STUDENCKIE ARCHEOLOGICZNE KOŁO
NAUKOWE
działające przy Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego
HISTORIA POWSTANIA KOŁA
Koło Archeologów powstało w 2000 roku.
W roku 2004 przekształciło się ono w Studenckie
Archeologic...
Członkowie SAKN podczas kręcenia spotu promocyjnego Wydziału
Historyczno-Pedagogicznego UO – 3 IV 2014 r.
ZARZĄD SAKN W ROKU 2014:
 Przewodnicząca: Aleksandra Morawiak
 Zastępca Przewodniczącej: mgr Aleksandra Gałka, od
nowego...
MIĘDZYNARODOWE BADANIA
ARCHEOLOGICZNE W REPUBLICE
CZESKIEJ
 30 VI- 11 VII 2014 r. – I tura międzynarodowych
archeologiczn...
Międzynarodowe badania archeologiczne w Republice Czeskiej
(Mariánské Radčice)
Międzynarodowe badania archeologiczne w Republice Czeskiej
(Mariánské Radčice)
MIĘDZYNARODOWE BADANIA
ARCHEOLOGICZNE W FEDERACJI
ROSYJSKIEJ
 14 - 29 VII 2014 r. - międzynarodowe archeologiczne
badania...
Międzynarodowe badania archeologiczne w Federacji Rosyjskiej
(Staraya Russa)
Badania międzynarpdpwe archeologiczne w Byczynie z udziałem grupy z
Państwowego Uniwersytetu Nowogrodzkiego
Badania archeologiczne w Byczynie pow. Kluczbork
MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY
NAUKOWE
15 – 30 XI 2014 r. - udział w projekcie „Obraz sąsiada w
kulturze. Polacy-Rosjanie: wzajem...
Polsko-rosyjska wymiana młodzieży 2014 r. Petersburg - Opole
ZORGANIZOWANA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
STUDENCKO-DOKTORANCKA „HISTORIA W
ARCHEOLOGII, ARCHEOLOGIA W HISTORII”
27 - 28 V 20...
Prof. S. Moździoch podczas wykładu otwierającego Ogólnopolską Konferencję
Studencko-Doktorancką „Historia w archeologii, a...
CZYNNY UDZIAŁ CZŁONKÓW SAKN
W KONFERENCJACH:
 Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Opole, 5-7 V 2014 r.;
 Studenck...
SAKN ZAJMUJE SIĘ PRZEPROWADZANIEM WARSZTATÓW
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNYCH W SZKOŁACH,
MUZEACH, SZPITALACH
 13 III 2014 r....
Warsztaty archeologiczno-historyczne w Grodkowie
Warsztaty archeologiczno-historyczne
w Oławie w ramach Nocy Muzeów
Warsztaty archeologiczno-historyczne w Liceum Ogólnokształcącym w
Brzegu
SAKN WSPÓŁPRACOWAŁO PRZY ORGANIZACJI
PROJEKTU "SEMINARIUM NAUKOWE BADACZY
PRZESZŁOŚCI I KULTURY„ AUTORSTWA MGR
ALEKSANDRY ...
14 III 2014 r. - wykład prof. Krzysztofa Szwagrzyka w ramach SNBPiK
26 III 2014 r. – wykład dra Adama Szynkiewicza w ramach SNBPiK
BIERZEMY UDZIAŁ W
WYDARZENIACH KULTURALNO-
NAUKOWYCH
 5 IV 2014 r. - XX Primaaprilisowe Spotkanie Turystyczne w Ryczynie;...
30 V 2014 r. - udział SAKN w Nocy Nauki - wraz z Kołem
Naukowym Kultury Rosyjskiej zorganizowaliśmy projekt „Opole
by nigh...
2 VI 2014 r. - udział w pikniku naukowym Opolskiego Festiwalu
Nauki
2 VI 2014 r. - udział w pikniku naukowym Opolskiego Festiwalu
Nauki
2 VI 2014 r. - udział w pikniku naukowym Opolskiego Festiwalu
Nauki
SAKN W MEDIACH
Obecność SAKN zauważyły takie media
akademickie jak: Gazeta Studencka czy SETA, w
których to wzmiankowano o...
Przewodniczący SAKN Aleksandra Morawiak udzielająca wywiadu
Studenckiej Telewizji SETA
KONTAKT
 E-mail:
koloarcheologiczne@o2.pl sakn@uni.opole.pl
 Nasz blog: http://saknuo.blogspot.com/
of 31

Prezentacja promująca działalność Studenckiego Archeologicznego Koła Naukowego

Prezentacja promująca działalność Studenckiego Archeologicznego Koła Naukowego działającego przy Intytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja promująca działalność Studenckiego Archeologicznego Koła Naukowego

 • 1. STUDENCKIE ARCHEOLOGICZNE KOŁO NAUKOWE działające przy Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego
 • 2. HISTORIA POWSTANIA KOŁA Koło Archeologów powstało w 2000 roku. W roku 2004 przekształciło się ono w Studenckie Archeologiczne Koło Naukowe. Do naszych zainteresowań należy:  badanie obyczajowości, obrzędowości i wierzeń Słowian i wikingów;  rekonstrukcja życia codziennego w wiekach średnich;  mitologia słowiańska i skandynawska;  historia wikingów;  stanowiska i odkrycia archeologiczne.
