Водич: Како до Политика за приватност? Хаштаг на Твитер #privatnost Ирина Шумадиева Фондација Метаморфозис 28 јануари 20...
Прибирање лични податоци преку интернет <ul><li>Секој веб-сајт автоматски прибира податоци за своите корисници </li></u...
Прибирање лични податоци преку интернет <ul><li>Веб-сајтот може да бара/овозможува корисниците да внесат лични податоци ...
Што е политика за приватност? <ul><li>Јавно достапен документ со кој сопственикот на веб-сајтот му соопштувана корисникот:...
Како да се создаде? <ul><li>Не постои универзално упатство </li></ul><ul><li>Правен документ со содржина која е во согласн...
www.metamorphosis.org.mk
Што овозможува политика за приватност? <ul><li>Транспарентно информирање </li></ul><ul><li>Основа за стекнување доверба </...
Карактеристики на политиките за приватност <ul><li>Должина </li></ul><ul><li>Јасност </li></ul><ul><li>Достапност </li></u...
Веб-апликација (генератор) www.metamorphosis.org.mk www.freeprivacypolicy.com
Концептот за заштита на приватноста треба да биде интегрален дел од процесот на креирање на секој веб-сајт. www.metamorph...
Како е на македонскиот веб? <ul><li>Присуство на политики за приватност (ПП) на македонскиот веб (2009) </li></ul><ul><ul>...
<ul><li>Веб-сајтови на медиумите </li></ul><ul><li>Примерок: </li></ul><ul><ul><li>67 извори на Time.mk </li></ul></ul>...
Политики за приватност на НВО <ul><li>Примерок: </li></ul><ul><ul><li>40 случајно избрани веб-сајтови </li></ul></ul><ul><...
<ul><li>Ви благодарам на вниманието ! </li></ul><ul><li>www.metamorphosis.org.mk </li></ul><ul><li>[email_address] </li>...
Основни начела за успешно креирање на Политика на приватност <ul><li>1) Достапност и видливост </li></ul><ul><li>2) Кои...
<ul><li>4) Дозволете им на корисниците да си одат </li></ul><ul><li>5) Дозволете им на корисниците да ги видат и изменат...
<ul><li>Напишете Политика за приватност која корисниците можат да ја разберат </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
<ul><li>Чекори за успешно </li></ul><ul><li>креирање на Политика за приватност </li></ul>www.metamorphosis.org.mk Податоц...
Серверски логови Новости по е-пошта Безбедност на децата Заштита на личните податоци Ослободување од одговорност
Контакт Промени во Политиката за приватност Екстерни бројачи на посети
Ви благодарам на вниманието !
Дирекција за заштита на личните податоци Ангел Наковски ул. Самоилова бр. 10 1000 Скопје Тел. 02/324 4 -76 9 [email_addre...
of 22

Претставување на водичот: Како до Политика за приватност?

Презентација на шестиот водич на Фондацијата Метаморфизис изработен во соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци кои ги објаснува правните одредби и чекорите за креирање добра политика за приватност.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      Sports      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Претставување на водичот: Како до Политика за приватност?

