<ul><li>Prof. Dr. </li></ul><ul><li>Mehmet Ali KÖRPINAR </li></ul>NANOTEKNOLOJİ
NANOTEKNOLOJİ <ul><li>“ Midget-çok küçük” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden türeyen nano bir ölçü birimi ön ekidir ve 1...
<ul><li>Nanoteknoloji ölçü olarak “nanometre” adı verilen (kısa şekli nm) bir ölçme birimini kullanılır. </li></ul><ul>...
<ul><li>Milyarda Bir Lira!!! </li></ul><ul><li>Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem Hoca (ODTÜ) Kayserili işadamlarına yatırım ya...
NANOTEKNOLOJİ NEDİR? <ul><li>Nanoteknoloji, birbiriyle iç içe geçen disiplinlerin teknolojiyle birleşerek aldığı isimdir. ...
<ul><li>Artık canlıların sırrını çözmek için molekülleri ve bağ yapılarını bilmek, fizik kanunlarını uygulamak için kimyay...
<ul><li>Nanoteknolojinin yüksek potansiyeli Kuantum fiziğinin kanunları sayesinde açığa çıkmaktadır. Bu aşamada ve nano ö...
<ul><li>Nanoteknolojini Amaçları: </li></ul><ul><li>Nanometre ölçekli yapıların analizi, </li></ul><ul><li>Nanometre boyu...
NANOTEKNOLOJİ ÖNDERİ The first time the idea of nanotechnology was introduced was in 1959, when Richard Feynman (1918-198...
 
KOZMOLOJİK SEYAHAT: <ul><li>Earth = 12.76 x 10 +6 = 12,760,000 meters wide (12.76 million meters) </li></ul><ul><li>Pla...
 
NANOTEKNOLOJİ VE FİZİK <ul><li>Saç telinden ince malzemeyle elektrik ürettiler: Türk ve ABD’li bilim insanlarının ortak ça...
NANO BOYUT VE BİYOLOJİ
PİEZOELEKTRİK ETKİ VE ULTRASES OLUŞUMU <ul><li>Ultrases ilk olarak 1894 yılında Mary Curies ve eşi Pierre tarafından , ...
Piezoelektrik kristale uygulanan basınç ile oluşan kutuplaşma <ul><li>a) Normal b) Kısalmış c) Uzamış </li></ul>+ + + ...
Basınç uygulaması sonucu oluşan kutuplaşmanın molekülsel açıklaması
Sinüsoidal elektrik akımının veya manyetik alanın, kristaller tarafından basınç dalgalarına çevrilmesi ile ultrases dalgal...
Metabolik transduserler
NANOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI: Tarım, biyoloji, mekanik, elektronik, tıp ve kimya alanlarında uygulanan yeni yöntemlerle, nano...
NANOTÜPLER: <ul><li>Tek katmanlı bir Karbon nanotube'un üzerinde Silikon teknolojisindeki devre elemanlarını yerleştirerek...
Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümünde Nanolitografi Tekniği ile Dünyanın En Küçük Türk Bayrağı Çizildi <ul><li>Prof. Dr. ...
NANOTEKNOLOJİ VE TIP <ul><li>Nanoteknolojiyle kanser tedavisi: Amerikalı bilimadamları, nanoteknolojiyle, kansere yol aça...
BİOSENSOR OLUŞTURMA:
KÖK HÜCREDEN YAPAY DOKU ÜRETİMİ
MİNİ ROBOTLAR İLE MANİPLASYON: <ul><li>Mini robotlar ile nano boyutta manipulasyon yapma imkanı doğacaktır. Mesela 2 nanom...
AMELİYAT YAPABİLEN, VÜCUDA ENJEKTE EDİLECEK NANOROBOT GELİŞTİRİLDİ Avustralya'nın Clayton kentindeki Monash Üniversites...
Dünyanın ilk biyonik adamı Bıçaklı bir saldırı sonrasında felç olan İngiliz, beynine yerleştirilen &quot;BrainGate&quot; ...
