Hành vi tỉ giá trên thị trường hối đoái
 Nhóm thực hiện: Maximus
+Nguyễn Thanh Hiền
+ Doanh Thiêm Nghĩa
+Lê Tiến Thịnh
+Đ...
CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Thị trường hối đoái :
Thị trường hối đoái là thị trường diễn ra các hoạt động giao
dịch, mua bán ngoại tệ và các phương ti...
Mô hình các nhân tố quyết
định tới tỷ giá hối đoái
Thị
trường
hối đoái
Thông
tin và
kì vọng
MS
Chính
phủ
BOP
I. BOP
Tỷ giá được hình thành từ BOP ( BOP là nguồn gốc cấu thành tỷ giá )
do đó giữa tỷ giá và BOP có mối quan hệ tương q...
Xuất nhập khẩu hàng hóa
Một nền kinh tế khi xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ sẽ thu được ngoại
tệ. Để tiếp tục công việc kinh...
Xuất nhập khẩu hàng hóa
Tỷ giá hối đoái cuối cùng sẽ tăng hay giảm phụ thuộc vào
mức độ tác động mạnh yếu của các nhân tố,...
Hoạt động đầu tư trong nước và ngoài nước
Đầu tư ra nước ngoài, có ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái cư dân trong nước dùng ti...
II. Tổng cung tiền tệ: MS
Tổng cung ngoại tệ (MS ) tác động đến tỷ giá từ nhiều
phương diện, nhiều yếu tố. Nhưng nhìn chun...
III. Chính sách can thiệp của chính phủ
Đầu tiên chính phủ có toàn quyền trong việc điều chỉnh tỷ giá trên
thị trường ngoạ...
IV. Thông tin và kỳ vọng
Thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự vận động của tỷ giá, đặc
biệt là trong ngắn hạn.
Thông...
Nếu mọi ngưòi kỳ vọng rằng tỷ giá hối đoái sẽ tăng trong
tương lai, mọi người đổ xô đi mua ngoại tệ thì tỷ giá sẽ
tăng nga...
Trong thực tế, tỷ giá hối đoái bị chi phối đồng thời bởi
tất cả các yếu tố trên với mức độ mạnh yếu khác nhau
của từng nhâ...
Vai trò thông tin đối với
diễn biến tỷ giá trong
ngắn hạn
Thông tin, kì vọng và tỉ giá
 Thông tin là những tin tức
mang lại hiểu biết cho con
người cùng với sự kiện chúng có
ý ngh...
Dự đoán sự biến động của tỷ giá hối đoái
Các ngân hàng thương mại lớn liên tục theo dõi tỷ giá hối đoái trên thị trường ng...
Thông tin, kì vọng và tỉ giá
 Trong thực tế cùng một
thông tin có thể có những kì
vọng khác nhau, thậm chí
trái ngược
+ q...
Ví dụ:
 Tại t1, Ms của Mỹ tăng 3 tỷ USD trong tuần gần nhất ( trong khi dự
báo thị trường là 2 tỷ).
Dựa vào luồng thông t...
USD mạnh lên vì thị
trường tin rằng NHTW sẽ
can thiệp điều chỉnh. Do
họ dự đoán rằng tổng
cung tiền sẽ giảm dẫn
đến việc đ...
 USD yếu đi rồi sau đó mất giá từ
từ vì thị trường cho rằng nền
kinh tế sẽ được kích thích tăng
trưởng.
+ Theo họ cho rằn...
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA
CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU
ĐẾN SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TỶ
GIÁ
$/£
R1
R0
S1
S0
D1
D0
Quantity of £
Thay đổi tỷ lệ lạm phát
tương đối có thể ảnh
hưởng đến hoạt động
kinh doanh thương mại...
Lạm phát
tại Úc
tăng
Vd: Giả sử tỷ lệ lạm phát ở Úc tăng so với tỷ lệ lạm phát ở Mỹ.
Nhu cầu hàng
hóa Úc của
người Mỹ
giảm...
$/£
R0
R1
S0
S1
D0
D1
Quantity of £
Sự thay đổi của lãi suất
tương đối ảnh hưởng đến
hoạt động đầu tư vào các
chứng khoán ...
Vd: Giả sử rằng lãi suất của Mỹ tăng lên trong khi lãi suất
của Anh không đổi
Lãi suất tại Mỹ
tăng
Các nhà đầu
tư Mỹ sẽ gi...
