Zebrania sołeckie - marzec 2013
Blizna- Odnowa rowów melioracyjnych 6 000 zł- Zakup urząd zeń zabawowych dla dzieci ...
Ostrów- Projekt i wykonanie parkingu obok cmentarza 48 221 zł- Zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej dla sz...
Ocieka• Modernizacja drogi gminnej Ocieka – Kmiecie 450mb 100 274,52• Budowa chodnika dla pieszych ...
SkrzyszówModernizacja drogi gminnej Skrzyszów – Anastazów 220mb 69 835,22Modernizacja drogi gminnej Skrzyszów – cmentarz...
Most w Skrzyszowie - 2.3 mln zł Most w Zdżarach - 780 tys. zł Przebudowa została ...
Wartość inwestycji - 210 tys. zł Dofinansowanie – 65%
Wartość inwestycji – 3 963 000 zł
Wartość inwestycji – 797 040 zł
Wartość inwestycji – 170 tys. zł
Wartość inwestycji – 3 253 059 zł
Łączny koszt: 2.5 mln zł Dofinansowanie ministerstwa sportu – 300 tys. złDofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (...
Wartość inwestycji w 2013 roku – 620 933 zł
Łączny koszt - 5.5 mln zł Kanalizacja w Ociece – 5 mln zł Kanalizacja w Borku Małym – 500 tys. złDofinanso...
 Dochody: 44 134 206,17 zł Wydatki: 44 648 792,17 zł
Wysokość subwencji 5 620 440 zł Zadania własne: 1 510 800 złBrak do subwencji: 4 412 360 zł
Urząd Gminy w Ostrowie 39-103 Ostrów 225 tel./fax (17) 745 11 60e-mail info@ostrow.gmina.pl
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione
of 26

Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja gmina-ostrow-2013-poprawione

 • 1. Zebrania sołeckie - marzec 2013
 • 2. Blizna- Odnowa rowów melioracyjnych 6 000 zł- Zakup urząd zeń zabawowych dla dzieci 10 000 zł- Budowa kortu tenisowego 10 000 złBorek Mały- Powiększenie parkingu przy domu ludowym 28 877 złKamionka- Poprawa infrastruktury wokół pomnika Grunwald oraz 58 221 złszkoły podstawowej i gimnazjumKozodrza- Odmulenie rowów i udrożnienie przepustów 43 221 zł- Budowa grilla przy domu ludowym 15 000 złOcieka- Wykonanie projektów chodników 40 000 zł- Projekt budowy budynku ośrodka zdrowia 18 221 zł
 • 3. Ostrów- Projekt i wykonanie parkingu obok cmentarza 48 221 zł- Zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej dla szkoły 10 000 złSkrzyszów- Zagospodarowanie terenu obok OSP na cele sportowo- 58 221 złrekreacyjneWola Ociecka- Wykonanie ogrodzenia remizy OSP 35 409 zł- Modernizacja schodów w szkole podstawowej 5 000 zł- Zakup materiałów do utrzymania stadionu 1 000 złZdżary- Renowacja i odnowa rowów melioracyjnych 7 189 zł- Poprawa infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Ociece 20 000 złFilia w Zdżarach
 • 4. Ocieka• Modernizacja drogi gminnej Ocieka – Kmiecie 450mb 100 274,52• Budowa chodnika dla pieszych 180 030,48Ostrów• Modernizacja drogi gminnej Ostrów – szkoła 240mb 54 364,03• Budowa parkingu przy cmentarzu 63 998,62• Budowa chodnika przy drodze powiatowej 123 575,96Kamionka• Budowa chodnika przy drodze powiatowej 100mb 49 569,00Kozodrza• Budowa chodnika przy drodze powiatowej 130mb 116 392,72• Przebudowa drogi gminnej Kozodrza Rędziny 240mb 53 502,05• Renowacja, umocnienie brzegów oraz przebudowa zajazdów 64 827,15na rowie przy drodze powiatowej
 • 5. SkrzyszówModernizacja drogi gminnej Skrzyszów – Anastazów 220mb 69 835,22Modernizacja drogi gminnej Skrzyszów – cmentarz 290mb 63 697,17Budowa chodnika przy drodze powiatowej 300mb 68 566,42
 • 6. Most w Skrzyszowie - 2.3 mln zł Most w Zdżarach - 780 tys. zł Przebudowa została przeprowadzona przez UG Ostrów, Starostwo Powiatowe w Ropczycach i firmę Budimex
 • 7. Wartość inwestycji - 210 tys. zł Dofinansowanie – 65%
 • 8. Wartość inwestycji – 3 963 000 zł
 • 9. Wartość inwestycji – 797 040 zł
 • 10. Wartość inwestycji – 170 tys. zł
 • 11. Wartość inwestycji – 3 253 059 zł
 • 12. Łączny koszt: 2.5 mln zł Dofinansowanie ministerstwa sportu – 300 tys. złDofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (w ocenie) – 1 mln zł Środki własne - 1,2 mln zł Etap 5 – roboty wykończeniowe 823 487 zł
 • 13. Wartość inwestycji w 2013 roku – 620 933 zł
 • 14. Łączny koszt - 5.5 mln zł Kanalizacja w Ociece – 5 mln zł Kanalizacja w Borku Małym – 500 tys. złDofinansowanie 75% (do kosztów kwalifikowanych)
 • 15.  Dochody: 44 134 206,17 zł Wydatki: 44 648 792,17 zł
 • 16. Wysokość subwencji 5 620 440 zł Zadania własne: 1 510 800 złBrak do subwencji: 4 412 360 zł
 • 17. Urząd Gminy w Ostrowie 39-103 Ostrów 225 tel./fax (17) 745 11 60e-mail info@ostrow.gmina.pl

Related Documents