Kansere mikroçipli takip Toronto ve Queens üniversiteleri ile Prenses Margaret Hastanesi bilim adamları nanoteknoloji ile ...
Atomik Kuvvet Mikroskobu Atomik kuvveti, manivelanın ucundaki atom ile yüzeydeki atom arasındaki kuvvet şeklinde tanımla...
Taramalı Tünelleme Mikroskopu G.Binnig ve H.Rohrer tarafından 1981'de bulundu. Bu buluşlarından dolayı 1986 Nobel Fi...
 
 
 
<ul><li>Micro dünya ile 2009 takvimi: </li></ul>Purchase Nikon's Small World 2009 Calendar http://www.microscopyu.com/s...
2010 takvimi The Nikon Small World 2010 Calendar
 
 
YOUR DIGITAL BTi JUNE/JULY ISSUE Reader Number: 211391 Dear M.ALI KORPINAR , We are pleased to send you your free BTi JUNE...
 
 
AB’nin 7. ÇALIŞMA RAPORU
TÜBİTAK NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ VİZYON 2023 PROJESİ <ul><li>Nanoteknoloji ile gelişmiş ülkelerle gelişmemi...
ÖNERİLEN BİLİM ve TEKNOLOJİ POLİTİKALARI <ul><li>1) Yetişmiş eleman açığının öncelikle giderilmelidir. Bugün artık birçok...
<ul><li>Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren bazı organizasyonlar: </li></ul><ul><li>• Ulusal NanoTeknoloji Merkezi...
<ul><li>Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren bazı üniversite ve araştırma kurumları: </li></ul><ul><li>• Rice Unive...
<ul><li>Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren diğer bazı siteler: </li></ul><ul><li>• http://www.nanotechnology.net ...
EĞİTİMDİR Kİ, BİR MİLLETİ YA ÖZGÜR, BAĞIMSIZ, BÜYÜK VE YÜKSEK BİR TOPLUM OLARAK YAŞATIR, YA DA ESİRLİK VE YOKSULLUĞA TER...
of 48

Nanotıp

Nanotıp
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nanotıp

 • 1. <ul><li>Prof. Dr. </li></ul><ul><li>Mehmet Ali KÖRPINAR </li></ul>NANOTEKNOLOJİ
 • 2. NANOTEKNOLOJİ <ul><li>“ Midget-çok küçük” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden türeyen nano bir ölçü birimi ön ekidir ve 1 metrenin milyarıncı parçasını gösterir. Ancak genel olarak söylenecek olursa, nanoteknoloji maddeyi dolaylı olarak atom boyutuna yani “nano-boyutuna” indirgeme işidir. </li></ul>
 • 3. <ul><li>Nanoteknoloji ölçü olarak “nanometre” adı verilen (kısa şekli nm) bir ölçme birimini kullanılır. </li></ul><ul><li>Her bir nm sadece üç ile 5 atom genişliğindedir. Bunlar oldukça küçüktür. Ortalama insan saç kalınlığından ~40,000 kez daha küçüktür. </li></ul>
 • 4. <ul><li>Milyarda Bir Lira!!! </li></ul><ul><li>Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem Hoca (ODTÜ) Kayserili işadamlarına yatırım yapılmasını istediği nanoteknolojiyi anlatmaya çalışıyormuş. İşte bu oda bir hücre olsa, odadaki kalem şu kadar nanometre olur; nanometre işte bu kadar küçük bir boyut vs. Kayserili işadamı bir şey anlamadığını söylemiş. Yanındaki hoca da &quot;Hocam Kayseriliye para cinsinden anlatacaksın meseleleri. ” Nanoteknoloji milyarda bir liradır &quot; demiş. İşadamı da &quot;Tamam o zaman, çok önemli. Hemen yatırım yapalım.&quot; demiş. </li></ul>
