TAYTAY ELEMENTARY
SCHOOL
GRADE I PUPILS
IS THE CLOCK
CIRCLE?
Yes
No
ANG PAGKAIN BA NG GULAY AY MASUSTANSIYA?
OPO
Yes
No
HINDI PO
WHICH OF THE FOLLOWING FACE SHOWS HAPPY?
KULAYAN NG LILA ANG UBAS
THANK YOU
of 6

Presention melissa pagaduan

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presention melissa pagaduan

  • 1. TAYTAY ELEMENTARY SCHOOL GRADE I PUPILS
  • 2. IS THE CLOCK CIRCLE? Yes No
  • 3. ANG PAGKAIN BA NG GULAY AY MASUSTANSIYA? OPO Yes No HINDI PO
  • 4. WHICH OF THE FOLLOWING FACE SHOWS HAPPY?
  • 5. KULAYAN NG LILA ANG UBAS
  • 6. THANK YOU