:ავტორი ნანა დაბრუნდაშვილი
: , .საგანი მათემატიკა ისტ
ხაშურის N1 საჯარო სკოლა
:კლასი VIII
24 –09–2009 .წ
nanadabrundashvil...
:მიზანი და მისაღწევი შედეგები
• ,ინფორმაციის მოძიების მონაცემთა
, – ,შეგროვების ისტ ის გამოყენების
,კომუნიკაციის თანამშრომ...
:გაკვეთილის თანმიმდევრობა
1აქტივობა
–კითხვა პასუხი
( 5დრო წთ)
rა იცით თქვენი სკოლის დაარსების
?შესახებ
რომელ წელს აშენდა დ...
2აქტივობა
ჯგუფური მუშაობა
( 50 )დრო წთ
• მასწავლებელი
5მოსწავლეებს ყოფს
ჯგუფად
• ყოველი ჯგუფი მუ შაობს
,თითო კომპიუტერთან ...
ჯგუფური მუშაობა
I ჯგუფი
კედლების
ფართობის
გამოთვლა
II ჯგუფი
ეზოს
პერიმეტრი
და ღობის
ფართობი
III ჯგუფი
იატაკების
ფართობების...
I ჯგუფი
მუშაობს სკოლის
შენობის გარე
.ფასადის შეღებვაზე
ითვლის გარე
კედლების
,ფართობების ჯამს
საჭირო საღებავების
რაოდენობას...
II ჯგუფი
მუშაობს
სკოლის
.შემოღობვაზე
ითვლის ეზოს
,პერიმეტრს
შემოსაღობი
მასალის
რაოდენობასა და
საფასურის
მიხედვით
.საჭირო თ...
III ჯგუფი
ითვლის საკლასო ოთახების იატაკების
ფართობების ჯამს და დასაგებად საჭირო
.პარკეტის საერთო ღირებულებას
IV ჯგუფი
ითვლის სახურავის
.ფართობს
ანგარიშობს
თუნუქის
ფურცლების
რაოდენობასა და
მათ საერთო
.ღირებულებას
V ჯგუფი
• ითვლის სკოლის
,ეზოში მოედნის
ყვავილნარისა და
გამწვანების
ზოლის
.ფართობს
3აქტივობა
ზეპირი პრეზენტაცია
5თითოეულ ჯგუფს ეძლევა
.წთ
3 .კითხვებისათვის წთ
შეფასება
( 5 )დრო წთ
შეფასება ხდება წინასწარ
შედგენილი შეფასების
რუბრიკით
საკლასო მენეჯმენტი
,სახელმძღვანელო
,პროექტორი
, ,კომპიუტერები დაფა
,ცარცი ფლეში.
მადლობა
!ყურადღებისათვის
of 14

Nana Dabrundashvili

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nana Dabrundashvili

 • 1. :ავტორი ნანა დაბრუნდაშვილი : , .საგანი მათემატიკა ისტ ხაშურის N1 საჯარო სკოლა :კლასი VIII 24 –09–2009 .წ nanadabrundashvili1@gmail.com გაკვეთილის :თემა ფართობი
 • 2. :მიზანი და მისაღწევი შედეგები • ,ინფორმაციის მოძიების მონაცემთა , – ,შეგროვების ისტ ის გამოყენების ,კომუნიკაციის თანამშრომლობის და –პრეზენტაციის უნარ ჩვევების .გამომუშავება • ფართობის შესახებ ცოდნის გამოყენება პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას.
 • 3. :გაკვეთილის თანმიმდევრობა 1აქტივობა –კითხვა პასუხი ( 5დრო წთ) rა იცით თქვენი სკოლის დაარსების ?შესახებ რომელ წელს აშენდა და რა სახსრებით ჩვენი ?სკოლა რომელმა გამოჩენილმა ადამიანებმა ?დაამთავრეს ჩვენი სკოლა რომელი დღე იყო ყველაზე მძიმე ჩვენი ?სკოლის არსებობის ისტორიაში რით შეგიძლია მხარში დაუდგე ჩვენი სკოლის აღდგენისა და რეაბილიტაციის ?საქმეს
 • 4. 2აქტივობა ჯგუფური მუშაობა ( 50 )დრო წთ • მასწავლებელი 5მოსწავლეებს ყოფს ჯგუფად • ყოველი ჯგუფი მუ შაობს ,თითო კომპიუტერთან მათ წინასწარ შეგროვილი მონაცემები შენახული აქვთ კომპიუტერის სამუშაო .მაგიდაზე საქაღალდეებში • საჭირო რესურსების ფასებს მოსწავლეები მოიძიებენ სისტემა “GOOGLE”-ის საშუალებით.
 • 5. ჯგუფური მუშაობა I ჯგუფი კედლების ფართობის გამოთვლა II ჯგუფი ეზოს პერიმეტრი და ღობის ფართობი III ჯგუფი იატაკების ფართობების ჯამი IV ჯგუფი სახურავის ფართობი V ჯგუფი მოედნისა და მწვანე ზოლის ფართობი
 • 6. I ჯგუფი მუშაობს სკოლის შენობის გარე .ფასადის შეღებვაზე ითვლის გარე კედლების ,ფართობების ჯამს საჭირო საღებავების რაოდენობასა და .თანხას
 • 7. II ჯგუფი მუშაობს სკოლის .შემოღობვაზე ითვლის ეზოს ,პერიმეტრს შემოსაღობი მასალის რაოდენობასა და საფასურის მიხედვით .საჭირო თანხას
 • 8. III ჯგუფი ითვლის საკლასო ოთახების იატაკების ფართობების ჯამს და დასაგებად საჭირო .პარკეტის საერთო ღირებულებას
 • 9. IV ჯგუფი ითვლის სახურავის .ფართობს ანგარიშობს თუნუქის ფურცლების რაოდენობასა და მათ საერთო .ღირებულებას
 • 10. V ჯგუფი • ითვლის სკოლის ,ეზოში მოედნის ყვავილნარისა და გამწვანების ზოლის .ფართობს
 • 11. 3აქტივობა ზეპირი პრეზენტაცია 5თითოეულ ჯგუფს ეძლევა .წთ 3 .კითხვებისათვის წთ
 • 12. შეფასება ( 5 )დრო წთ შეფასება ხდება წინასწარ შედგენილი შეფასების რუბრიკით
 • 13. საკლასო მენეჯმენტი ,სახელმძღვანელო ,პროექტორი , ,კომპიუტერები დაფა ,ცარცი ფლეში.
 • 14. მადლობა !ყურადღებისათვის

Related Documents