 • 5. NANOTEKNOLOJİ NEDİR? <ul><li>Nanoteknoloji, birbiriyle iç içe geçen disiplinlerin teknolojiyle birleşerek aldığı isimdir. </li></ul><ul><li>Bu disiplinler fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi ve mühendisliğin bütün dallarıdır. </li></ul>
 • 6. <ul><li>Artık canlıların sırrını çözmek için molekülleri ve bağ yapılarını bilmek, fizik kanunlarını uygulamak için kimyayı öğrenmek ve elektronik çipler imal etmek için de hem kimya hem fizik bilmek, atomları anlamak için kuantum fiziğini idrak edebilmek gerekiyor. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Nanoteknolojinin yüksek potansiyeli Kuantum fiziğinin kanunları sayesinde açığa çıkmaktadır. Bu aşamada ve nano ölçülerde kuantum fizik yasaları devreye girer ve optik, elektronik, manyetik depolama, hesaplama, katalist ve diger alanlarda yeni uygulamalara olanak sağlar. </li></ul>
 • 8. <ul><li>Nanoteknolojini Amaçları: </li></ul><ul><li>Nanometre ölçekli yapıların analizi, </li></ul><ul><li>Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması, </li></ul><ul><li>Nanometre ölçekli yapıların imalatı, </li></ul><ul><li>Nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi, </li></ul><ul><li>Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi, </li></ul><ul><li>Uygun yöntemler bulunarak nanoskopik ve makroskopik dünya arasındaki bağın kurulması </li></ul>
 • 9. NANOTEKNOLOJİ ÖNDERİ The first time the idea of nanotechnology was introduced was in 1959, when Richard Feynman (1918-1988, 1965 Nobel) , a physicist at Caltech, gave a talk called There's Plenty of Room at the Bottom .
 • 11. KOZMOLOJİK SEYAHAT: <ul><li>Earth = 12.76 x 10 +6 = 12,760,000 meters wide (12.76 million meters) </li></ul><ul><li>Plant Cell = 12.76 x 10 -6 = 0.00001276 meters wide (12.76 millionths of a meter) </li></ul>http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html
 • 13. NANOTEKNOLOJİ VE FİZİK <ul><li>Saç telinden ince malzemeyle elektrik ürettiler: Türk ve ABD’li bilim insanlarının ortak çalışmasıyla, vücut hareketi, ısı ve titreşimi enerjiye çevirmede kullanılan PİEZOELEKTRİK malzemeler, saç telinden 5 bin kat incelikte üretildi. </li></ul>
 • 14. NANO BOYUT VE BİYOLOJİ
 • 15. PİEZOELEKTRİK ETKİ VE ULTRASES OLUŞUMU <ul><li>Ultrases ilk olarak 1894 yılında Mary Curies ve eşi Pierre tarafından , Piezoelektrik (basınç elektriklenmesi) özelliği olan kristaller (Quartz, Tourmaline, Lityum Sülfat, Kadmiyum Sülfat ve Çinko Sülfat) yardımı ile üretildi. </li></ul><ul><li>Ayrıca son yıllarda yapay seramik kristaller (Baryum Titanat, Kurşun Titanat) de kullanılmaktadır. </li></ul>
 • 16. Piezoelektrik kristale uygulanan basınç ile oluşan kutuplaşma <ul><li>a) Normal b) Kısalmış c) Uzamış </li></ul>+ + + + + ++ + + + +
 • 17. Basınç uygulaması sonucu oluşan kutuplaşmanın molekülsel açıklaması
 • 18. Sinüsoidal elektrik akımının veya manyetik alanın, kristaller tarafından basınç dalgalarına çevrilmesi ile ultrases dalgaları oluşur. Bu işlemi yapan aygıtlara da TRANSDÜSER denir. Yani transdüserler bir formdaki enerjiyi bir başka forma çevirebilen aygıtlardır. + + + - - - - + -
