Politikat Efektive
per
Izolimin e Pacienteve
Punoi:Matilda Gremi
Dega:Infermieri e Pergjithshme
Paraleli:III Grupi:9A
Izolimi I Pacienteve
OIzolimi I Pacienteve I referohet masave
të ndryshme të marra për parandalimin
e sëmundjeve ngjitëse ...
Kategorite e Izolimit te
Pacienteve
ONdahen ne 4 kategori
1. Kategoria A(Izolim I thjeshte mbrojtes)
2. Kategoria B(Izoim ...
Kategoria A
(Izolim I thjeshte mbrojtes)
Infeksionet jan te
perhapura me ane te
1. Duarve
2. Kontaktet me paisjet
jo steri...
Kategoria B
(Izolim I thjeshte mbrojtes)
O Kjo kategori mbulon infeksionet e perhapura
nga trakti respirator.
O Lia e dhen...
Parimet qe zbatohen per
Kategorin A dhe B te izolimit
1. Nje dhome personale per pacientin te ciles dyert duhet ti
mbahen ...
6. Paisjet mjeksore duhet te jen te sterilizuar perpara
perdorimit te tyre
7. Aget dhe shiringat duhet te jen te mbylluara...
Disinfektimi I dhomes se Izolimit
O Te gjitha siperfaqet dhe muret duhet te lahen mire me uje te
ngrohte dhe detergjent dh...
Semundjet Kategorit
Lia e dheneve B
Diarrhea A
Hepatiti A A
Infeksionet respiratore B
Fruth B
Meningit A
Encefaliti A
Shyt...
Kategoria C
(Izolimi Mbrojtes)
O Aplikohet kur pacienti eshte me imunitet te kompromentuar dhe
paraqet nje rrezik te larte...
Kategoria D
(Izolimi Strikt)
O Perdoret per infeksionet shum ngjitese si terbimi apo
ethet hemorragjike virale,ky izolim k...
Punoi:Matilda Gremi
Dega:Infermieri e Pergjithshme
Paraleli:III
Grupi: 9/A
Referenca:
http://virology-online.com
Politikat Efektive per Izolimin e Pacienteve
Politikat Efektive per Izolimin e Pacienteve
Politikat Efektive per Izolimin e Pacienteve
of 15

Politikat Efektive per Izolimin e Pacienteve

Politikat Efektive per Izolimin e Pacienteve #Izolimi i Pacienteve #Kategorite e Izolimit te Pacienteve
Published on: Mar 6, 2016
Published in: Healthcare      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politikat Efektive per Izolimin e Pacienteve