R1
R0
S0
D1
D0
S1
Tương quan thu nhập
(Tăng trưởng kinh tế)
Thu nhập có thể ảnh
hưởng đến lượng cầu
nhập khẩu nên nó có th...
Vd: Thu nhập tại Canada tăng tương đối so với Mỹ
Tiêu dùng
tại Canada
tăng lên
Áp lực
lạm phát
tại
Canada
tăng
Người
Canad...
18/03/2014
TÓM LƯỢC
-Lạm phát nước nào càng thấp
-Thu nhập nước nào càng tăng
-Lãi suất nước nào càng tăng(MT
đầu tư được ...
18/03/2014
-Làm dịu bớt các biến động tỷ giá hối đoái.
- Thiết lập các biên độ tỷ giá hối đoái ẩn.
- Ứng phó với các xáo t...
Chính sách can thiệp của chính phủ
Rào
cản
giao
dịch
hối
đoái,
quản lí
ngoại
hối
Hàng
rào
thương
mại và
phi
thương
mại
Kiể...
18/03/2014
Nhận xét: Việc NHNN liên tục nới rộng tỷ giá VND/USD
có những tác động đa chiều đến các chủ thể kinh tế và các
...
18/03/2014
Kỳ vọng của giới đầu cơ
- Chủ yếu dựa vào sự phán đoán từ các sự kiện, tình hình chính
trị, kinh tế của các nướ...
18/03/2014
Tương tác giữa các nhân tố
 Các nhân tố khác
nhau ảnh hưởng tỷ
giá đồng thời,và có
thể theo những chiều
hướng ...
18/03/2014
Ví dụ:Tương tác giữa các nhân tố
Mức thu
nhập gia
tăng(tăng
trưởng
KT)
Có khi tạo
nên kỳ
vọng về
lãi suất
tăng ...
Cảm ơn thầy và
các bạn đã theo
dõi
of 35

Presention 5

sfs
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presention 5

 • 1. Hành vi tỉ giá trên thị trường hối đoái  Nhóm thực hiện: Maximus +Nguyễn Thanh Hiền + Doanh Thiêm Nghĩa +Lê Tiến Thịnh +Đỗ Hồng Thủy +Nguyễn Thị Tường Vy
 • 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
 • 3. Thị trường hối đoái : Thị trường hối đoái là thị trường diễn ra các hoạt động giao dịch, mua bán ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị ngoại tệ khác. Đây cũng là nơi hình thành tỷ giá hối đoái theo quan hệ cung cầu, là một bộ phận của thị trường tài chính có trình độ phát triển cao Các tác nhân tác động đến thị trường hối đoái như : BOP, Ms, Chính sách can thiệp của chính phủ, thông tin và kỳ vọng đã tạo ra sự thay đổi tổng cung tiền tệ nên ảnh hưởng đến cung cầu nội tệ trong thị trường hối đoái, kết quả đó tạo nên sự tác động mạnh tới cung cầu ngoại tệ hối đoái
 • 4. Mô hình các nhân tố quyết định tới tỷ giá hối đoái Thị trường hối đoái Thông tin và kì vọng MS Chính phủ BOP
 • 5. I. BOP Tỷ giá được hình thành từ BOP ( BOP là nguồn gốc cấu thành tỷ giá ) do đó giữa tỷ giá và BOP có mối quan hệ tương quan qua lại lẫn nhau nhưng không ngang hàng với nhau. BOP bao gồm có các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá : 1. Xuât nhập khẩu hàng hóa 2. Các hoạt động Thu chi 3. Hoạt động đầu tư trong nước và ngoài nước
 • 6. Xuất nhập khẩu hàng hóa Một nền kinh tế khi xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ sẽ thu được ngoại tệ. Để tiếp tục công việc kinh doanh, các nhà xuất khẩu phải bán ngoại tệ lấy nội tệ, mua hàng hoá dịch vụ trong nước xuất khẩu ra nước ngoài. Trên thị trường cung ngoại tệ sẽ tăng, làm tỷ giá hối đoái giảm. Khi nhập khẩu hàng hoá dịch vụ, các nhà nhập khẩu cần ngoại tệ để thanh toán cho đối tác và đi mua ngoại tệ trên thị trường. Hành động này làm cầu ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái tăng. Tác động của hai hiện tượng trên là ngược chiều trong việc hình thành tỷ giá hối đoái.
