Politikat tregtare dhe funksionimi i Organizates Boterore te Tregtise Çeshtjet e Bujqesise Pergaditur nga, Mr. Berat Rukiqi
Bujqesia ne bote <ul><li>11% e tregtise boterore </li></ul><ul><li>Kosova </li></ul><ul><li>-14% te eksporteve </li></...
Perse nje marreveshje e vecante? <ul><li>Prej 1947: Tregtia ne bujqesi mbulohej nga rregullat e GATT </li></ul><ul><li>-MF...
Produktet Bujqesore <ul><li>HS: Kapitujt 1-24 </li></ul><ul><li>-Kafshet e gjalla e produktet e kafsheve (pa perfshirepesh...
Shtyllat e Marreveshjes <ul><li>Hyrja ne treg </li></ul><ul><li>“ Tarifikimi” </li></ul><ul><li>Kuotat tarifore </li></ul>...
Hyrja ne Treg <ul><li>Masat tarifore </li></ul><ul><li>Masat jo-tarifore </li></ul><ul><li>-Sasiore </li></ul><ul><li>-Jo-...
“ Tarifikimi” <ul><li>Neni 4 (Marreveshja mbi Bujqesine) </li></ul><ul><li>Sqarim </li></ul><ul><li>Ekuivalentet tarifore ...
Kuotat Tarifore <ul><li>Tarifa MFN </li></ul><ul><li>Tarifa “preferenciale” per nje sasi te percaktuar = Kuote tarifore (T...
Reduktimet Tarifore <ul><li>Reduktimet mesatare </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 36% </li></ul><ul><li>-Vendet ne z...
Reduktimet tarifore <ul><li>Periudhat tranzitore </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 6 vjet </li></ul><ul><li>-Vendet ...
Masat mbrojtese speciale <ul><li>Mund te zbatohen vetem per produkte te ‘tarifikuara’ </li></ul><ul><li>Rritje e perkohshm...
 
 
 
Kutia jeshile <ul><li>Pa, ose e shumta, efekte minimale ne: </li></ul><ul><li>-tregti </li></ul><ul><li>-prodhim </li></ul...
Shembuj te kutise jeshile <ul><li>Kerkimi shkencor bujqesor </li></ul><ul><li>Inspektimi i kafsheve </li></ul><ul><li>Klas...
Kutia blu <ul><li>Pagesa ne programe kufizimi prodhimi </li></ul><ul><li>Jo subjekt i reduktimeve nese: </li></ul><ul><li>...
Shperndarja e ndihmes vendase
Mbeshtetja Vendase <ul><li>Matja Teresore e Mbeshtetjes - AMS </li></ul><ul><li>-Mesatarja vjetore 1986-1988 </li></ul><ul...
Subvencionet ne eksport <ul><li>Kane efektin me ndikues ne tregti </li></ul><ul><li>Perdoren me shume nga vendet e zhvillu...
Subencionet ne eksport <ul><li>Kategorite e lejuara: </li></ul><ul><li>-Dhenia e subvencioneve varur nga ecuria e eksporte...
Subvencionet ne eksport <ul><li>Vlera totale e subvencioneve ne eksport </li></ul><ul><li>-Mesatarja vjetore 1986-1988 </l...
Subvencionet ne Eksport <ul><li>Periudha tranzitore </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 6 vjet </li></ul><ul><li>-Vend...
<ul><li>Ju faleminderit per vemendjen </li></ul>
<ul><li>Q & A </li></ul>
of 25

Politikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te Tregetis

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te Tregetis

 • 1. Politikat tregtare dhe funksionimi i Organizates Boterore te Tregtise Çeshtjet e Bujqesise Pergaditur nga, Mr. Berat Rukiqi
 • 2. Bujqesia ne bote <ul><li>11% e tregtise boterore </li></ul><ul><li>Kosova </li></ul><ul><li>-14% te eksporteve </li></ul><ul><li>-26% te importeve </li></ul><ul><li>Por me shume se </li></ul><ul><li>-Mineralet, automobilat, kimikatet, tekstilet apo celiku </li></ul><ul><li>Dhe shume me e ndjeshme ne problematike </li></ul><ul><li>- Punesimi </li></ul><ul><li>- Veshtiresite ne ristrukturimin e burimeve </li></ul><ul><li>- Perballja me ndryshimet klimatike </li></ul><ul><li>- Siguria e ushqimit </li></ul><ul><li>80% e tregtise ne produkte bujqesore </li></ul><ul><li>-Ushqimet </li></ul><ul><li>Per rrjedhoje pengesat ne tregti ne bujqesi kane qene ne nje shkalle shume me te larte se per produktet e tjera </li></ul>
 • 3. Perse nje marreveshje e vecante? <ul><li>Prej 1947: Tregtia ne bujqesi mbulohej nga rregullat e GATT </li></ul><ul><li>-MFN </li></ul><ul><li>-Nivelet detyruese </li></ul><ul><li>-Trajtimi kombetar </li></ul><ul><li>-Ndalimi i kufizimeve sasiore </li></ul><ul><li>… por: me PERJASHTIME </li></ul><ul><li>-Kuota, tarifa variabel, shtyrje angazhimesh, perjashtime ngarregullat, klauzola mbeshtetese (grandfather, sunset etj), cmime minimum/maksimum, pengesa ne kufi, rregulla sanitare/fitosanitare etj. </li></ul><ul><li>“ reformim” i rregullave ne tregti ne bujqesi </li></ul><ul><li>Nen driten e shqetesimeve jo-tregtare” </li></ul><ul><li>Rregullat e GATT, TRIPS etj zbatohen dhe per produktet bujqesore por ne rast konflikti, marreveshja per bujqesine merr perparesi </li></ul>
 • 4. Produktet Bujqesore <ul><li>HS: Kapitujt 1-24 </li></ul><ul><li>-Kafshet e gjalla e produktet e kafsheve (pa perfshirepeshkun) </li></ul><ul><li>-Produktet bujqesore </li></ul><ul><li>-Vajrat e yndyrerat … </li></ul><ul><li>-Prodhimet ushqimore, pijet, uthulla, duhani e cigaret etj. </li></ul><ul><li>Pjese te Kapitujve 29 - 53 </li></ul><ul><li>Aneksi 1 i Marreveshjes </li></ul><ul><li>Per qellime praktike/negociata </li></ul><ul><li>-Prodhimet tropikale (vendet e varfra) </li></ul><ul><li>-Te tjera (vendet ne zhvillim/zhvilluara) </li></ul>
 • 5. Shtyllat e Marreveshjes <ul><li>Hyrja ne treg </li></ul><ul><li>“ Tarifikimi” </li></ul><ul><li>Kuotat tarifore </li></ul><ul><li>Reduktimet tarifore </li></ul><ul><li>Masat mbrojtese </li></ul><ul><li>Mbeshtetja vendase </li></ul><ul><li>Subvencioni ne eksporte </li></ul><ul><li>Vazhdimi i procesit te reformave </li></ul>
 • 6. Hyrja ne Treg <ul><li>Masat tarifore </li></ul><ul><li>Masat jo-tarifore </li></ul><ul><li>-Sasiore </li></ul><ul><li>-Jo-sasiore </li></ul><ul><li>“ Tarifikimi” </li></ul>
 • 7. “ Tarifikimi” <ul><li>Neni 4 (Marreveshja mbi Bujqesine) </li></ul><ul><li>Sqarim </li></ul><ul><li>Ekuivalentet tarifore </li></ul><ul><li>-GATT (1947): </li></ul><ul><li>Ndalimi i kufizimeve sasiore </li></ul><ul><li>Perjashtimi i bujqesise </li></ul><ul><li>-Marreveshja mbi Bujqesine (1994) </li></ul><ul><li>Tarifikimi => bujqesia nuk perjashtohet me </li></ul><ul><li>-Note sqaruese (Aneksi 1A) </li></ul>
 • 8. Kuotat Tarifore <ul><li>Tarifa MFN </li></ul><ul><li>Tarifa “preferenciale” per nje sasi te percaktuar = Kuote tarifore (TQ) </li></ul><ul><li>-TQ nuk eshte nje kufizim sasior </li></ul><ul><li>Hyrja aktuale </li></ul><ul><li>Hyrja minimale </li></ul><ul><li>3% e konsumit (5% ne perfundim te periudhes tranzitore) </li></ul>
 • 9. Reduktimet Tarifore <ul><li>Reduktimet mesatare </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 36% </li></ul><ul><li>-Vendet ne zhvillim: 24% </li></ul><ul><li>-Vendet e varfra: pa reduktim </li></ul><ul><li>Reduktimi minimal per linje tarifore </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 15% </li></ul><ul><li>-Vendet ne zhvillim: 10% </li></ul><ul><li>-Vendet e varfra: pa reduktim </li></ul>
