ELS PORÍFERS<br /><ul><li>Invertebrats aquàtics
Cos en forma de sac
 Viuen fixes a un substrat
 Animals filtradors</li></li></ul><li>
- PORUS INHALANTS: Orificis petits per on entra l’aigua i les partícules alimentàrie...
CNIDARIS<br />*Invertebrats aquàtics<br />*Presenten dues formes: <br /> -Pòlip:Forma de sac<br />-Medusa:Forma d’ombrel...
HIDROZOUS<br /><ul><li>Sónelsmenysconegutsdelscnidariscom a resultat del seupetitíssimtamany.
Presenten espècies marines i d’aiguadolça i comprenentant formes solitàriescomcolonials, alternant la fase pòlip i medus...
HYDRA: Solitari i aigua dolça<br />
HIDROMEDUSA: Característica pel seu vel.<br />
ANTOZOUS- Presenten exclossivament forma de pòlip.-Poden ser solitaris o colonials.-Poden tenir o no esquelet.- Viuenfixos...
ANÈMONA<br />
ANÈMONA<br />
ACTÍNIA<br />
GORGÒNIA:Corall en forma de ventall.<br />
PLUMA DE MAR:Coral en forma de ploma<br />
of 25

Porífers cnidaris

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porífers cnidaris

 • 1. ELS PORÍFERS<br /><ul><li>Invertebrats aquàtics
 • 2. Cos en forma de sac
 • 3. Viuen fixes a un substrat
 • 4. Animals filtradors</li></li></ul><li>
 • 5. - PORUS INHALANTS: Orificis petits per on entra l’aigua i les partícules alimentàries microscòpiques.- ÒSCULS: Orificis més grans per on surten els residus.<br />
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. CNIDARIS<br />*Invertebrats aquàtics<br />*Presenten dues formes: <br /> -Pòlip:Forma de sac<br />-Medusa:Forma d’ombrel.la<br />
 • 13.
 • 14. HIDROZOUS<br /><ul><li>Sónelsmenysconegutsdelscnidariscom a resultat del seupetitíssimtamany.
 • 15. Presenten espècies marines i d’aiguadolça i comprenentant formes solitàriescomcolonials, alternant la fase pòlip i medusa , encara que tendeixen a estar en fase de pòlip. </li></ul> -Les medusesposseixen un plec muscular perifèricanomenatvel, que caracteritzaalsanimalspertanyents a aquestaclasse.<br />- En algunesespèciescom la Hydra,la fase medusa ésabsent.<br />
 • 16. HYDRA: Solitari i aigua dolça<br />
 • 17. HIDROMEDUSA: Característica pel seu vel.<br />
 • 18. ANTOZOUS- Presenten exclossivament forma de pòlip.-Poden ser solitaris o colonials.-Poden tenir o no esquelet.- Viuenfixos en una superfície.- Inclouespècies tan conegudescom les anèmones, actínies ,coralls,gorgònies i plomes de mar.<br />
 • 19. ANÈMONA<br />
 • 20. ANÈMONA<br />
 • 21. ACTÍNIA<br />
 • 22.
 • 23. GORGÒNIA:Corall en forma de ventall.<br />
 • 24. PLUMA DE MAR:Coral en forma de ploma<br />
 • 25.
 • 26. ESCIFOZOUS-Freqüentment sel’s anomena medusa perquè és aquesta fase la que domina i acostuma a ser gran:2-40 cm. ,encara que algunes com Cyaneacapillata pot arribar a 2m.- Tenen la fase de pòlip molt reduida.<br />

Related Documents