Un projecte per reduir el malbaratament alimentari coordinat per:
Amb el suport de:
ACTUACIONS REALITZADES
a) Diagnosi d’empreses:
Incorporació de bones
pràctiques de reducció del
malbaratament en empreses
...
CARACTERÍSTIQUES DESTACADES DEL PROJECTE
PRINCIPALS DIFICULTATS
 Immediatesa
 Flexibilitat i adaptabilitat a tipologies ...
RECURSOS CREATS
 Web: www.pontalimentari.org
 Xarxes socials:
@pontalimentari
https://www.facebook.com/pontalimentari/
...
Empreses
Entitats
PARTICIPANTS ADHERITS
Empreses
Entitats
PARTICIPANTS ADHERITS
of 6

Pont alimentari: reducció del malbaratament i solidaritat.

Jornada de presentació dels projectes d’educació i sensibilització ambiental 2014-2015. Promotora: Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de residus i el Consum responsable / Sòcia: Banc de Recursos.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pont alimentari: reducció del malbaratament i solidaritat.

  • 1. Un projecte per reduir el malbaratament alimentari coordinat per: Amb el suport de:
  • 2. ACTUACIONS REALITZADES a) Diagnosi d’empreses: Incorporació de bones pràctiques de reducció del malbaratament en empreses de restauració i comerç d’alimentació. b) Aprofitament d’excedents: 10 establiments participen al Pont Alimentari donant els seus excedents alimentaris; 8 entitats socials recullen els aliments per atendre els seus beneficiaris. Convenis i Protocol (seguretat alim.) c) Sensibilització: roda de premsa de presentació; 33 aparicions en mitjans de comunicació generalistes (premsa, TV, ràdio); participació fires i jornades 1722 racions de menjar cuinat aprofitat Resultats en xifres: 656 kg d’aliments frescos aprofitats
  • 3. CARACTERÍSTIQUES DESTACADES DEL PROJECTE PRINCIPALS DIFICULTATS  Immediatesa  Flexibilitat i adaptabilitat a tipologies d’entitats donants i receptores molt diverses  Proximitat entre receptors i donants, involucació dels receptors en la recollida  Repte de fer el pont entre empresa donant i entitat receptora amb criteris de proximitat, que coincideixi el tipus d'excedent alimentari amb les necessitats dels beneficiaris (exemple: berenars nens, cuinat o fresc...).  Més entitats receptores que empreses donants.  La incorporació de bones pràctiques de prevenció a les empreses és un procés lent. UBICACIÓ GEOGRÀFICA La prova pilot s’ha realitzat a Barcelona i en una segona fase està creixent també fora de la ciutat, sempre intentant mantenir el criteri de proximitat geogràfica entre donant i receptor.
  • 4. RECURSOS CREATS  Web: www.pontalimentari.org  Xarxes socials: @pontalimentari https://www.facebook.com/pontalimentari/  Vídeos: vídeo explicatiu https://youtu.be/IwV04Hzip8s vídeo teaser https://youtu.be/tXP28peFQ8g Digitals En paper  tríptic Pont Alimentari  protocol de la donació d'aliments revisat per l’ACSA  roll-up per presentacions i fires  publicacions en paper (butlletins/memòries) de les entitats participants
  • 5. Empreses Entitats PARTICIPANTS ADHERITS
  • 6. Empreses Entitats PARTICIPANTS ADHERITS

Related Documents