*
*
** Izrada logotipa i znakovlja* Izrada knjiga grafičkih standarda* Priprema za tisak* Kreacija prezenterskih i promotivnih...
* * Elektronički i tiskovni mediji, TV i radio* Idejna rješenja oglasa* Zakup oglasnog prostora* Usluge monitoringa zaku...
* * Planiranje * Priprema * Kreacija * Objave za javnost ...
** projektiranje sajamskih štandova* posredovanje u zakupu* angažman hostesa* organizacija svih potrebnih/traženih uslu...
** Naše ime je već prepoznato među manjem i srednjem poduzetništvu kao ime na koje se mogu uvijek osloniti* Jer smo svoja ...
*
* * IBS promocija d.o.o.za promidžbu, prodaju i promociju OIB: 00590875009 www.ibs-promocija.hr ibs.promo...
of 9

Prezentacija usluga IBS promocije

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija usluga IBS promocije

  • 1. *
  • 2. *
  • 3. ** Izrada logotipa i znakovlja* Izrada knjiga grafičkih standarda* Priprema za tisak* Kreacija prezenterskih i promotivnih materijala* Izrada internet stranica i Portala* (vlastiti serveri, posredovanje u zakupu domena, profesionalizam u komunikacijskim elementima Vaše stranice!)
  • 4. * * Elektronički i tiskovni mediji, TV i radio* Idejna rješenja oglasa* Zakup oglasnog prostora* Usluge monitoringa zakupljenog prostora
  • 5. * * Planiranje * Priprema * Kreacija * Objave za javnost * Odnosi s Javnošću na socijalnim mrežama (facebook, twitter, linkedin)* Retoričko vježbanje govorništva i javni nastup
  • 6. ** projektiranje sajamskih štandova* posredovanje u zakupu* angažman hostesa* organizacija svih potrebnih/traženih usluga ih strana (prijevoz, enje i sl.)
  • 7. ** Naše ime je već prepoznato među manjem i srednjem poduzetništvu kao ime na koje se mogu uvijek osloniti* Jer smo svoja znanja sticali na specijaliziranim učilištima za Marketing* Jer imamo niz znanja koja su se u praksi pokazala kao presudna za uspijeh naših klijenata
  • 8. *
  • 9. * * IBS promocija d.o.o.za promidžbu, prodaju i promociju OIB: 00590875009 www.ibs-promocija.hr ibs.promocija@gmail.com Tel: +385 98 824 – 072 Zagreb, Mali Lošinj

Related Documents