 • 7. Xuất nhập khẩu hàng hóa Tỷ giá hối đoái cuối cùng sẽ tăng hay giảm phụ thuộc vào mức độ tác động mạnh yếu của các nhân tố, đó chính là hoạt động xuất khẩu (cán cân thương mại) Cung ngoại tệ lớn hơn cầu ngoại tệ => tỷ giá giảm => nội tệ lên giá. Cung ngoại tệ nhỏ hơn cầu ngoại tệ => tỷ giá tăng => nội tệ giảm giá Nếu:
 • 8. Hoạt động đầu tư trong nước và ngoài nước Đầu tư ra nước ngoài, có ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái cư dân trong nước dùng tiền mua tài sản ở nước ngoài, có thể là đầu tư trực tiếp (xây dựng nhà máy, thành lập các doanh nghiệp...) hay đầu tư gián tiếp (mua cổ phiếu, trái phiếu...). Những nhà đầu tư này muốn thực hiện hoạt động kinh doanh trên cần phải có ngoại tệ. Họ mua ngoại tệ trên thị trường, luồng vốn ngoại tệ chảy ra nước ngoài, tỷ giá hối đoái sẽ tăng. Ngược lại một nước nhận đầu tư từ nước ngoài, luồng vốn ngoại tệ chảy vào trong nước, làm cho cung ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái giảm.
 • 9. II. Tổng cung tiền tệ: MS Tổng cung ngoại tệ (MS ) tác động đến tỷ giá từ nhiều phương diện, nhiều yếu tố. Nhưng nhìn chung, sự tác động đó chủ yếu từ tương quan lãi suất và tương quan thu nhập giữa 2 quốc gia. Ví dụ : lãi suất quốc gia A cao hơn lãi suất ở quốc gia B, từ việc chênh lệch tỷ giá đó nên quốc gia A sẽ có CẦU đầu tư tăng cao  nhu cầu về đồng nội tệ quốc gia A tăng, đồng thời Khả năng CUNG về đồng nội tệ quốc gia A GIẢM  kết quả là giá nội tệ quốc A tăng .
 • 10. III. Chính sách can thiệp của chính phủ Đầu tiên chính phủ có toàn quyền trong việc điều chỉnh tỷ giá trên thị trường ngoại hối , chính phủ vừa là tổ chức thiết lập thị trường vừa là tổ chức tham gia vào thị đó. Chính phủ có thể can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào thị trường để điều chỉnh mức tỷ giá phù hợp với tình hình phát triển của quốc gia đó. Ví dụ : Chính phủ bơm tiền vào thị trường ngoại hổi để thị trường tự điều tiết tỷ giá một cách cân bằng và phù hợp với thực trạng nền kinh tế, bằng cách này chính phủ can thiệp trực tiếp tác động đến tỷ giá.
 • 11. IV. Thông tin và kỳ vọng Thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự vận động của tỷ giá, đặc biệt là trong ngắn hạn. Thông tin tạo ra kỳ vọng, từ một thông tin có thể có những kỳ vọng khác nhau cho nên kỳ vọng thì trường có sức ảnh hưởng đến tỷ giá. Người dân, các nhà đầu cơ, các ngân hàng và các tổ chức kinh doanh ngoại tệ là các tác nhân trực tiếp giao dịch trên thị trường ngoại hối. Hoạt động mua bán của họ tạo nên cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Các hoạt động đó lại bị chi phối bởi yếu tố tâm lý, các tin đồn cũng như các kỳ vọng vào tương lai. Điều này giải thích tại sao, giá ngoại tệ hiện tại lại phản ánh các kỳ vọng của dân chúng trong tương lai.
 • 12. Nếu mọi ngưòi kỳ vọng rằng tỷ giá hối đoái sẽ tăng trong tương lai, mọi người đổ xô đi mua ngoại tệ thì tỷ giá sẽ tăng ngay trong hiện tại. Mặt khác, giá ngoại tệ rất nhậy cảm với thông tin cũng như các chính sách của chính phủ. Nếu có tin đồn rằng Chính phủ sẽ hỗ trợ xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu để giảm thâm hụt thương mại, mọi người sẽ đồng loạt bán ngoại tệ và tỷ giá hối đoái sẽ giảm nhanh chóng. IV. Thông tin và kỳ vọng
 • 13. Trong thực tế, tỷ giá hối đoái bị chi phối đồng thời bởi tất cả các yếu tố trên với mức độ mạnh yếu khác nhau của từng nhân tố, tuỳ vào thời gian và hoàn cảnh nhất định. Việc tách rời và lượng hoá ảnh hưởng của từng nhân tố là việc làm không thể. Các nhân tố trên không tách rời mà tác động tổng hợp, có thể tăng cường hay át chế lẫn nhau, đến tỷ giá hối đoái làm cho tỷ giá hối đoái luôn biến động không ngừng.
