HYRJE
Rezultatet e pritura
Ju do të jeni:
• Në gjendje të artikulojnë pse nevojiten ndryshim në të
mësuarit e matematikës,
• Do ...
Pse na nevojitet ndryshimi në
mësimdhënien e matematikës
• Duke qenë se shoqëria dhe vendi i punës po ndryshon,
duhet të n...
Ndryshimet në zbatimin e
Matematikës
Sot matematika përdoret në shumë fusha si kurrë më
parë dhe është bërë edhe më thelbë...
Ndryshimet në Teknologji
• Që studentët
të jenë të
suksesshëm
në vendin e
punës duhet
të kenë
shkathtësi të
TI
Ndryshimet në Kurikulum
Kurikulumi i ri i Kosovës, i
bazuar në kompetenca, njeh
nevojën për të lëvizur para
për të sigurua...
Si mund të ndihmojë ky kurs ?
• Në këtë kurs do të prezentohen
disa aktivitete praktike të cilat
mund t’i përdorni me nxën...
Pse të përdoret qasja hulumtuese në
matematikë?
• Ju lejon të gjithë fëmijëve të studiojnë modelet dhe
marëdhëniet, sikur ...
Pse të përdoret qasja hulumtuese në
matematikë?
• Ju lejon të gjithë fëmijëve të studiojnë modelet dhe
marrëdhëniet, sikur...
Pse të përdoret qasja hulumtuese në
matematikë?
• Ju lejon të gjithë fëmijëve të studiojnë modelet dhe
marëdhëniet, sikur ...
Pse të përdoret qasja hulumtuese në
matematikë?
• Ju lejon të gjithë fëmijëve të studiojnë modelet dhe
marëdhëniet, sikur ...
Pse të përdoret qasja hulumtuese në
matematikë?
• Ju mundëson të gjithë studentëve të kontribuojnë
në një klasë atraktive ...
Pse të përdoret qasja hulumtuese në
matematikë?
• Ju mundëson të gjithë studentëve të kontribuojnë
në një klasë atraktive ...
Pse të përdoret qasja hulumtuese në
matematikë?
• Ju mundëson të gjithë studentëve të kontribuojnë
në një klasë atraktive ...
Pse të përdoret qasja hulumtuese në
matematikë?
• Ju mundëson të gjithë studentëve të kontribuojnë në një
klasë atraktive ...
Hyrje - Pjesa 2
Një hulumtim praktik
Nëse secili në klasë shtrëngon duartë me secilin,
sa shtrëngime duarsh do të kemi?
Le të fillojmë me thjeshtimin e problem...
Vazhdoni dhe plotësoni tabelën
• A po e shihni modelin?
• A mund të gjeni një formulë për të caktuar numrin e
shtrëngimeve...
Shiko prapa
• Shumë mund të arrihet duke shfrytëzuar kohën për të
reflektuar dhe shikuar prapa se çka është arritur, se
çk...
Sesioni i reflektimit
Çka kemi mësuar në këtë sesion?
• Se si të bëjmë tabelat,
• Kemi mësuar se si të identifikojmë model...
of 20

Prezantimi i usaid per math course

How to Teach Math like a Champion
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantimi i usaid per math course

