Nadzor nad kakovostjo
dela zdravnika
Prim. prof. dr. Janko KERSNIK, dr. med.
strokovni vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 2
Namen predavanja
 Seznaniti se z oblikami nadzora nad
zdravnikovim delom.
 Sezn...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 3
Cilj nadzora...
...je izboljševanje kakovosti, tj. sistematičen pristop k
odkriv...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 4
KAJ JE KAKOVOST?
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 5
Kaj je kakovost?
 KAKOVOST JE
SKLADNOST S ...
 PRIČAKOVANJEM
 PREDPISI
 SMERN...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 6
Krog kakovosti
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 7
Kdo ocenjuje kakovost?
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 8
Kdo ocenjuje kakovost?
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 9
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 10
Oblike nadzora
 Samonadzor in samoocenjevanje
 Skupinske oblike (krožki, rapor...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 11
Oblike nadzora
 Samonadzor in samoocenjevanje
 Skupinske oblike (krožki, rapor...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 12
Poklicna integriteta
/profesionalizem
 Osebna integriteta – moralni standardi,
...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 13
Oblike nadzora
 Samonadzor in samoocenjevanje
 Skupinske oblike (krožki, rapor...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 14
Namen strokovnega nadzora s svetovanjem
(SNS)
 nadzoruje strokovno delo ter upo...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 15
Naloga
 V skupini ocenite kakovost dela.
 Oblikujte stališče, kakšna je pravil...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 18
Oblike nadzora
 Samonadzor in samoocenjevanje
 Skupinske oblike (krožki, rapor...
14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 19
Namesto konca
 Nadzor je zgolj drobec na poti k boljši kakovosti.
 Smernice so...
of 17

Nadzor kdm 14 05

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadzor kdm 14 05

 • 1. Nadzor nad kakovostjo dela zdravnika Prim. prof. dr. Janko KERSNIK, dr. med. strokovni vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske član odbora za strokovno medicinska vprašanja ZZS
 • 2. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 2 Namen predavanja  Seznaniti se z oblikami nadzora nad zdravnikovim delom.  Seznaniti se s pojmom kakovosti dela.  Preizkusiti v ocenjevanju kakovosti.  Razumeti pomen nadzora in različnih oblik zagotavljanja kakovosti v medicini.
 • 3. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 3 Cilj nadzora... ...je izboljševanje kakovosti, tj. sistematičen pristop k odkrivanju težav pri oskrbi, ocenjevanju dosežene ravni kakovosti, postavljanju ciljev kakovosti ter načrtovanju, vpeljavi in spremljanju učinkov sprememb Kersnik, 1998
 • 4. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 4 KAJ JE KAKOVOST?
 • 5. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 5 Kaj je kakovost?  KAKOVOST JE SKLADNOST S ...  PRIČAKOVANJEM  PREDPISI  SMERNICAMI (STANDARDI)  DOGOVOROM  NAVADAMI  DOBRO PRAKSO  ZGLEDOM
 • 6. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 6 Krog kakovosti
 • 7. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 7 Kdo ocenjuje kakovost?
 • 8. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 8 Kdo ocenjuje kakovost?
 • 9. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 9
 • 10. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 10 Oblike nadzora  Samonadzor in samoocenjevanje  Skupinske oblike (krožki, raporti…)  Notranji nadzor (pravilnik, strokovni vodja…)  Strokovni nadzor s svetovanjem  Upravni nadzor  Finančni nadzor  Inšpekcijski nadzor  Kazenska in civilna odgovornost
 • 11. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 11 Oblike nadzora  Samonadzor in samoocenjevanje  Skupinske oblike (krožki, raporti…)  Notranji nadzor (pravilnik, strokovni vodja…)  Strokovni nadzor s svetovanjem  Upravni nadzor  Finančni nadzor  Kazenska in civilna odgovornost
 • 12. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 12 Poklicna integriteta /profesionalizem  Osebna integriteta – moralni standardi, vrednote  Poklicna integriteta – etični standardi določenega poklica  Integriteta je most med značajem in dejanji.  Razkorak med osebno in poklicno integriteto
 • 13. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 13 Oblike nadzora  Samonadzor in samoocenjevanje  Skupinske oblike (krožki, raporti…)  Notranji nadzor (pravilnik, strokovni vodja…)  Strokovni nadzor s svetovanjem  Upravni nadzor  Finančni nadzor  Kazenska in civilna odgovornost
 • 14. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 14 Namen strokovnega nadzora s svetovanjem (SNS)  nadzoruje strokovno delo ter uporaba strokovno preverjenih metod in dosežkov znanosti  ugotavlja izvajanje strokovnih navodil strokovnih kolegijev  ugotavlja uporabo metod kakovosti pri zdravnikovem delu  na temelju ugotovitev strokovnega nadzora se svetuje zdravnikom Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem, 2000: 2. člen
 • 15. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 15 Naloga  V skupini ocenite kakovost dela.  Oblikujte stališče, kakšna je pravilna pot diagnostike in zdravljenja.  Odločite se, ali je šlo za zdravstveno napako, malomarno zdravljenje...? DA NE  Upoštevajte, kot da ste v vlogi komisije za strokovni nadzor s svetovanjem Zdravniške zbornice.  Razmislite o ev. etičnih in moralnih vidikih primera.  Izberite poročevalca, ki bo sporočil, ali je šlo za strokovno napako, kakšni naj bodo ukrepi, kaj smo se naučili, kakšna je pravilna pot diagnostike in zdravljenja.
 • 16. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 18 Oblike nadzora  Samonadzor in samoocenjevanje  Skupinske oblike (krožki, raporti…)  Notranji nadzor (pravilnik, strokovni vodja…)  Strokovni nadzor s svetovanjem  Upravni nadzor  Finančni nadzor  Kazenska in civilna odgovornost
 • 17. 14. 5. 2013 NADZOR KAKOVOSTI 6. LETNIK 19 Namesto konca  Nadzor je zgolj drobec na poti k boljši kakovosti.  Smernice so nam v oporo pri odločanju.  Končno odločitev moramo vselej sprejeti sami na podlagi trenutno dostopnega znanja – predvsem EBM.  http://www.drmed.org/index.php?k=15&n=723  http://www.drmed.org/projekt_kakovost/  http://www.drmed.org/index.php?k=11&n=544  http://www.drmed.org/index.php?k=14&n=920

Related Documents