prof. Mariana Cornea Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 14 Drobeta Turnu-Severin
Cum a apărut ideea utilizării unui wiki? <ul><li>vara anului 2009 - C ursul Intel-Teach &quot;Instruire in societatea c...
Impactul cursului <ul><li>am obţinut informaţii şi resurse pentru a promova folosirea eficientă a tehnologiei în cadrul pr...
<ul><li>am aflat despre existenţa şi posibilitatea realizării şi utilizării unor „instrumente online care pot fi util...
Un wiki pentru clasa mea însemna: <ul><li>o oportunitate pentru crearea de proiecte eficiente în cadrul unităţii de învă...
C rearea și utilizarea propriului wiki <ul><li>Pe site-ul web de colaborare online ( http://wik.is ), indicat de forma...
 
 Au urmat activități de învățare menite a conduce la dobândirea de competențe necesare utilizării unui site web de col...
<ul><li>Elevii, împărțiți în cinci echipe , folosindu-se de conturile de utilizatori pe care le-am creat, au început a...
Prezentare PowerPoint
Pliant – Metoda proiectului
Aplica ţ ii elevi
Fişe de verificare a proiectelor
<ul><li>A urmat o perioadă intensă de: </li></ul><ul><li>documentare (manual, caiet special, site-uri web, soft educațio...
Echipa &quot;The best friends of the Nature&quot; – materiale postate
Evaluarea proiectelor <ul><li>Proiectele au fost evaluate în conformitate cu grilele postate pe wiki şi analizate împreună...
Echipa ”Pinguinii fotografi” - ”Știință și fotografie”
Echipa ”Steluțele”- Colț de toamnă (obiecte de decor)
Echipa ”Friends forever”- Prietenul nostru , acvariul
 Echipa &quot;The best friends of the Nature&quot; Culegere de ghicitori , jocuri didactice, curiozităţi
Echipa &quot;Micii savanţi“ Experimente (&quot;Materiale naturale, materiale prelucrate&quot;, &quot;Stări de agregar...
Comentarii ale elevilor referitoare la proiecte (wiki)
Utilizarea acestui wiki nu s-a oprit odată cu evaluarea proiectelor - el a devenit un spațiu interactiv, destinat elevilo...
 
Opinii ale elevilor (prezent)
Părinții pot afla cum să-și ajute copiii în dezvoltarea cognitivă, morală, civică, fizică sau pot obține diferite informa...
Concluzii <ul><li>Există multe instrumente online care pot fi utilizate de către profesori pentru a sprijini comunicarea, ...
Bibliografie <ul><li>Oportunități de consolidare a carierei în societatea cunoașterii în regiunea SV Oltenia, Cursul Int...
of 28

Wiki - o provocare pentru profesor si elevi

Este o lucrare prezentată la Conferinta Regionala in cadrul Proiectului POSDRU/19/1.3/ G/15196 ”Oportunitati de consolidare a carierei in societatea cunoasterii in regiunea SV Oltenia”
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Wiki - o provocare pentru profesor si elevi