 • 14. Vai trò thông tin đối với diễn biến tỷ giá trong ngắn hạn
 • 15. Thông tin, kì vọng và tỉ giá  Thông tin là những tin tức mang lại hiểu biết cho con người cùng với sự kiện chúng có ý nghĩa quan trọng với sự vận đọng của tỷ giá, đặc biệt là trong ngắn hạn: + Giao dịch hối đoái chủ yếu dựa trên kì vọng về tỷ giá + kì vọng dựa trên tập hợp thông tin liên quan
 • 16. Dự đoán sự biến động của tỷ giá hối đoái Các ngân hàng thương mại lớn liên tục theo dõi tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối. Họ nỗ lực dự đoán tỷ giá cân bằng sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai gần dựa vào những thông tin họ có để đưa ra quyết định đầu tư vào một loại tiền tệ nào đó để kiếm lợi nhuận.  Ngân hàng đầu cơ dựa vào sự tăng giá kì vọng. Khi các ngân hàng thương mại tin rằng một loại tiền tệ nào đó hiện tại bị định giá thấp hơn giá trị của nó trên thị trường ngoại hối, ngay bây giờ họ có thể xem xét đầu tư vào đồng tiền này trước khi nó tăng giá. Họ hi vọng sẽ chuyển khoản đầu tư thành tiền sau khi đồng tiền này tăng giá để có thể kiếm lời từ việc bán ở một mức giá cao hơn giá mà họ đã mua.  Ngân hàng đầu cơ dựa vào sự giảm giá kì vọng Nếu các ngân hàng thương mại tin rằng một loại ngoại tệ nào đó hiện tại có giá trị cao hơn giá trị của nó trên thị trường ngoại hối, ngay bây giờ họ có thể vay tiền bằng chính ngoại tệ đó( và chuyển ngay thành đồng nội tệ) trước khi ddoonhf ngoại tệ đó giảm giá tới mức hợp lý. Các ngân hàng hi vọng sẽ trả lại khoản vay bằng ngoại tệ sau khi đồng ngọa tệ giảm giá để họ có thể mua ngoại tệ với mức giá thấp hơn mức giá ban đầu mà họ đã chuyển toàn bộ ngoại tệ thành đồng nội tệ.
 • 17. Thông tin, kì vọng và tỉ giá  Trong thực tế cùng một thông tin có thể có những kì vọng khác nhau, thậm chí trái ngược + quá trình tích hợp những thông tin vào giá khó đoán định + có nhiều cách lý giải về ý nghĩa thông tin
 • 18. Ví dụ:  Tại t1, Ms của Mỹ tăng 3 tỷ USD trong tuần gần nhất ( trong khi dự báo thị trường là 2 tỷ). Dựa vào luồng thông tin trên có rất nhiều kì vọng khác nhau xảy ra. USD suy yếu do thị trường cảm thấy mức cung tiền tăng lên này sẽ tiếp tục tồn tại. Và họ cho rằng đó là tín hiệu xấu và đô la sẽ giảm giá dẫn đến hành vi bán đô.
 • 19. USD mạnh lên vì thị trường tin rằng NHTW sẽ can thiệp điều chỉnh. Do họ dự đoán rằng tổng cung tiền sẽ giảm dẫn đến việc điều chỉnh sẽ giảm từ đó đô sẽ tăng giá nên hok ra sức mua đô
 • 20.  USD yếu đi rồi sau đó mất giá từ từ vì thị trường cho rằng nền kinh tế sẽ được kích thích tăng trưởng. + Theo họ cho rằng khi cung tiền tăng lên 3 Tỷ là tín hiệu xấu và mức độ suy yếu ngày càng giảm và đô la sẽ mạnh lên nên tổng cung tiền tăng đột biến lên 3 tỷ dẫn đến đô la giảm giá, khi tổng cung tiền tằn thì sẽ giúp kích cầu dẫn đến tăng GDP.