 • 1. Водич: Како до Политика за приватност? Хаштаг на Твитер #privatnost Ирина Шумадиева Фондација Метаморфозис 28 јануари 2011 ЕУ инфо центар, Скопје, Македонија www.metamorphosis.org.mk
 • 2. Прибирање лични податоци преку интернет <ul><li>Секој веб-сајт автоматски прибира податоци за своите корисници </li></ul><ul><ul><li>IP адреса: индикатор за физичка локација/тел. бр. </li></ul></ul><ul><ul><li>време на почеток и крај на посетата </li></ul></ul><ul><ul><li>претходна веб-страница </li></ul></ul><ul><ul><li>кои веб-страници од сајтот се отворени </li></ul></ul><ul><li>Овие податоци се чуваат во т.н. серверски лог </li></ul><ul><ul><li>ЕУ налага рок на чување од 6 до 24 месеци </li></ul></ul><ul><ul><li>Во повеќето западни земји рокот е 6 месеци </li></ul></ul><ul><ul><li>Последните законски измени за РМ налагаат чување во период од 24 месеци </li></ul></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 3. Прибирање лични податоци преку интернет <ul><li>Веб-сајтот може да бара/овозможува корисниците да внесат лични податоци </li></ul><ul><ul><li>Име и презиме </li></ul></ul><ul><ul><li>Адреса за е-пошта </li></ul></ul><ul><ul><li>Нивни веб-сајт </li></ul></ul><ul><ul><li>Коментари </li></ul></ul><ul><ul><li>Поврзување со социјални медиуми </li></ul></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 4. Што е политика за приватност? <ul><li>Јавно достапен документ со кој сопственикот на веб-сајтот му соопштувана корисникот: </li></ul><ul><ul><li>Дали ги знае и зема предвид законските обврски (во РМ: Закон за заштита на лични податоци) </li></ul></ul><ul><ul><li>Кои податоци ги собира и на кои начини </li></ul></ul><ul><ul><li>Како се користат податоците </li></ul></ul><ul><ul><li>Дали податоците се споделуваат, продаваат </li></ul></ul><ul><ul><li>Како се гарантира спречување злоупотреби </li></ul></ul><ul><ul><li>Како корисникот може да ги провери и заштити своите лични податоци собрани од веб-сајтот </li></ul></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 5. Како да се создаде? <ul><li>Не постои универзално упатство </li></ul><ul><li>Правен документ со содржина која е во согласност со домашното законодавство </li></ul><ul><li>Постојат примери, формулари, апликации </li></ul><ul><li>Водич </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 6. www.metamorphosis.org.mk
 • 7. Што овозможува политика за приватност? <ul><li>Транспарентно информирање </li></ul><ul><li>Основа за стекнување доверба </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 8. Карактеристики на политиките за приватност <ul><li>Должина </li></ul><ul><li>Јасност </li></ul><ul><li>Достапност </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 9. Веб-апликација (генератор) www.metamorphosis.org.mk www.freeprivacypolicy.com
 • 10. Концептот за заштита на приватноста треба да биде интегрален дел од процесот на креирање на секој веб-сајт. www.metamorphosis.org.mk
 • 11. Како е на македонскиот веб? <ul><li>Присуство на политики за приватност (ПП) на македонскиот веб (2009) </li></ul><ul><ul><li>Од скоро 14 илјади .МК домени од регистарот на МАРНет, само 41 веб-сајтови имаат ПП </li></ul></ul><ul><ul><li>Од 1703 активни сајтови од директориумот на Маседониа срч, само 25 имаат ПП </li></ul></ul><ul><ul><li>Од 1 65 активни GOV.MK веб-сајтови, 0 имаат ПП </li></ul></ul><ul><ul><li>Од 29 локални веб-сајтови за е-трговија, 18 имаат ПП (62%) </li></ul></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 12. <ul><li>Веб-сајтови на медиумите </li></ul><ul><li>Примерок: </li></ul><ul><ul><li>67 извори на Time.mk </li></ul></ul><ul><ul><li>66 активни </li></ul></ul><ul><ul><li>7 со Политики за приватност или документи со таа функција (11%) </li></ul></ul>Како е на македонскиот веб? www.metamorphosis.org.mk
 • 13. Политики за приватност на НВО <ul><li>Примерок: </li></ul><ul><ul><li>40 случајно избрани веб-сајтови </li></ul></ul><ul><ul><li>0 Политики за приватност </li></ul></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 14. <ul><li>Ви благодарам на вниманието ! </li></ul><ul><li>www.metamorphosis.org.mk </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 15. Основни начела за успешно креирање на Политика на приватност <ul><li>1) Достапност и видливост </li></ul><ul><li>2) Кои видови на податоци ги собирате и за што ги користите </li></ul><ul><li>3) Објаснете зошто Вашиот сервер и онлајн операции се сигурни </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 16. <ul><li>4) Дозволете им на корисниците да си одат </li></ul><ul><li>5) Дозволете им на корисниците да ги видат и изменат своите лични податоци </li></ul><ul><li>6) Информирајте ги корисниците за измените во Вашите политики </li></ul><ul><li>7) Кажете им на корисниците со кого да контактираат кога имаат прашања поврзани со нивната приватност </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 17. <ul><li>Напишете Политика за приватност која корисниците можат да ја разберат </li></ul>www.metamorphosis.org.mk
 • 18. <ul><li>Чекори за успешно </li></ul><ul><li>креирање на Политика за приватност </li></ul>www.metamorphosis.org.mk Податоци, собирање и употреба   Споделување Линкови до други веб страници Пораки по е-пошта и коментари Откривање на податоците Колачиња, односно cookies
 • 19. Серверски логови Новости по е-пошта Безбедност на децата Заштита на личните податоци Ослободување од одговорност
 • 20. Контакт Промени во Политиката за приватност Екстерни бројачи на посети
 • 21. Ви благодарам на вниманието !
 • 22. Дирекција за заштита на личните податоци Ангел Наковски ул. Самоилова бр. 10 1000 Скопје Тел. 02/324 4 -76 9 [email_address] www.dzlp.mk

Related Documents