1
Asistenta tehnica 4,65% AXA II ...
Alocarea financiară (mil.€) Contribuţie C t ib ţi Contribuţie Contribuţie ...
Axa 1: Adaptarea flotei de pescuit comunitare • Măsura 1.1 Sprijin public pentru Sp j pub c pe t u încetarea per...
Alocarea financiară în anul 2010(mil.€) 5
AXA 2: Acvacultură, Acvacultură p pescuit în ap...
AXA 2: Acvacultură, pescuit în ape interioare, Acvaculturăprelucrarea şi comercializarea produselor din pescuit şi a...
Alocarea financiară (mil.€) 8
Axa 3: Măsuri de interes comun• Măsura 3 1 - Acţiuni colective; 3.1• Măsura 3.2 – Protecţia şi dezvoltarea...
Alocarea financiară (mil.€) 10
Axa 4: Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti 4.1- 4.1- Selectarea Grupurilor Locale ...
Alocarea financiară (mil.€) 12
Compartimente regionale
Etapele de evaluare/control vizează: Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare...
Tel/fax: 021.3079.Tel/fax: 021.3079.802 • Grupuri Locale Pescăreşti (FLAG) flag@madr.ro • Informaţ...
16
of 16

Prezentare pop (1)

it is a pdf doc. about fish
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare pop (1)

 • 1. 1
 • 2. Asistenta tehnica 4,65% AXA II AXA IV AXA I Acvacultură, AXA III pescuit în ape interioare, interioare Adaptarea prelucrarea şi Dezvoltarea flotei comercializarea durabilă de produselor Măsuri a pescuit din pescuit de d Z l Zonelorcomunitare şi acvacultură interes pescăreşti colectiv 4,33% 4 33% 32,51% 32 51% 13% 45,51%
 • 3. Alocarea financiară (mil.€) Contribuţie C t ib ţi Contribuţie Contribuţie C t ib ţi Rata R t Publică natională cofinanţarePrioritate FEP (%) Axa 1 13,3 9,975 3,3 75 Axa 2 140,0 140 0 105.0 105 0 35.0 35 0 75 Axa 3 40,0 30.0 10.0 75 Axa 4 100,0 75.0 25.0 75 Axa 5 14.3 14 3 10.7 10 7 3.5 35 75TOTAL 307.6 230.7 76.9
 • 4. Axa 1: Adaptarea flotei de pescuit comunitare • Măsura 1.1 Sprijin public pentru Sp j pub c pe t u încetarea permanentă a activităţilor de pescuit; • Măsura 1.2 Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor d pescuit; ti ităţil de it• Măsura 1.3 - Investiţii la bordul navelor şi selectivitate;• Măsura 1.4 - Pescuitul costier la scară mică; ă ă ă• Măsura 1.5 - Compensaţii socio-economice.
 • 5. Alocarea financiară în anul 2010(mil.€) 5
 • 6. AXA 2: Acvacultură, Acvacultură p pescuit în ape interioare, p ,prelucrarea şi comercializarea produselor din pescuit şi acvacultură acvacultură• 2 1 - Investiţii productive în 2.1 acvacultură;• 2.6 – Investiţii în procesare şi marketing
 • 7. AXA 2: Acvacultură, pescuit în ape interioare, Acvaculturăprelucrarea şi comercializarea produselor din pescuit şi acvacultură l i li d l di it acvacultură lt • 2 2 - Măsuri de acva-mediu; 2.2 acva- • 2.3 - Măsuri de sănătate publică;• 2.4 - Măsuri de sănătate a animalelor;• 2.5 – Pescuit în apele interioare; interioare
 • 8. Alocarea financiară (mil.€) 8
 • 9. Axa 3: Măsuri de interes comun• Măsura 3 1 - Acţiuni colective; 3.1• Măsura 3.2 – Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei ălb ti fl i sălbatice;• Măsura 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi; d b i dă t i• Măsura 3.4 - Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare;• Măsura 3.5 - Proiecte pilot
 • 10. Alocarea financiară (mil.€) 10
 • 11. Axa 4: Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti 4.1- 4.1- Selectarea Grupurilor Locale p 4.2 - Sprijin pentru acţiunile de cooperare acţ între Grupurile Locale
 • 12. Alocarea financiară (mil.€) 12
 • 13. Compartimente regionale
 • 14. Etapele de evaluare/control vizează: Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare; Verificarea eligibilităţii beneficiarului şi a proiectului; Verificarea tehnică şi financiară a proiectului; Evaluarea strategică a proiectului proiectului. 14
 • 15. Tel/fax: 021.3079.Tel/fax: 021.3079.802 • Grupuri Locale Pescăreşti (FLAG) flag@madr.ro • Informaţii POP pescuit@madr.ro it@ d 15
 • 16. 16

Related Documents