 • 1. prof. Mariana Cornea Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 14 Drobeta Turnu-Severin
 • 2. Cum a apărut ideea utilizării unui wiki? <ul><li>vara anului 2009 - C ursul Intel-Teach &quot;Instruire in societatea cunoaşterii&quot; din cadrul programului „Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia” </li></ul>
 • 3. Impactul cursului <ul><li>am obţinut informaţii şi resurse pentru a promova folosirea eficientă a tehnologiei în cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare; </li></ul><ul><li>am învăţat să cultiv potenţialul creativ al elevilor, „pregătindu-i pentru o lume în care înţelegerea tehnologiei poate contribui la definirea succesului lor ”; </li></ul><ul><li>am înţeles, aplicând, care sunt beneficiile învăţării prin proiecte; </li></ul><ul><li>am reuşit să fac schimb de bune practici pedagogice cu alţi profesori, participanţi la programul Intel®Teach; </li></ul>
 • 4. <ul><li>am aflat despre existenţa şi posibilitatea realizării şi utilizării unor „instrumente online care pot fi utilizate de către profesori pentru a sprijini comunicarea, pentru a încuraja colaborarea dintre elevi şi pentru a organiza resursele de pe Internet” ( wiki-uri, blog-uri). </li></ul>
 • 5. Un wiki pentru clasa mea însemna: <ul><li>o oportunitate pentru crearea de proiecte eficiente în cadrul unităţii de învăţare „Corpuri. Caracteristici, proprietăţi, transformări ” (unitate abordată prin metoda proiectului) ; </li></ul><ul><li>o poartă deschisă spre tot ceea ce urma să devină comunicarea şi colaborarea profesor-elev, profesor -părinte . </li></ul>
 • 6. C rearea și utilizarea propriului wiki <ul><li>Pe site-ul web de colaborare online ( http://wik.is ), indicat de formatorul de la cursul Intel®Teach, am creat propriul wiki: http://piticidevis.wik.is </li></ul>
 • 8. Au urmat activități de învățare menite a conduce la dobândirea de competențe necesare utilizării unui site web de colaborare online. Acestea au vizat: <ul><li>înțelegerea de către elevi a conceptului de wiki și a beneficiilor utilizării acestuia, a conceptului de utilizator; </li></ul><ul><li>însușirea metodelor de conectare ( utilizarea unui nume de utilizator și a unei parole ); </li></ul><ul><li>folosirea unor facilități de Upload, Browse, Download ; </li></ul><ul><li>utilizarea conștientă a combinației de comenzi Edit-Save și a editorului de formatare a textului , ; </li></ul><ul><li>respectarea regulilor de conduită morală în spațiul virtual. </li></ul>
 • 9. <ul><li>Elevii, împărțiți în cinci echipe , folosindu-se de conturile de utilizatori pe care le-am creat, au început a utiliza wiki pentru a elabora proiectele de la unitatea de învățare ”Corpuri. Proprietăţi, caracteristici, transformări” din cadrul disciplinei „Ştiinţe ale naturii” – cls. a III-a. </li></ul><ul><li> Pe wiki au găsit prezentarea PowerPoint ”Corpurile – o taină a mediului înconjurător” , pliantul ”Metoda proiectului” , dar și fișe de verificare a proiectelor sau grile care să-i sprijine în procesul de evaluare. </li></ul>
 • 10. Prezentare PowerPoint
 • 11. Pliant – Metoda proiectului
 • 12. Aplica ţ ii elevi
 • 13. Fişe de verificare a proiectelor
 • 14. <ul><li>A urmat o perioadă intensă de: </li></ul><ul><li>documentare (manual, caiet special, site-uri web, soft educațional, enciclopedii); </li></ul><ul><li>selectare a informațiilor, imaginilor, sunetelor, filmelor video ; </li></ul><ul><li>achiziționare și pregătire a materialelor necesare ; </li></ul><ul><li>utilizare efectivă a unor instrumente TIC (computer, cameră foto digitală, Internet, cameră web, imprimantă ș.a); </li></ul><ul><li>comunicare și colaborare ; </li></ul><ul><li>învățare activă . </li></ul>
 • 15. Echipa &quot;The best friends of the Nature&quot; – materiale postate
 • 16. Evaluarea proiectelor <ul><li>Proiectele au fost evaluate în conformitate cu grilele postate pe wiki şi analizate împreună pe tot parcursul derulării activităţilor. </li></ul><ul><li>Ele au fost pe măsura muncii depuse, fiind apreciate de către profesori, elevi şi părinți . </li></ul><ul><li>Proiectele au fost postate pe wiki și accesate de către oricare dintre utilizatorii acest ui site , dar și de către alți profesori și elevi. </li></ul>
 • 17. Echipa ”Pinguinii fotografi” - ”Știință și fotografie”
 • 18. Echipa ”Steluțele”- Colț de toamnă (obiecte de decor)
 • 19. Echipa ”Friends forever”- Prietenul nostru , acvariul
 • 20. Echipa &quot;The best friends of the Nature&quot; Culegere de ghicitori , jocuri didactice, curiozităţi
 • 21. Echipa &quot;Micii savanţi“ Experimente (&quot;Materiale naturale, materiale prelucrate&quot;, &quot;Stări de agregare&quot;, &quot;Topirea, solidificarea, vaporizarea, condensarea&quot;)
 • 22. Comentarii ale elevilor referitoare la proiecte (wiki)
 • 23. Utilizarea acestui wiki nu s-a oprit odată cu evaluarea proiectelor - el a devenit un spațiu interactiv, destinat elevilor, dar și părinților. Aici elevii pot colabora pentru rezolvarea temelor la diferite discipline , își pot exprima opiniile referitoare la diferite cărți citite și le pot recomanda celorlalți colegi , pot afla curiozități din diferite domenii , pot rezolva diferite jocuri didactice , se pot pregăti pentru diferite probe de evaluare sumativă sau pentru concursuri școlare , pot afla sau pot posta diferite anunțuri legate de activitățile școlare și extrașcolare.
 • 25. Opinii ale elevilor (prezent)
 • 26. Părinții pot afla cum să-și ajute copiii în dezvoltarea cognitivă, morală, civică, fizică sau pot obține diferite informații referitoare la organizarea și derularea procesului instructiv-educativ.
 • 27. Concluzii <ul><li>Există multe instrumente online care pot fi utilizate de către profesori pentru a sprijini comunicarea, pentru a încuraja colaborarea dintre elevi și pentru a organiza resursele de pe Internet. </li></ul><ul><li>Wiki reprezintă un astfel de instrument ce poate fi la îndemâna oricărui cadru didactic care dispune de competențe digitale de bază. El permite atașări de fișiere, imagini, link-uri care pot fi vizualizate, descărcate de pe orice calculator, de oriunde. Este de asemenea un spațiu potrivit pentru învăţarea permanentă, pentru consolidarea relației profesor-elev, profesor-părinte, și, evident, pentru aplicarea cu succes a metodei învățării prin proiecte. </li></ul>
 • 28. Bibliografie <ul><li>Oportunități de consolidare a carierei în societatea cunoașterii în regiunea SV Oltenia, Cursul Intel®Teach - Instruirea în societatea cunoașterii, Siveco SA </li></ul><ul><li>Instruirea în societatea cunoaşterii, CD cu resurse curriculare </li></ul><ul><li>http://www.cniv.ro/ , http://c3.cniv.ro/?q=2010/proceedings </li></ul><ul><li>http://www.mindtouch.com </li></ul><ul><li>http://educationalwikis.wikispaces.com </li></ul><ul><li>http://svfsegrant.siveco.ro </li></ul><ul><li>http://www97.intel.com/ro/ProjectDesign </li></ul>