 • 3. Członkowie SAKN podczas kręcenia spotu promocyjnego Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO – 3 IV 2014 r.
 • 4. ZARZĄD SAKN W ROKU 2014:  Przewodnicząca: Aleksandra Morawiak  Zastępca Przewodniczącej: mgr Aleksandra Gałka, od nowego roku akademickiego mgr Grzegorz Wieszołek  Skarbnik: Wojciech Dembicki  Opiekun SAKN: dr Magdalena Przysiężna-Pizarska
 • 5. MIĘDZYNARODOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE W REPUBLICE CZESKIEJ  30 VI- 11 VII 2014 r. – I tura międzynarodowych archeologicznych badań wykopaliskowych w Czechach (Mariánské Radčice) we współpracy z Instytutem Archeologii Republiki Czeskiej w Pradze, w których brali udział członkowie SAKN pod kierunkiem dr M. Przysiężnej-Pizarskiej (cmentarzysko średniowieczne);  10 VIII- 24 VIII 2014 r. – II tura międzynarodowych archeologicznych badań wykopaliskowych w Czechach.
 • 6. Międzynarodowe badania archeologiczne w Republice Czeskiej (Mariánské Radčice)
 • 7. Międzynarodowe badania archeologiczne w Republice Czeskiej (Mariánské Radčice)
 • 8. MIĘDZYNARODOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE W FEDERACJI ROSYJSKIEJ  14 - 29 VII 2014 r. - międzynarodowe archeologiczne badania wykopaliskowe w Rosji (stan. Staraya Russa) we współpracy Instytutu Historii UO z Państwowym Uniwersytetem im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie;  11 VIII – 31 XI 2014 r. - archeologiczne badania wykopaliskowe w Byczynie w tym od 23 IX do 6 X 2014 r. – udział 9-osobowej grupy z Państwowego Uniwersytetu Nowogrodzkiego im. Jarosława Mądrego (Federacja Rosyjska).
 • 9. Międzynarodowe badania archeologiczne w Federacji Rosyjskiej (Staraya Russa)
 • 10. Badania międzynarpdpwe archeologiczne w Byczynie z udziałem grupy z Państwowego Uniwersytetu Nowogrodzkiego
 • 11. Badania archeologiczne w Byczynie pow. Kluczbork
 • 12. MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY NAUKOWE 15 – 30 XI 2014 r. - udział w projekcie „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy-Rosjanie: wzajemna percepcja” zrealizowanym w ramach polsko-rosyjskiej wymiany 26 osób. Środki finansowe na jego zrealizowanie dostarczyła dotacja Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Odbył się on w ramach współpracy Instytutu Historii UO, Towarzystwa Miłośników Starożytności oraz Katedry Historii Krajów Słowiańskich i Bałkańskich Wydziału Historii Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu. W międzynarodowej wymianie wzięli udział czterej członkowie SAKN oraz jego opiekun- dr M. Przysiężna- Pizarska.
 • 13. Polsko-rosyjska wymiana młodzieży 2014 r. Petersburg - Opole
 • 14. ZORGANIZOWANA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA „HISTORIA W ARCHEOLOGII, ARCHEOLOGIA W HISTORII” 27 - 28 V 2014 r. - w salach Instytutu Historii UO odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Historia w archeologii, archeologia w historii”, zorganizowana przy współpracy Instytutu Historii UO, Studenckiego Archeologicznego Koła Naukowego a także Towarzystwo Miłośników Starożytności z Wrocławia.
 • 15. Prof. S. Moździoch podczas wykładu otwierającego Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką „Historia w archeologii, archeologia w historii”
 • 16. CZYNNY UDZIAŁ CZŁONKÓW SAKN W KONFERENCJACH:  Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Opole, 5-7 V 2014 r.;  Studencko-doktorancka konferencja: Walki – ludzie - region. W 100. rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej, Opole, 15 V 2014 r.;  Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Historia w archeologii, archeologia w historii, Opole, 27-28 V 2014;  II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Źródłoznawcza, Zielona Góra, 10-11 IV 2014 r;  Polsko – rosyjska międzynarodowa konferencja naukowa: Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja. Pierwszy etap: Petersburg (Federacja Rosyjska) od 17 do 18 XI 2014 r. Drugi etap: Opole i Sokołowsko (Rzeczpospolita Polska) - od 25 do 26 XI w Opolu oraz 29 XI 2014 r. w Sokołowsku;  XI Opolskie Dni Kultury Średniowiecznej pod tytułem Porozmawiajmy o kobietach - 18 XII 2014 roku, Opole
 • 17. SAKN ZAJMUJE SIĘ PRZEPROWADZANIEM WARSZTATÓW ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNYCH W SZKOŁACH, MUZEACH, SZPITALACH  13 III 2014 r. - warsztaty archeologiczno-historyczne przeprowadzone przez SAKN w Szpitalu im. Św. Jadwigi w Opolu, w oddziale dziecięcym;  20 III 2014 r.-przeprowadzenie warsztatów archeologiczno- historycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu;  27 III 2014 r. - warsztaty archeologiczno-historyczne dla uczniów okolicznych szkół w Kocurach;  28 III 2014 r. - warsztaty archeologiczno-historyczne przy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Ozimku dla uczniów tamtejszej szkoły;  21 V 2014 r. - warsztaty archeologiczno-historyczne w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach;  7 VI 2014 r. - warsztaty archeologiczno-historyczne w Grodkowie;  12 VI 2014 r. - przeprowadzenie warsztatów archeologiczno- historycznych dla uczniów ZPO w Smogorzowie.