 • 10. Reduktimet tarifore <ul><li>Periudhat tranzitore </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 6 vjet </li></ul><ul><li>-Vendet ne zhvillim: 10 vjet </li></ul><ul><li>-Vendet e varfra: pa reduktim </li></ul>
 • 11. Masat mbrojtese speciale <ul><li>Mund te zbatohen vetem per produkte te ‘tarifikuara’ </li></ul><ul><li>Rritje e perkohshme ne tarifat doganore </li></ul>
 • 15. Kutia jeshile <ul><li>Pa, ose e shumta, efekte minimale ne: </li></ul><ul><li>-tregti </li></ul><ul><li>-prodhim </li></ul><ul><li>Asistence nepermjet </li></ul><ul><li>-Programeve te financuara nga qeveria </li></ul><ul><li>-qe nuk permbajne transferta nga konsumatoret </li></ul><ul><li>-qe nuk sjellin mbeshtetje ne cmim per prodhuesit </li></ul>
 • 16. Shembuj te kutise jeshile <ul><li>Kerkimi shkencor bujqesor </li></ul><ul><li>Inspektimi i kafsheve </li></ul><ul><li>Klasifikimi i produkteve </li></ul><ul><li>Marketingu dhe sherbimet ndihmese </li></ul><ul><li>Programet e ushqimit </li></ul><ul><li>Pagesat per fatkeqesite natyrore </li></ul><ul><li>Ambienti </li></ul><ul><li>Programet rajonale </li></ul><ul><li>Pagesat per zhvendosjen e fermereve/tokes </li></ul><ul><li>drejt funksioneve te tjera </li></ul>
 • 17. Kutia blu <ul><li>Pagesa ne programe kufizimi prodhimi </li></ul><ul><li>Jo subjekt i reduktimeve nese: </li></ul><ul><li>-Bazohen ne zona fikse ose </li></ul><ul><li>-Jepen per 85% ose me pak te nivelit te prodhimit </li></ul><ul><li>-Pagesat per gjedhe kryhen mbi nje numer te caktuar te tyre </li></ul>
 • 18. Shperndarja e ndihmes vendase
 • 19. Mbeshtetja Vendase <ul><li>Matja Teresore e Mbeshtetjes - AMS </li></ul><ul><li>-Mesatarja vjetore 1986-1988 </li></ul><ul><li>Angazhimet per reduktime </li></ul><ul><li>Reduktimi i AMS </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 30% </li></ul><ul><li>-Vendet ne zhvillim: 20% </li></ul><ul><li>-Vendet e varfra: pa reduktim </li></ul><ul><li>Periudha tranzitore </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 6 vjet </li></ul><ul><li>-Vendet ne zhvillim: 10 vjet </li></ul><ul><li>-Vendet e varfra: pa reduktim </li></ul>
 • 20. Subvencionet ne eksport <ul><li>Kane efektin me ndikues ne tregti </li></ul><ul><li>Perdoren me shume nga vendet e zhvilluara </li></ul><ul><li>Sherbejne per te ndihmuar fermeret ne shitjen e produkteve ne tregjet e huaja </li></ul><ul><li>-Subvencionet ne eksport per produktet industriale jane te ndaluara </li></ul><ul><li>Per vendet e zhvilluara </li></ul><ul><li>Per vendet ne zhvillim qe prej 2003 </li></ul><ul><li>-Subvencionet ne eksport per produktet bujqesore lejohen nga marreveshja e bujqesise sipas 6 kategorive </li></ul><ul><li>Nese angazhohen per reduktime ne vlere dhe te sasise se subvencionuar </li></ul><ul><li>Trajtimi i diferencuar </li></ul>
 • 21. Subencionet ne eksport <ul><li>Kategorite e lejuara: </li></ul><ul><li>-Dhenia e subvencioneve varur nga ecuria e eksporteve </li></ul><ul><li>-Shitja e produkteve shteterore bujqesore me cmim me te ulet se i tregut te brendshem </li></ul><ul><li>-Pagesa mbi eksportin e produkteve bujqesore bazuar ne nje veprim qeveritar </li></ul><ul><li>-Subvencionet per reduktimin e kostove te marketingut te eksportit </li></ul><ul><li>-Subvencionet ne transportin nderkombetar me terma me te mire se ne ate kombetar </li></ul><ul><li>-Subvencione ndaj produkteve bujqesore kushtezuar me eksportimin e tyre </li></ul>
 • 22. Subvencionet ne eksport <ul><li>Vlera totale e subvencioneve ne eksport </li></ul><ul><li>-Mesatarja vjetore 1986-1988 </li></ul><ul><li>Angazhimet per reduktime </li></ul><ul><li>-Reduktimi i vlerave totale </li></ul><ul><li>Vendet e zhvilluara: 36% </li></ul><ul><li>Vendet ne zhvillim: 24% </li></ul><ul><li>Vendet e varfra: pa reduktim </li></ul>
 • 23. Subvencionet ne Eksport <ul><li>Periudha tranzitore </li></ul><ul><li>-Vendet e zhvilluara: 6 vjet </li></ul><ul><li>-Vendet ne zhvillim: 10 vjet </li></ul><ul><li>-Vendet e varfra: pa reduktim </li></ul>
 • 24. <ul><li>Ju faleminderit per vemendjen </li></ul>
 • 25. <ul><li>Q & A </li></ul>

Related Documents