 • 21. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ĐẾN SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ
 • 22. $/£ R1 R0 S1 S0 D1 D0 Quantity of £ Thay đổi tỷ lệ lạm phát tương đối có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, từ đó tác động đến cung cầu ngoại tệ và do đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Tương quan lạm phát
 • 23. Lạm phát tại Úc tăng Vd: Giả sử tỷ lệ lạm phát ở Úc tăng so với tỷ lệ lạm phát ở Mỹ. Nhu cầu hàng hóa Úc của người Mỹ giảm Nhu cầu hàng hóa Mỹ của người Úc tăng Cung đô la Mỹ giảm (Cầu đô la Úc giảm) Cầu đô la Mỹ tăng (Cung đô la Úc tăng) Giá trị đồng đô la Úc giảm, giá trị đồng đô la Mỹ tăng.
 • 24. $/£ R0 R1 S0 S1 D0 D1 Quantity of £ Sự thay đổi của lãi suất tương đối ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư vào các chứng khoán nước ngoài, từ đó ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ, do đó tác động đến tỷ giá hối đoái Tương quan lãi suất
 • 25. Vd: Giả sử rằng lãi suất của Mỹ tăng lên trong khi lãi suất của Anh không đổi Lãi suất tại Mỹ tăng Các nhà đầu tư Mỹ sẽ giảm đầu tư tại Anh Các nhà đầu tư Anh sẽ tăng đầu tư tại Mỹ Cầu bảng Anh sẽ giảm (cung đô la Mỹ giảm) Cung bảng Anh tăng (cầu đô la Mỹ tăng) Giá trị đồng đô la Mỹ tăng lên, giá trị đồng bảng Anh giảm đi
 • 26. R1 R0 S0 D1 D0 S1 Tương quan thu nhập (Tăng trưởng kinh tế) Thu nhập có thể ảnh hưởng đến lượng cầu nhập khẩu nên nó có thể tác động đến tỷ giá
 • 27. Vd: Thu nhập tại Canada tăng tương đối so với Mỹ Tiêu dùng tại Canada tăng lên Áp lực lạm phát tại Canada tăng Người Canada sử dụng hàng Mỹ Cầu đô la Mỹ tăng Cung đô la Canada tăng
 • 28. 18/03/2014 TÓM LƯỢC -Lạm phát nước nào càng thấp -Thu nhập nước nào càng tăng -Lãi suất nước nào càng tăng(MT đầu tư được cải thiện) Đồng nội tệ càng suy yếu và ngược lại
 • 29. 18/03/2014 -Làm dịu bớt các biến động tỷ giá hối đoái. - Thiết lập các biên độ tỷ giá hối đoái ẩn. - Ứng phó với các xáo trộn tạm thời. Lý do chính phủ can thiệp vào tỷ giá
 • 30. Chính sách can thiệp của chính phủ Rào cản giao dịch hối đoái, quản lí ngoại hối Hàng rào thương mại và phi thương mại Kiểm soát lưu chuyển vốn Can thiệp trực tiếp trên thị trường hối đoái Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa
 • 31. 18/03/2014 Nhận xét: Việc NHNN liên tục nới rộng tỷ giá VND/USD có những tác động đa chiều đến các chủ thể kinh tế và các biến số kinh tế vĩ mô.
 • 32. 18/03/2014 Kỳ vọng của giới đầu cơ - Chủ yếu dựa vào sự phán đoán từ các sự kiện, tình hình chính trị, kinh tế của các nước và thế giới có liên quan. Kỳ vọng mức tỷ giá trong tương lai Đầu cơ Phòng vệ rủi ro Ví dụ : có thông tin sự kiện ở Mỹ xảy ra vào tháng 9/2001 hay chiến tranh Iraq tháng 3/2003 vừa qua đã làm khuynh đảo thị trường hối đoái thế giới, giá USD đã giảm đáng kể.
 • 33. 18/03/2014 Tương tác giữa các nhân tố  Các nhân tố khác nhau ảnh hưởng tỷ giá đồng thời,và có thể theo những chiều hướng khác nhau.
 • 34. 18/03/2014 Ví dụ:Tương tác giữa các nhân tố Mức thu nhập gia tăng(tăng trưởng KT) Có khi tạo nên kỳ vọng về lãi suất tăng lên Áp lực lên tỷ giá Tác động của mức thu nhập gia tăng ĐỐI NGHỊCH
 • 35. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi