Utonięcie a utopienie
• Utonięcie - śmierć poprzez zalanie cieczą
(głównie wodą) górnych dróg oddechowych
• Utopienie- opa...
Główne przyczyny:
• Kąpiel w niedozwolonych miejscach
• Kąpiel po alkocholu
• Skoki do wody w niedozwolonych miejscach
• S...
Ratowanie tonących
• Ocena sytuacji i umiejętności ratującego
• Wołanie na ratunek, wzywanie pomocy (112)
• Najbezpiecznie...
Załamanie się lodu
• Wezwanie straży pożarnej
• Ewentualna próba pomocy bez wchodzenia na
lód
0
500
1000
1500
2000
2500
Liczba utonięć ze względu na rodzaj zbiornika
(Polska 1998-2009)
Liczba
Koniec
Mateusz Krząkała
Pomoc tonącym
of 7

Pomoc tonącym

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomoc tonącym

  • 1. Utonięcie a utopienie • Utonięcie - śmierć poprzez zalanie cieczą (głównie wodą) górnych dróg oddechowych • Utopienie- opadnięcie na dno zwłok, gdzie śmierć nastąpiła przez utonięcie lub przed dostaniem się wody do górnych dróg odechowych
  • 2. Główne przyczyny: • Kąpiel w niedozwolonych miejscach • Kąpiel po alkocholu • Skoki do wody w niedozwolonych miejscach • Szok termiczny • Zasłabnięcie lub skurcz spowodowany zbyt długim pływaniem • Nadmierne oddalenie się od brzegu • Uniesienie przez fale i prądy wody
  • 3. Ratowanie tonących • Ocena sytuacji i umiejętności ratującego • Wołanie na ratunek, wzywanie pomocy (112) • Najbezpieczniejszy w danej sytuacji sposób dojścia do tonącego • Wyciągnięcie osoby poszkodowanej z wody, ułożenie jej na wznak i rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • 4. Załamanie się lodu • Wezwanie straży pożarnej • Ewentualna próba pomocy bez wchodzenia na lód
  • 5. 0 500 1000 1500 2000 2500 Liczba utonięć ze względu na rodzaj zbiornika (Polska 1998-2009) Liczba
  • 6. Koniec Mateusz Krząkała

Related Documents