 • 1. Politikat Efektive per Izolimin e Pacienteve Punoi:Matilda Gremi Dega:Infermieri e Pergjithshme Paraleli:III Grupi:9A
 • 2. Izolimi I Pacienteve OIzolimi I Pacienteve I referohet masave të ndryshme të marra për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse qe mund te përhapet nga një pacient tek pacientët e tjerë, punëtorë të kujdesit shëndetësor, si dhe vizitorëve, ose nga të tjerët për një pacient të veçantë
 • 3. Kategorite e Izolimit te Pacienteve ONdahen ne 4 kategori 1. Kategoria A(Izolim I thjeshte mbrojtes) 2. Kategoria B(Izoim I thjeshte mbrojtes) 3. Kategoria C(Izolimi Mbrojtes) 4. Kategoria D(Izolimi Strikt)
 • 4. Kategoria A (Izolim I thjeshte mbrojtes) Infeksionet jan te perhapura me ane te 1. Duarve 2. Kontaktet me paisjet jo sterile,Fekalet gjakut dhe lengjeve trupore 3. Katerizimit urinar O Viruset qe konsiderohen ne keto kategori jane: HIV, HAV, HBV, HCV viruset e diarrese dhe enteroviruset O Pacienti duhet te mbahet ne nje dhome personale. O I gjithe personeli mjeksor duhet te veshe perparset dhe dorezat ndersa maskat nuk jane gjithmon te nevojshme O Te gjithe personat duhet te lajne duarte pasi dalin nga dhoma e pacientit O Duhet te merren masa enterike persa ju perket semundjeve te ndryshme per diarrete dhe ethet enterike
 • 5. Kategoria B (Izolim I thjeshte mbrojtes) O Kjo kategori mbulon infeksionet e perhapura nga trakti respirator. O Lia e dheneve fruthi shytat. O Pacienti duhet te kete nje dhome personale e cila duhet te kete nje sistem te mire ventilimi sidomos per pacientet me infeksione ngjitese te frymemarrjes O Duhet te perdoren maskat,perparset dhe dorashkat ne momentin e trajtimit te pacientit
 • 6. Parimet qe zbatohen per Kategorin A dhe B te izolimit 1. Nje dhome personale per pacientin te ciles dyert duhet ti mbahen mbyllur ne te gjithe Kohen,duhet te hiqen te gjitha mobiljet e panevojshme dhe dhoma duhet te mbahet gjate gjith kohes e paster 2. Dorezat duhet te perdoren gjithmon ne momentin e trajtimit te pacienteve keshillohen doreza te gjata deri tek krahet 3. Maskat jane te nevojshme per kategorin B dhe per disa infeksione te caktuara te kategoris A.Ku maskat prej letere jan me efikase se sa ato prej pelhure te cilat permbajn filtra nga e cila mund te shpetoj ndonje ngarkese bakteriale 4. Larja e duarve para dhe pas kontakti me pacientin eshte masa me e rendesishme per parandalimin e perhapjes se infeksionit 5. Mbetjet klinike duhet te futen ne qese me ngjyre te caktuar per tu djegur
 • 7. 6. Paisjet mjeksore duhet te jen te sterilizuar perpara perdorimit te tyre 7. Aget dhe shiringat duhet te jen te mbylluara ne nje ene e caktuar e cila duhet te hapet ne momentin e perdorimit te tyre 8. Rrobat e pacienteve te infektuar duhet te mbyllen ne nje qese te etikuar me emrin e infeksionit dhe me pas ato derzohen ne lavender 9. Enet ku duhet te vendoset ushqimi duhet te lahen me nje temperature mbi 80oC 10. Transportimi I pacienteve kjo gje ndodhe vetem neqoftese eshte e nevojshme nderrimi I departamenteve.Cdo departamente duhet te njoftohet paraprakishte qe te marre masat e duhura mbrojtese kunder perhapjes se infeksionit
 • 8. Disinfektimi I dhomes se Izolimit O Te gjitha siperfaqet dhe muret duhet te lahen mire me uje te ngrohte dhe detergjent dhe me pase duhet te thahen mire. O Carcafet edhe kellefet e krevatit, perdet etj duhet te dergohen ne lavanderi te future ne qese te mbylluara dhe siper te shenohen” te infektuara” O Dysheku shtrati dhe jasteku duhet te fshihen me uje te ngrohte, detergjend dhe te thahen teresishte. O Te gjitha sendet qe ndodhen ne dhome duhet te fshihen me 70%perzjerje te alkoolit. O Te gjitha sendet mjeksore duhet te cohen ne autoclave per sterilizim. O Sendet e panevojshme duhet te futen ne qese me ngjyra te ndryshme sipas rrezikut qe ato kane ku: 1)Cantat e zeza-mbetjet e zakonshme 2)Cantat e verdha-mbetjet klinike qe do te digjen 3)Cantat e kaltra/transparente-Mjetet qe do te autoklavohen perpara hedhjes
 • 9. Semundjet Kategorit Lia e dheneve B Diarrhea A Hepatiti A A Infeksionet respiratore B Fruth B Meningit A Encefaliti A Shytat B Poliomeliti A
 • 10. Kategoria C (Izolimi Mbrojtes) O Aplikohet kur pacienti eshte me imunitet te kompromentuar dhe paraqet nje rrezik te larte per zhvillimin e infeksioneve.Keta zakonisht jane paciente me neutropeni te zgjatur si rezultat I kimioterapis per leucemi limfon dhe transplantit te palces se kockave O Pacientet duhet te jen ne nje dhome me vete.Dhoma duhet te kete nje ventilim sa me te mire pershkak se krijohet nje izolim maksimal O Duart duhet te lahen dhe te dizinfektohet para se te hyjne ne dhome.Stafi duhet te veshi rroba mbrojtese sterilse si dorezat perparset,maskat. O Nese vizitoret e pacientit vuajn nga ndonje infeksion ata nuk mund ta takojne ate.Ndersa ata vizitore qe futen brenda ne dhome ju jepen udhezime me te hollesishme dhe vishen me rroba mbrojtese
 • 11. Kategoria D (Izolimi Strikt) O Perdoret per infeksionet shum ngjitese si terbimi apo ethet hemorragjike virale,ky izolim kryhet nen mbikqyerjen e nje njesije te specializuar te stafit mjeksor O Nevojitet patjter nje dhome e vecante per pacientin me te tilla infeksione O Duhet te perdoren patjter,dorashkat,maskat,syzet mbrojtese,dhe perparset O Te gjitha paisjet klinike duhet te sterilizohen.Duhet te kete nje system te mire ventiimi ne menyre te till qe ndotja e airit te jete ne minimumet e saja. O Stafi I spitalit dhe vizitoret duhet te jene te vetedijshem per rreziqet ne momentin qe pranojne te kujdesen per paciente te tille
 • 12. Punoi:Matilda Gremi Dega:Infermieri e Pergjithshme Paraleli:III Grupi: 9/A Referenca: http://virology-online.com

Related Documents