
Čas kot vrednost
:možne prednosti zmanjševanja in
spreminjanja potrošnje
...
Koraki predstavitve
1.  Uvodno izhodišče
2.  Problem, namen in teze
3.  Metodologija
4.  Izbrani izsledki
5.  Ključne...
1. Uvodno izhodišče
Podnebne spremembe so danes eden ključnih globalnih
problemov človeškega izvora:
  napovedane ...
1. Uvodno izhodišče
Različne smeri reševanja problema podnebnih sprememb:
  politiki in gospodarstveniki spodbujajo sis...
1. Uvodno izhodišče
Posameznik kot središče in gibalo spremembe:
  preko potrošnje vpliva na proizvodnjo in tako pomaga...
2.1 Problem raziskave
  “Problematika podnebnih sprememb se profitno in sistemsko
rešuje neučinkovito, saj se potr...
2.2 Namen raziskave
  “Poskus razumevanja vrednosti časa
kot možne prednosti zmanjšane potrošnje
s preuč...
2.2 Utemeljitev namena raziskave
Zakaj preučevanje časa?
  ekološka kriza je posledica trčenj različnih časovnic:
...
2.3 Teze raziskave
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
3. Metodologija
Netblografija:
  longitudinalna kvalitativna analiza blogov.
Udeleženci:
  15 “članov” gibanja The Co...
4. Izbrani izsledki
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
4. Izbrani izsledki:
ND in kakovost življenja
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in s...
5. Ključne ugotovitve:
ND in kakovost življenja
Zmanjšana in spremenjena potrošnja:
  ne prinaša več časa, vendar vzpo...
5. Ključne ugotovitve:
Potrditve tez
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjan...
6. Vrednost raziskave
Prva študija, ki:
1. poskuša proučevati vlogo in pomen časa pri uvajanju
trenda trajnostne pot...
Hvala za pozornost.

 

Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
of 16

Nakupovalne diete

Magistrsko delo "Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja potrošnje" Zagovor dela (predstavitev teze 1) avtorica: Eva Perčič mentor: doc. dr. Miro Kline somentorica: red. prof. dr. Zinka Kolarič Fakulteta za družbene vede februar, 2009
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nakupovalne diete

 • 1.  Čas kot vrednost :možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje Eva Perčič Mentor: doc.dr.Mihael Kline Somentorica: red.prof.dr.Zinka Kolarič Ljubljana,
februar
2009
 • 2. Koraki predstavitve 1.  Uvodno izhodišče 2.  Problem, namen in teze 3.  Metodologija 4.  Izbrani izsledki 5.  Ključne ugotovitve 6.  Vrednost raziskave Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 3. 1. Uvodno izhodišče Podnebne spremembe so danes eden ključnih globalnih problemov človeškega izvora:   napovedane posledice bodo ogrozile kakovost življenja ljudi po vsem svetu;   dosedanji poskusi reševanja so nezadostno učinkoviti, saj bodo emisije v prihodnosti še naraščale, kljub: - različnim tehnološkim inovacijam, - in mednarodnim okoljskim sporazumom. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 4. 1. Uvodno izhodišče Različne smeri reševanja problema podnebnih sprememb:   politiki in gospodarstveniki spodbujajo sistemske rešitve, ki ne ovirajo gospodarske rasti;   klimatologi, ekologi, razsvetljeni ekonomisti in industrijski ekologi, pa svarijo pred nevarnostjo nadaljnje rasti: - v svetu z omejenimi viri bo nadaljnja rast znižala kakovost življenja! - zato je nujno spreminjanje in zmanjševanje potrošnje! 
Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 5. 1. Uvodno izhodišče Posameznik kot središče in gibalo spremembe:   preko potrošnje vpliva na proizvodnjo in tako pomaga okolju (in spreminja svet);   voli z denarnico - “državljan potrošnik”. Antipotrošniška gibanja niso novost:   že od razmaha potrošnje v ZDA in Kanadi v 70ih;   poskusi manjšine - učinki zaenkrat bolj psihološki kot materialni. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 6. 2.1 Problem raziskave   “Problematika podnebnih sprememb se profitno in sistemsko rešuje neučinkovito, saj se potrošnja zgolj spreminja, ne pa tudi zmanjšuje. Za doseganje resničnega trajnostnega razvoja je nujno tudi zmanjševanje potrošnje. Vendar zmanjševanje potrošnje ni preprosto, saj od potrošnikov zahteva odrekanje.” Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 7. 2.2 Namen raziskave   “Poskus razumevanja vrednosti časa kot možne prednosti zmanjšane potrošnje s preučevanjem gibanja prostovoljne preprostosti.” Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 8. 2.2 Utemeljitev namena raziskave Zakaj preučevanje časa?   ekološka kriza je posledica trčenj različnih časovnic: - skrajševanje življenjskih ciklov izdelkov;   čas danes enako cenjen kot denar: - vse več dobro preskrbljenih posameznikov trpi časovno revščino;   okolju prijazno vedenje je čas investiran v okolje. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 9. 2.3 Teze raziskave Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 10. 3. Metodologija Netblografija:   longitudinalna kvalitativna analiza blogov. Udeleženci:   15 “članov” gibanja The Compact (7 blogov);   nakupovalne diete: razen osnovnih življenjskih potrebščin 12 mesecev ne kupujejo nič novega. Postopek:   dvofazni nabor udeležencev;   analiza vseh zapisov v 12 mesecih (skupaj 714). Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 11. 4. Izbrani izsledki Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 12. 4. Izbrani izsledki: ND in kakovost življenja Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 13. 5. Ključne ugotovitve: ND in kakovost življenja Zmanjšana in spremenjena potrošnja:   ne prinaša več časa, vendar vzpodbuja kakovostnejšo porabo tega: - bolj aktivno in inovativno preživljanje časa.   zahteva korenito spremembo življenjskega sloga posameznika: - zato se pojavljajo krize (premalo časa in prezahtevne nove aktivnosti); - a v celoti gre povsem za srečno življenje. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 14. 5. Ključne ugotovitve: Potrditve tez Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 15. 6. Vrednost raziskave Prva študija, ki: 1. poskuša proučevati vlogo in pomen časa pri uvajanju trenda trajnostne potrošnje - z deprivacijo potrošnje; 2. proučuje porabo časa pri gibanju prostovoljne preprostosti (PP); 3. raziskuje pomen spletne podpore pri delovanju gibanja PP; 4. uporablja metodo netblografije pri razumevanju življenjskega stila PP. Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje
 • 16. Hvala za pozornost. 
 
 Eva Perčič (2009): Čas kot vrednost: možne prednosti zmanjševanja in spreminjanja potrošnje