 • 19. Metabolik transduserler
 • 20. NANOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI: Tarım, biyoloji, mekanik, elektronik, tıp ve kimya alanlarında uygulanan yeni yöntemlerle, nano teknolojinin nimetlerinden faydalanılıyor. Geçmişine baktığımızda ‘taze’ olarak nitelendirebileceğimiz nano teknoloji üzerine yapılan çalışmalar artarken, ciddi firma ve akademik kurumların bu alana yaptığı yatırımlar milyar dolarlara ulaşmış durumda. Şimdi, bilim kurgudan gerçeğe dönüşen yeniliklerin hayatımıza neler getirdiğine göz atalım…
 • 21. NANOTÜPLER: <ul><li>Tek katmanlı bir Karbon nanotube'un üzerinde Silikon teknolojisindeki devre elemanlarını yerleştirerek, FET transistorlerdeki (trans-resistor, değişken dirençli) temel çalışma prensibi olan alan etkisini, kaliteli silikon oksit yerine nanotüplerle sağlıyorlar.  </li></ul><ul><li>Nanotüp nedir konusunda, Türkiye de Prof. Şakir Erkoç (ODTÜ) bu konularla ilgili teorik çalışmalarda bulunuyor. Kendisi hidrojen depolanması konusunda Nanotüplerin kullanımını içeren bir çalışma yapıyor. </li></ul>
 • 22. Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümünde Nanolitografi Tekniği ile Dünyanın En Küçük Türk Bayrağı Çizildi <ul><li>Prof. Dr. Ahmet Oral liderliğinde , Münir Dede, Özgür Karcı, Özge Girişen, Hülya Ayan, Mehrdad Atabak ve Sevil Özer'den oluşan araştırma grubu, daha ikinci denemelerinde silikon bir çip üzerinde, çizgileri 100 nanometre genişliğinde ve 2 nanometre yüksekliğinde olan dünyanın en küçük Nano-Türk Bayrağını çizmeyi başardılar </li></ul><ul><li>http://www.biltek.tubitak.gov.tr/ </li></ul>
 • 23. NANOTEKNOLOJİ VE TIP <ul><li>Nanoteknolojiyle kanser tedavisi: Amerikalı bilimadamları, nanoteknolojiyle, kansere yol açan toksinleri tespit edebilen çok küçük bir algılayıcı geliştirdi. </li></ul>
 • 24. BİOSENSOR OLUŞTURMA:
 • 25. KÖK HÜCREDEN YAPAY DOKU ÜRETİMİ
 • 26. MİNİ ROBOTLAR İLE MANİPLASYON: <ul><li>Mini robotlar ile nano boyutta manipulasyon yapma imkanı doğacaktır. Mesela 2 nanometrelik - bir DNA molekülünün genişliğinden daha küçük bir ölçek- bu mini robotlardan birisinin hedef bir yüzeye doğru hareket ettirilmesi araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Yeni hedeflerden biri ise mini-robotlar yardımı ile bir hücrenin sabitlenerek, robot'un üzerindeki şırınga çip'inden bir sıvının hücreye aktarılması. </li></ul><ul><li>(Micron projesi) </li></ul>
 • 27. AMELİYAT YAPABİLEN, VÜCUDA ENJEKTE EDİLECEK NANOROBOT GELİŞTİRİLDİ Avustralya'nın Clayton kentindeki Monash Üniversitesi, Nanofizik Laboratuvarı yetkililerinden James Friend , insan vücudundaki atardamarlar için bir nanorobot üzerinde araştırma yaptıklarını söyledi. Bilim adamlarının 250 nanometre çapında bir nanorobot geliştirdiklerini belirten Friend, nanorobotun büyüklüğünun yaklaşık 2-3 saç teli kalınlığında olduğunu kaydetti. Friend, robotun motoruna Proteus isminin verildiğini, bu ismi verirken 1966'da çevrilen ''Fantastik Yolculuk'' ( Fantastic Voyage ) filminden esinlendiklerini anlattı.
