ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიგიგა სოსებაშვილი © 5/06/2012თამთა ქავთარაძედავით ბარდაველიძეგვანცა იაშვილიგიორგი ...
“NATO” და საქართველო
სტრუქტურა “Nato”-ს შექმნის მიზეზი. პირველი გაფართოება. “Nato”-ს მმართველობითი ორგანოები. “Nato”-ს სამხედრო სარ...
1945 წელს შეხვედრა პოტსდამში და განხეთქილება1949 weli - ნატოს ჩამოყალიბება და მისი გაფართოვება.
“Nato”-ს გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი ორგანო - ჩრდილოატლანტიკური საბჭო თავდაცვის დაგეგმვის კომიტეტიბირთვული დაგეგმვის ...
 მოკავშირეთა სარდლობა ოპერაციებისათვის. მოკავშირეთა სარდლობა ტრანსფორმაციის დარგში.
“Nato”- ში გასაწევრიანებლად საქართველოს მიერ განვლილი გზა “პმპ” - პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამა. ...
“Nato”-ს ინტერესები საქართველოს მიმართგეოპოლიტიკური ინტერესები.გეოსტრატეგიული ინტერესები.ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლე...
საქართველოს “Nato”-შიგაწევრიანების პერსპექტივადა შესაძლო დადებითი და უარყოფითი თვისებები.
gmadlobT yuradRebisTvis
of 10

Nato saqartvlo

;klm9pugfobgmj;[pgh
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nato saqartvlo

  • 1. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიგიგა სოსებაშვილი © 5/06/2012თამთა ქავთარაძედავით ბარდაველიძეგვანცა იაშვილიგიორგი მოსიძე თბილისი 2012
  • 2. “NATO” და საქართველო
  • 3. სტრუქტურა “Nato”-ს შექმნის მიზეზი. პირველი გაფართოება. “Nato”-ს მმართველობითი ორგანოები. “Nato”-ს სამხედრო სარდლობები. საქართველოს და “Nato”-ს ურთიერთობის პირველი ნაბიჯები. რატომ სურს საქართველოს “Nato”-ში გაწევრიანება. “Nato”-ს ინტერესები საქართველოს მიმართ. საქართველოს “Nato”-ში გაწევრიანების პერსპექტივა.
  • 4. 1945 წელს შეხვედრა პოტსდამში და განხეთქილება1949 weli - ნატოს ჩამოყალიბება და მისი გაფართოვება.
  • 5. “Nato”-ს გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი ორგანო - ჩრდილოატლანტიკური საბჭო თავდაცვის დაგეგმვის კომიტეტიბირთვული დაგეგმვის ჯგუფი
  • 6.  მოკავშირეთა სარდლობა ოპერაციებისათვის. მოკავშირეთა სარდლობა ტრანსფორმაციის დარგში.
  • 7. “Nato”- ში გასაწევრიანებლად საქართველოს მიერ განვლილი გზა “პმპ” - პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამა. “IPAP” - ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა. “ID” - ინტენსიური დიალოგი. “MAP” - გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა.
  • 8. “Nato”-ს ინტერესები საქართველოს მიმართგეოპოლიტიკური ინტერესები.გეოსტრატეგიული ინტერესები.ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთშითურქეთის ჩანაცვლების ალტერნატიულიგზა.
  • 9. საქართველოს “Nato”-შიგაწევრიანების პერსპექტივადა შესაძლო დადებითი და უარყოფითი თვისებები.
  • 10. gmadlobT yuradRebisTvis

Related Documents