 to ważne miejsce w naszym mieście, to miejsce przyjazne młodym ludziom, to miejsce otwarte i atrakcyjnedla społecznośc...
Krotoszyńska Biblioteka Publicznaim. Arkadego Fiedlera
 Miejska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie powstała16 września 1946 r. w lokalu na ul. Zdunowskiej 12. W 40. rocznicę i...
 W 2004 r. w ramach działalności biblioteki powstałoGminne Centrum Informacji. W 2009 r. biblioteka przystąpiła do Progr...
 Na przestrzeni 67 latbiblioteka bardzo sięzmieniła. Usługi bibliotecznenieustannie dostosowywanesą do konkretnych potrz...
 Dział Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział dla Dorosłych, Multimedialne Cent...
Filie Krotoszyńskiej BibliotekiPublicznej:Filia nr 1- Krotoszyn, Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami IntegracyjnymiFilia nr 2...
 Biblioteka udostępnia bogaty i zróżnicowanyksięgozbiór dostosowany do aktualnych potrzebczytelniczych oraz zainteresowań...
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna realizujeróżne rodzaje aktywności adresowanychdo młodzieży.
 Na dzień 31 grudnia 2012 roku w krotoszyńskiejsiedzibie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieżywypożyczono 35 969 woluminy. W...
 Z księgozbioru krotoszyńskiej siedziby i 6 filiibibliotecznych skorzystało w 2012 roku6 179 czytelników. Co roku odbywa...
 Wiedzę o regionie krotoszyńskim i Wielkopolsceznajdują czytelnicy w zbiorach Działu Regionalia. Zgromadzone wydawnictwa...
 Biblioteka pomaga korzystać ze wszystkich źródełbibliotecznych i wspiera rozwój kompetencjiw dziedzinie wyszukiwania inf...
 Poznanie nowości wydawniczych, rozwijaniezainteresowań czytelniczych oraz promowanieczytania dla przyjemności odbywa się...
 Biblioteka zaprasza do korzystaniaz Wypożyczalni Książki Mówionej. Wszystkie zbioryudostępnia bezpłatnie na regulaminowy...
 Biblioteka to przestrzeń, która sprzyja rozwojowiintelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu. Tutaj poznasz siebie i i...
 O wzlotach i upadkach Tuwima mówiłana spotkaniu w bibliotece Joanna Siedlecka,pisarka i dziennikarka.
 Spotkania w bibliotece rozwijają pasje,rozbudzają aktywność twórczą i kreatywność.Są to warsztaty literackie, dziennikar...
 Uczestniczki projektu w czasie warsztatówz przedsiębiorczości.
 Biblioteka aktywizuje społeczność powiatui promuje lokalnych twórców oraz pasjonatów.Organizuje spotkania, wernisaże i w...
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna realizujeProgram Rozwoju Bibliotek. Zgodnie z ideą programu popularyzuje uniwersalnew...
 Przeprowadzany remont biblioteki jestdowodem modernizacji instytucji oraz dążeniado wzmocnienia społecznego wizerunku.
 Biblioteka realizuje ciekawe przedsięwzięciaw ramach corocznych obchodów Dnia Książkii Praw Autorskich oraz Ogólnopolski...
 Licealistki wzięły udział w warsztatach literackich„Czytanie- w działanie przetwarzanie”.
 Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji„Cała Polska czyta dzieciom” oraz w TygodniuCzytania Dzieciom. W tym roku...
 Z biblioteką poza biblioteką to jednaz inicjatyw w ramach akcji„Cała Polska czyta dzieciom”. Krotoszyńska biblioteka zo...
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zapraszana questowe wycieczki ulicami miasta. W tym roku guestowicze poznali szlak bo...
Biblioteka Publiczna w Krotoszynie: posiada katalog on-line, umożliwia bezpośrednie połączenie internetowez Wielkopolską...
Gminne Centrum Informacji w KrotoszyńskiejBibliotece Publicznej oferuje: poradnictwo zawodowe, informacje o szkoleniach,...