 • 28. Dünyanın ilk biyonik adamı Bıçaklı bir saldırı sonrasında felç olan İngiliz, beynine yerleştirilen &quot;BrainGate&quot; sensörü sayesinde bilgisayar imlecini hareket ettirip işlem yapıyor (14.07.2006)
 • 29. Kansere mikroçipli takip Toronto ve Queens üniversiteleri ile Prenses Margaret Hastanesi bilim adamları nanoteknoloji ile geliştirdikleri mikroçip, daha önce bir dizi tetkikle günlerce süren, kanserli hücrelerin bulunması, kanserin türü ve hangi aşamada olduğunun saptanmasını 30 dakikada yapabiliyor ve hastalığın seyri ile tedavinin etkileri konusunda doktorlara kesin veriler sunuyor (30.09.2009).
 • 30. Atomik Kuvvet Mikroskobu Atomik kuvveti, manivelanın ucundaki atom ile yüzeydeki atom arasındaki kuvvet şeklinde tanımlayabiliriz. Mikroskobun iki modu var: itici, çekici. Manivela ile yüzey arasında eğer uzaklık çok fazla ise yüzey manivelayı çeker, bu çekici moddur. Çekici modda iken manivela ve yüzey arası uzaklık 10-100 Angström arasıdır, atomik kuvvet değeri ise 10 -12 Newtondur. Eğer uzaklık 10 Angströmden az ise, itici moda geçilir. İtici modda iken manivela yüzeyle temas halindedir. Atomik kuvvet değeri ise 10 -6 ila 10 -7 Newton arasındadır, 10 -9 bile olabilir.
 • 31. Taramalı Tünelleme Mikroskopu G.Binnig ve H.Rohrer tarafından 1981'de bulundu. Bu buluşlarından dolayı 1986 Nobel Fizik Ödülünü kazandılar. Bu mikroskop genellikle bir yüzeyin karakteristiği öğrenmek istenildiğinde kullanılır. Yanal çözünürlüğü 0.1 nm, derinlik çözünürlüğü 0.01 nm olan TTM'ler iyi çözünürlüklü sayılırlar.
 • 35. <ul><li>Micro dünya ile 2009 takvimi: </li></ul>Purchase Nikon's Small World 2009 Calendar http://www.microscopyu.com/staticgallery/smallworld/2008/01-2008-large.html
 • 36. 2010 takvimi The Nikon Small World 2010 Calendar
 • 39. YOUR DIGITAL BTi JUNE/JULY ISSUE Reader Number: 211391 Dear M.ALI KORPINAR , We are pleased to send you your free BTi JUNE/JULY digital edition. The BTi digital edition is interactive and you can access BTi's online reader service via a single click on the link provided below each product editorial or advertisement. Please read the simple instructions to make full use of your digital magazine. BTi JUNE/JULY We appreciate your interest in BTi and hope you will find our digital edition a relevant and user-friendly source of information. The Publisher Update my profile/email address To stop receiving BTi's digital editions, Click here to unsubscribe
 • 42. AB’nin 7. ÇALIŞMA RAPORU
 • 43. TÜBİTAK NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ VİZYON 2023 PROJESİ <ul><li>Nanoteknoloji ile gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki ara kapanamayacak kadar ve katlanarak artacak ; nanoteknolojiye sahip olan ülkelerin refah seviyesi, ulusal savunması ve ekonomisi daha güçlü bir konuma gelecektir. Bu bağlamda zamanında endüstriyel ve mikroelektronik-enformatik devrimlerini yakalayamayan ülkemizde, ekonomik ve bilimsel gelişme ve refah için nanoteknoloji yakalanabilinecek en son fırsat olmaktadır. </li></ul><ul><li>Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı için hazırlanan bır raporda Avrupa’da ulusal bir nanoteknoloji planı bulunmayan ülkelerin sadece MALTA ve TÜRKİYE olduğu belirtilmiştir. </li></ul><ul><li>Ağustos-2004 ANKARA </li></ul>