 • 18. Warsztaty archeologiczno-historyczne w Grodkowie
 • 19. Warsztaty archeologiczno-historyczne w Oławie w ramach Nocy Muzeów
 • 20. Warsztaty archeologiczno-historyczne w Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu
 • 21. SAKN WSPÓŁPRACOWAŁO PRZY ORGANIZACJI PROJEKTU "SEMINARIUM NAUKOWE BADACZY PRZESZŁOŚCI I KULTURY„ AUTORSTWA MGR ALEKSANDRY GAŁKI  4 III 2014 r. - wykład dra Błażeja Stanisławskiego na temat: Wolin wczesnośredniowieczny: Słowian i wikingów;  14 III 2014 r. - wykład prof. Krzysztofa Szwagrzyka pt.: Poszukiwania miejsc pochówku ofiar komunizmu w Polsce;  20 III 2014 r. – wykład prof. Krzysztofa Kawalca pt.: IPN - zadania, struktura, problemy;  26 III 2014 r. – wykład dra Adama Szynkiewicza na temat: Geologia i wewnętrzna budowa piramid na Płaskowyżu Giza;  13 V 2014 r. – wykład mgr. Michała Sierby pt.: Muzyka Polski średniowiecznej;  21 X 2014 r. – wykład dra Piotra Stanka na temat: Stefan Korboński - współtwórca Polskiego Państwa Podziemnego;  9 XII 2014 r. – wykład prof. Zdzisława Pentka na temat: Różne punkty widzenia wypraw krzyżowych – chrześcijanie i muzułmanie.
 • 22. 14 III 2014 r. - wykład prof. Krzysztofa Szwagrzyka w ramach SNBPiK
 • 23. 26 III 2014 r. – wykład dra Adama Szynkiewicza w ramach SNBPiK
 • 24. BIERZEMY UDZIAŁ W WYDARZENIACH KULTURALNO- NAUKOWYCH  5 IV 2014 r. - XX Primaaprilisowe Spotkanie Turystyczne w Ryczynie;  udział w X edycji seminarium naukowego Auschwitz-historia i symbolika. Projekt ten jest organizowany przez Instytut Historii UO i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;  16 V 2014 r. - udział członków SAKN w 7 Nocy Muzeów w Opolu;  17 V 2014 r. - warsztaty SAKN w ratuszu w Oławie z okazji Nocy Muzeów;  30 V 2014 r. - udział SAKN w Nocy Nauki - wraz z Kołem Naukowym Kultury Rosyjskiej zorganizowaliśmy projekt „Opole by night”;  31 V 2014 r. - udział w Nocy Kultury poprzez przeprowadzenie warsztatów archeologiczno-historycznych w IH, obrazujących życie codzienne w średniowieczu;  2 VI 2014 r. - udział w pikniku naukowym Opolskiego Festiwalu Nauki;  14 IX 2014 r. - udział w warsztatach archeologicznych w skansenie wsi opolskiej we współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa;  21 IX 2014 r. - warsztaty archeologiczne w Byczynie w ramach Byczyńskiego Dnia Historii ;
 • 25. 30 V 2014 r. - udział SAKN w Nocy Nauki - wraz z Kołem Naukowym Kultury Rosyjskiej zorganizowaliśmy projekt „Opole by night”
 • 26. 2 VI 2014 r. - udział w pikniku naukowym Opolskiego Festiwalu Nauki
 • 27. 2 VI 2014 r. - udział w pikniku naukowym Opolskiego Festiwalu Nauki
 • 28. 2 VI 2014 r. - udział w pikniku naukowym Opolskiego Festiwalu Nauki
 • 29. SAKN W MEDIACH Obecność SAKN zauważyły takie media akademickie jak: Gazeta Studencka czy SETA, w których to wzmiankowano o naszej działalności, a także NTO, Radio Opole, Radio DOXA, TVP Opole, czy TV Oława.
 • 30. Przewodniczący SAKN Aleksandra Morawiak udzielająca wywiadu Studenckiej Telewizji SETA
 • 31. KONTAKT  E-mail: koloarcheologiczne@o2.pl sakn@uni.opole.pl  Nasz blog: http://saknuo.blogspot.com/