoty. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa częstochowskiego.
 • 3. WSB http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_Potok_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie%29 #/media/File:Z%C5%82oty_Potok_fragment_wsi_14.05.2011_p.jpg
 • 4. WSB
 • 5. WSB Ogromna ilość formacji wapiennych Jaskinie Szlaki piesze/rowerowe Pałac Raczyńskich Grodzisko skalne Osiedle Wały Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • 6. WSB Prognoza Pogody Mapa Złotego Potoku Złoty Potok
 • 7. WSB Początki osadnictwa nad Wiercicą datuje się na VIII/IX w., gdy powstało grodzisko „Osiedle Wały” o powierzchni około 18 tys. m². Pierwsza wzmianka o wsi Potok pochodzi z 1153 roku. W 1298 roku Bartosz z rodu Odrowążów ufundował drewniany kościół parafialny. W połowie XV w. w Potoku zbudowano murowany kościół w stylu gotyckim, który na przestrzeni wieków wielokrotnie przebudowywano; obecnie jest budowlą bezstylową. Od drugiej połowy XV wieku Potok był własnością osób związanych z rodziną Potockich herbu Szreniawa. W XVI wieku zbudowano w Złotym Potoku dwór. W 1851 roku majątek stał się własnością Krasińskich, pod których w 1881 roku przeszedł w ręce Raczyńskich. Tuż za wywierzyskowymi źródłami Wiercicy (Źródła Zygmunta i Elżbiety) znajduje się pstrągarnia, założona (jako jedna z pierwszych w Europie) w 1881 roku, na polecenie hr. Edwarda Raczyńskiego. Zaprojektował ją Michał Girdwoyń.Za pstrągarnią i Stawem Zielonym (zwanym również „Snem Nocy Letniej”) znajduje się zabytkowy młyn wodny „Kołaczew”. Powstał na początku XX w.; został odbudowany po pożarze w 1928 r. Młyn znajduje się na szlaku architektury drewnianej woj. śląskiego.
 • 8. WSB 11 września 1944 roku w pobliskich lasach miała miejsce bitwa pomiędzy liczącym około 400 ludzi Batalionem Partyzanckim „Skała” Krakowskiego Kedywu zmierzającym z Krakowa na odsiecz powstaniu warszawskiemu i prawie dwutysięczną ekspedycją niemiecką ( między innymi własowców. W bitwie zginęło 25 partyzantów i 68 żołnierzy niemieckich, zakończyła się odwrotem partyzantów w kierunku Miechowa. Poległych partyzantów upamiętnia tablica wmurowana w latach pięćdziesiątych tablica na ścianie frontowej Kościoła w Złotym Potoku.
 • 9. WSB Mikołaj Kopernik Jan Kochanowski Zygmunt Krasiński
 • 10. WSB POWRÓT
 • 11. WSB DALEJ
 • 12. WSB • www.wikipedia.pl • www.google.pl
 • 13. WSB

Related Documents