 • 44. ÖNERİLEN BİLİM ve TEKNOLOJİ POLİTİKALARI <ul><li>1) Yetişmiş eleman açığının öncelikle giderilmelidir. Bugün artık birçok ülkede, üniversitelerde nanobilim ve nanoteknoloji yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Biran önce disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora programları oluşturulmalı, bu programlara kayıtlı öğrenciler maddi olarak desteklenmeli, doktora-sonrası araştırmalar için destek sağlanmalıdır. </li></ul><ul><li>2) Üniversitelerin, küçük, orta ve büyük ölçekli sanayinin araştırma alt yapısının oluşturulması , yasal düzenlemelerle geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir. </li></ul><ul><li>3) Araştırma merkezlerinin artırılmalı ve yaygınlaştırılmalı, sanayi tarafından yapılan veya yönlendirilen araştırmalar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. </li></ul><ul><li>4) Teknoparkların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi , nanoteknolojilerin geliştirilmesi için özellikle önemlidir. Şu anda Teknoloji Bölgelerindeki şirketlerin AR-GE faaliyetlerinden oluşan kazançlara vergi muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK’ın bir kuruluşu olan TİDEB aracılığıyla AR-GE projelerine %50’ye yakın hibe şeklinde destek verilmekte, TTGV aracılığı ile de bir kaç yıl vadeli AR-GE finansmanı sağlanmaktadır. Şirketler harcamalarını en iyimser tahminle 6-9 ay sonra alabilmekte ve önceden parayı kendi kaynaklarından harcamaları gerekmektedir. Nanoteknoloji konusunda atılım yapabilecek şirketleri özendirmek ve güçlendirmek için ABD’deki “Small Enterprise Grant”e benzer şekilde “ürüne dönüşebilecek bir fikrin araştırılması, prototip ya da ilk ürün yapılması, ya da araştırma amaçlı” projelere tamamen hibe olarak destek verilmelidir. ABD’de bu projelere 750,000$’a kadar destek verilmektedir.. Ülkemizde bu rakam 250,000$ olarak sınırlandırılabilir. Projeler akademisyen ve işadamlarından oluşan hakemler tarafından değerlendirilmeli; şirketler harcama konusunda olabildiğince serbest bırakılmalıdır. </li></ul>
 • 45. <ul><li>Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren bazı organizasyonlar: </li></ul><ul><li>• Ulusal NanoTeknoloji Merkezi (UNAM) </li></ul><ul><li>• Foresight Institute </li></ul><ul><li>• National Nanotechnology Initiative </li></ul><ul><li>• The Nanobusiness Alliance </li></ul><ul><li>• Nanotechnology on Cordis </li></ul><ul><li>• Institute of Nanotechnology </li></ul><ul><li>• ASME Nanotechnology Institute </li></ul>
 • 46. <ul><li>Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren bazı üniversite ve araştırma kurumları: </li></ul><ul><li>• Rice University Center for Nanotechnology Science and Technology </li></ul><ul><li>• The NASA Institute for Nanoelectronics and Computing </li></ul><ul><li>• NanoStructures Laboratory-MIT </li></ul><ul><li>• National Nanotechnology Infrastructure Network </li></ul>
 • 47. <ul><li>Nanoteknoloji alanında faaliyet gösteren diğer bazı siteler: </li></ul><ul><li>• http://www.nanotechnology.net </li></ul><ul><li>• http://www.smalltimes.com </li></ul><ul><li>• http://www.nanotechweb.org </li></ul><ul><li>• http://www.nanoxchange.com </li></ul><ul><li>http://www.nanoscience.com/education/index.html </li></ul>
 • 48. EĞİTİMDİR Kİ, BİR MİLLETİ YA ÖZGÜR, BAĞIMSIZ, BÜYÜK VE YÜKSEK BİR TOPLUM OLARAK YAŞATIR, YA DA ESİRLİK VE YOKSULLUĞA TERK EDER. Mustafa Kemal ATATÜRK

Related Documents