 • 1. HYRJE
 • 2. Rezultatet e pritura Ju do të jeni: • Në gjendje të artikulojnë pse nevojiten ndryshim në të mësuarit e matematikës, • Do të njoftohen me kompetencat themelore në Kurikulumin e ri të Kosovës dhe shkathtësitë që nevojiten në shekullin 21, • Të jenë familjar më hulumtimin në matematikë dhe teknikat tabelare si dhe eksplorimin e diferencave
 • 3. Pse na nevojitet ndryshimi në mësimdhënien e matematikës • Duke qenë se shoqëria dhe vendi i punës po ndryshon, duhet të ndryshojë edhe arsimimi, ashtu që nxënësit të kenë shkathtësitë dhe kompetencat që ju nevojiten të tejkalojnë sfidat dhe të bëjnë Kosovën vend me prosperitet. • Sot janë duke ndodhur tri lloje të ndryshimeve : • Ndryshimet në përdorimin e Matematikës • Ndryshimet në Teknologji • Ndryshimet në Kurikulum
 • 4. Ndryshimet në zbatimin e Matematikës Sot matematika përdoret në shumë fusha si kurrë më parë dhe është bërë edhe më thelbësore në jetën e përditshme.
 • 5. Ndryshimet në Teknologji • Që studentët të jenë të suksesshëm në vendin e punës duhet të kenë shkathtësi të TI
 • 6. Ndryshimet në Kurikulum Kurikulumi i ri i Kosovës, i bazuar në kompetenca, njeh nevojën për të lëvizur para për të siguruar njohuri matematike për zhvillimin e shkathtësive të zbatueshme dhe kompetencave. Për të zhvilluar shkathtësisë duhet t’i praktikojmë ato, kështu që mësimet tona duhet të përmbajnë detyra praktike për nxënësit të cilat merren nga tekstet.
 • 7. Si mund të ndihmojë ky kurs ? • Në këtë kurs do të prezentohen disa aktivitete praktike të cilat mund t’i përdorni me nxënësit tuaj në mënyrë që të zhvilloni këto shkathtësi dhe kompetenca. Gjithashtu do të prezentohen edhe disa vegla të cilat mund t’i përdorin nxënësit tuaj në këto aktivitete
 • 8. Pse të përdoret qasja hulumtuese në matematikë? • Ju lejon të gjithë fëmijëve të studiojnë modelet dhe marëdhëniet, sikur matematikanët e vërtetë
 • 9. Pse të përdoret qasja hulumtuese në matematikë? • Ju lejon të gjithë fëmijëve të studiojnë modelet dhe marrëdhëniet, sikur matematikanët e vërtetë • Ju jep të gjithë nxënësve mundësi të kënaqen dhe të kuptojnë matematikën.
 • 10. Pse të përdoret qasja hulumtuese në matematikë? • Ju lejon të gjithë fëmijëve të studiojnë modelet dhe marëdhëniet, sikur matematikanët e vërtetë • Ju jep të gjithë nxënësve mund të kënaqen dhe të kuptojnë matematikën. • Ju mundëson të gjithë studentëve të punojnë shumë së bashku, për të studiuar modelet dhe raportet.
 • 11. Pse të përdoret qasja hulumtuese në matematikë? • Ju lejon të gjithë fëmijëve të studiojnë modelet dhe marëdhëniet, sikur matematikanët e vërtetë • Ju jep të gjithë nxënësve mund të kënaqen dhe të kuptojnë matematikën. • Ju mundëson të gjithë studentëve të punojnë shumë së bashku, për të studiuar modelet dhe raportet. • Ju lejon të gjithë studentëve të jenë kreativë, të bëjnë zbulime, të ndihen krenar për punën e tyre.
 • 12. Pse të përdoret qasja hulumtuese në matematikë? • Ju mundëson të gjithë studentëve të kontribuojnë në një klasë atraktive të mjedisit shkollor përmes paraqitjes së punëve të tyre të ndërlidhura me matematikën
 • 13. Pse të përdoret qasja hulumtuese në matematikë? • Ju mundëson të gjithë studentëve të kontribuojnë në një klasë atraktive të mjedisit shkollor përmes paraqitjes së punëve të tyre të ndërlidhura me matematikën • Ju mundëson atyre të vlerësojnë dhe të kuptojnë modelet, raportet dhe përdorimin e matematikës në mjedisin dhe komunitetin e tyre
 • 14. Pse të përdoret qasja hulumtuese në matematikë? • Ju mundëson të gjithë studentëve të kontribuojnë në një klasë atraktive të mjedisit shkollor përmes paraqitjes së punëve të tyre të ndërlidhura me matematikën • Ju mundëso atyre të vlerësojnë dhe të kuptojnë modelet, raportet dhe përdorimin e matematikës në mjedisin dhe komunitetin e tyre • Ju shfaq rëndësinë e matematikës për jetën e të gjithë nxënësve
 • 15. Pse të përdoret qasja hulumtuese në matematikë? • Ju mundëson të gjithë studentëve të kontribuojnë në një klasë atraktive të mjedisit shkollor përmes paraqitjes së punëve të tyre të ndërlidhura me matematikën • Ju mundëso atyre të vlerësojnë dhe të kuptojnë modelet, raportet dhe përdorimin e matematikës në mjedisin dhe komunitetin e tyre • Ju shfaq rëndësinë e matematikës për jetën e të gjithë nxënësve • I largon pengesat në të mësuar, si për shembull mungesa e shkathtësisë së të shkruarit • Përdor metoda të ndryshme të mësimit dhe spjegimit për të mundësuar stile të ndryshme të mësimit.
 • 16. Hyrje - Pjesa 2 Një hulumtim praktik
 • 17. Nëse secili në klasë shtrëngon duartë me secilin, sa shtrëngime duarsh do të kemi? Le të fillojmë me thjeshtimin e problemit : • Nëse dy persona shtrëngojnë duartë, sa shtrëngime kemi? • • • • Nëse tre persona shtrëngojnë duartë, sa shtrëngime kemi? •
 • 18. Vazhdoni dhe plotësoni tabelën • A po e shihni modelin? • A mund të gjeni një formulë për të caktuar numrin e shtrëngimeve, varësisht nga numri i personave? Numri i personave 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numri i shtrëngimeve 1 3
 • 19. Shiko prapa • Shumë mund të arrihet duke shfrytëzuar kohën për të reflektuar dhe shikuar prapa se çka është arritur, se çka funksionoi e çka jo. • Duke bërë këtë do të ju mundësojë të parashikoni se cilën strategji mund ta përdorni për zgjidhjen e problemeve të ardhshme. George Polya, për të cilin do të dëgjoni shumë më tepër në sesionin e radhës ka thënë:
 • 20. Sesioni i reflektimit Çka kemi mësuar në këtë sesion? • Se si të bëjmë tabelat, • Kemi mësuar se si të identifikojmë modelet duke hulumtuar diferencat