 Ciekawie zaprojektowana strona internetowabiblioteki, interesujące treści, które podlegająstałej aktualizacji, uczestnic...
Na stronie internetowejbiblioteki znajduje siędostęp: do katalogu on- line, kalendarza imprez, zwiastunów nowościwydawn...
 Biblioteka aktywnie współpracuje z władzamisamorządowymi, organizacjami pozarządowymi,szkołami, a także wszystkimi osoba...
Na szczególne podkreślenie zasługujewspółpraca : z Towarzystwem Miłośników i Badaczy ZiemiKrotoszyńskiej, z Bractwem Ryc...
 Atmosferę biblioteki tworząludzie. To oni sprawiają, że jest tomiejsce wyjątkowe. Pracownicy krotoszyńskiejbiblioteki ...
 Podobno coraz mniej młodychosób czyta książki. To chybanieprawda. Zakurzony regałz szarymi grzbietami możezniechęcić mło...
 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. ArkadegoFiedlera to źródło wiedzy i humanistycznej kultury. Czytelnicy wysoko oce...
 Materiały udostępnione przez KrotoszyńskąBibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera. Artykuły (online).krotoszyn: Kroto...
Prezentacja Projekt E-Szkoła
of 38

Prezentacja Projekt E-Szkoła

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Projekt E-Szkoła

 • 1.  to ważne miejsce w naszym mieście, to miejsce przyjazne młodym ludziom, to miejsce otwarte i atrakcyjnedla społeczności powiatu krotoszyńskiego.
 • 2. Krotoszyńska Biblioteka Publicznaim. Arkadego Fiedlera
 • 3.  Miejska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie powstała16 września 1946 r. w lokalu na ul. Zdunowskiej 12. W 40. rocznicę istnienia, 16 września 1986 r., nadanobibliotece imię słynnego pisarza i podróżnikaArkadego Fiedlera. Obecnie siedziba Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznejmieści się na ul. Benickiej 9.
 • 4.  W 2004 r. w ramach działalności biblioteki powstałoGminne Centrum Informacji. W 2009 r. biblioteka przystąpiła do Programu RozwojuBibliotek. W 2010 r. uruchomiono Wypożyczalnię Książki Mówionej. W 2011 r. utworzono elektroniczną wypożyczalnięksiążek w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Elektronicznysystem wypożyczeń w Dziale dla Dorosłych wprowadzonow styczniu 2013 r.
 • 5.  Na przestrzeni 67 latbiblioteka bardzo sięzmieniła. Usługi bibliotecznenieustannie dostosowywanesą do konkretnych potrzebużytkowników. Instytucja stara sięzaspakajać unikalnepotrzeby młodych ludzi,przygotowując ciekawąofertę kulturalną,informacyjną i edukacyjną.
 • 6.  Dział Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Dział dla Dorosłych, Multimedialne Centrum Biblioteczne,w tym Gminne Centrum Informacji.
 • 7. Filie Krotoszyńskiej BibliotekiPublicznej:Filia nr 1- Krotoszyn, Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami IntegracyjnymiFilia nr 2- KobiernoFilia nr 3- OrpiszewFilia nr 4- BiadkiFilia nr 5- ChwaliszewFilia nr 6- BeniceFilia nr 4 w BiadkachFilia nr 3 w Orpiszewie
 • 8.  Biblioteka udostępnia bogaty i zróżnicowanyksięgozbiór dostosowany do aktualnych potrzebczytelniczych oraz zainteresowań młodzieży. Biblioteka posiada księgozbiór liczący 119 950woluminów. W 2012 roku przybyło 2 801 nowości wydawniczych. Literatura ta znajduje się w siedzibie biblioteki oraz6 filiach bibliotecznych.
 • 9.  Krotoszyńska Biblioteka Publiczna realizujeróżne rodzaje aktywności adresowanychdo młodzieży.
 • 10.  Na dzień 31 grudnia 2012 roku w krotoszyńskiejsiedzibie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieżywypożyczono 35 969 woluminy. Wśród 2 077 wypożyczających było 808 osóbw wieku 13-19 lat, co stanowi 39 % ogółuczytelników W Dziale dla Dorosłych wypożyczono 126 275woluminy. Wśród 2 816 wypożyczających 1 683osób to młodzież w wieku 13-19 lat, co stanowi60% ogółu czytelników.
 • 11.  Z księgozbioru krotoszyńskiej siedziby i 6 filiibibliotecznych skorzystało w 2012 roku6 179 czytelników. Co roku odbywa się uroczyste wręczenie dyplomuHonorowego Czytelnika Krotoszyńskiej BibliotekiPublicznej za długoletnie i systematycznekorzystanie z jej zbiorów.
 • 12.  Wiedzę o regionie krotoszyńskim i Wielkopolsceznajdują czytelnicy w zbiorach Działu Regionalia. Zgromadzone wydawnictwa, czasopismaregionalne i lokalne, dokumenty życia społecznegoinformują o historii i dniu dzisiejszym Krotoszynaoraz okolic, poezji i prozie twórców naszegoregionu, gminach i sołectwach powiatukrotoszyńskiego.
 • 13.  Biblioteka pomaga korzystać ze wszystkich źródełbibliotecznych i wspiera rozwój kompetencjiw dziedzinie wyszukiwania informacji. Przykładem są konsultacje dla maturzystówdotyczące doboru literatury podmiotoweji przedmiotowej. W bibliotece młodzież znajdzie słowniki, albumymalarskie, czasopisma, książki danego autora orazpublikacje krytyczno-literackie, które służądo opracowania tematu prezentacji.
 • 14.  Poznanie nowości wydawniczych, rozwijaniezainteresowań czytelniczych oraz promowanieczytania dla przyjemności odbywa sięna spotkaniach Klubu Miłośników Książki.
 • 15.  Biblioteka zaprasza do korzystaniaz Wypożyczalni Książki Mówionej. Wszystkie zbioryudostępnia bezpłatnie na regulaminowy okres dwóchtygodni. W ofercie znajdują się 353 tytuły.
 • 16.  Biblioteka to przestrzeń, która sprzyja rozwojowiintelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu. Tutaj poznasz siebie i innych ludzi. Krotoszyńska Biblioteka organizuje spotkaniaz przedstawicielami lokalnej społeczności orazciekawymi osobowościami, np. pisarzami, aktorami,dziennikarzami. Bibliotekę odwiedzili: Katarzyna Grochola, Tadeusz Chudecki, Wanda Chotomska, Magdalena Zawadzka, Joanna Siedlecka
 • 17.  O wzlotach i upadkach Tuwima mówiłana spotkaniu w bibliotece Joanna Siedlecka,pisarka i dziennikarka.
 • 18.  Spotkania w bibliotece rozwijają pasje,rozbudzają aktywność twórczą i kreatywność.Są to warsztaty literackie, dziennikarskie,plastyczne, z zakresu przedsiębiorczości.
 • 19.  Uczestniczki projektu w czasie warsztatówz przedsiębiorczości.
 • 20.  Biblioteka aktywizuje społeczność powiatui promuje lokalnych twórców oraz pasjonatów.Organizuje spotkania, wernisaże i wystawy.
 • 21.  Krotoszyńska Biblioteka Publiczna realizujeProgram Rozwoju Bibliotek. Zgodnie z ideą programu popularyzuje uniwersalnewartości biblioteki, takie jak powszechnośći bezpłatność dostępu do informacji oraz możliwośćspędzania wolnego czasu w ciekawy i pożytecznysposób - zarówno przez dzieci, młodzież, jak i osobystarsze.
 • 22.  Przeprowadzany remont biblioteki jestdowodem modernizacji instytucji oraz dążeniado wzmocnienia społecznego wizerunku.
 • 23.  Biblioteka realizuje ciekawe przedsięwzięciaw ramach corocznych obchodów Dnia Książkii Praw Autorskich oraz OgólnopolskiegoTygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza.Jest przestrzenią dla kreatywnych.
 • 24.  Licealistki wzięły udział w warsztatach literackich„Czytanie- w działanie przetwarzanie”.
 • 25.  Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji„Cała Polska czyta dzieciom” oraz w TygodniuCzytania Dzieciom. W tym roku ta ogólnopolskaakcja przebiegła pod hasłem„Czytanie dzieciom- najlepsza inwestycja”.
 • 26.  Z biblioteką poza biblioteką to jednaz inicjatyw w ramach akcji„Cała Polska czyta dzieciom”. Krotoszyńska biblioteka zorganizowałaspotkanie z najmłodszymi i ich rodzicamiw galerii. Wiersze we własnej interpretacji przedstawiłydzieciom licealistki.
 • 27.  Krotoszyńska Biblioteka Publiczna zapraszana questowe wycieczki ulicami miasta. W tym roku guestowicze poznali szlak bojowyWładysława Rybakowskiego, uczestnikapowstania wielkopolskiego. Jego brawurowa akcja zdobycia broni zaważyłana wyzwoleniu Krotoszyna.
 • 28. Biblioteka Publiczna w Krotoszynie: posiada katalog on-line, umożliwia bezpośrednie połączenie internetowez Wielkopolską Biblioteką Cyfrową, realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne.
 • 29. Gminne Centrum Informacji w KrotoszyńskiejBibliotece Publicznej oferuje: poradnictwo zawodowe, informacje o szkoleniach, pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, pomoc w napisaniu pism aplikacyjnych, szkolenia komputerowe.
 • 30.  Ciekawie zaprojektowana strona internetowabiblioteki, interesujące treści, które podlegająstałej aktualizacji, uczestniczenie w życiuportali społecznościowych są ważną formąpromocji usług i inicjatyw biblioteki. https://www.facebook.com/KBPKrotoszyn?fref=ts http://www.biblioteka.krotoszyn.pl/
 • 31. Na stronie internetowejbiblioteki znajduje siędostęp: do katalogu on- line, kalendarza imprez, zwiastunów nowościwydawniczych, relacji z przedsięwzięćzorganizowanychw siedzibie bibliotekii jej filiach.
 • 32.  Biblioteka aktywnie współpracuje z władzamisamorządowymi, organizacjami pozarządowymi,szkołami, a także wszystkimi osobami, którymbliski jest rozwój instytucji.
 • 33. Na szczególne podkreślenie zasługujewspółpraca : z Towarzystwem Miłośników i Badaczy ZiemiKrotoszyńskiej, z Bractwem Rycerskim „Poczet Wierzbięty”, z Klubem Motocyklowym „Ignis Ardens”, z Nadleśnictwem Krotoszyn, z Komendą Powiatową Policji, ze Strażą Pożarną, ze Stowarzyszeniem „Razem”, ze Środowiskowym Domem Pomocy, z Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 34.  Atmosferę biblioteki tworząludzie. To oni sprawiają, że jest tomiejsce wyjątkowe. Pracownicy krotoszyńskiejbiblioteki i jej filii są otwarci,kompetentni i bardzopomocni. Potrafią nawiązać kontaktz dziećmi i młodymi osobamioraz umiejętnie wprowadzaćich w czytelniczy świat.
 • 35.  Podobno coraz mniej młodychosób czyta książki. To chybanieprawda. Zakurzony regałz szarymi grzbietami możezniechęcić młodego człowieka,ale Krotoszyńska BibliotekaPubliczna ułatwia dostęp doksiążki i wzbudza zaufanie.Do biblioteki wchodzimywłaśnie po książkę, bospołeczeństwo informacyjnezaczyna się od książki, a nakomputerze kończy- a nie naodwrót.
 • 36.  Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. ArkadegoFiedlera to źródło wiedzy i humanistycznej kultury. Czytelnicy wysoko oceniają działalność biblioteki,doceniając bogaty księgozbiór, ciekawe inicjatywyoraz szeroką ofertę usług .
 • 37.  Materiały udostępnione przez KrotoszyńskąBibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera. Artykuły (online).krotoszyn: KrotoszyńskaBiblioteka Publiczna (dostęp 06 grudnia-12 czerwca 2013). Dostępny w World WideWeb (www.biblioteka.krotoszyn.pl)

Related Documents