NAJAVE I UPOZORENJA SPC – S torm P rediction C enter (Centar za prognozu oluja)
OPASNE OLUJE <ul><li>Nacionalna meteorološka služba definiše oluju “opasnom” ako proizvodi jednu ili više od sledećih poja...
<ul><li>Kriterijum za poplavnu kišu: </li></ul><ul><li>Količina padavina od 3 inča (~76mm) za sat vremena u okviru </li><...
SNEŽNE PADAVINE <ul><li>Kriterijum za opasne snežne padavine: </li></ul><ul><li>Količina snega najmanje 1 (>2,5cm) inča u ...
<ul><li>Celokupni proces u centru za prognozu opasnih meteoroloških pojava se grubo može podeliti u 3 faze : </li></ul><...
Prognoza opasnih meteorolo ških pojava počinje “ Izgledima ” koji se sa s toje od mape i tekstualnog dela. Mapa služi z...
METEOROLO ŠKI MATERIJAL
IZGLEDI ZA TEKUĆI DAN , ZA SUTRA (dan 2), PREKOSUTRA (dan 3) I ZA NAREDNI PERIOD (dani 4 - 8) 0600 – izgledi za danas, no...
PRAĆENJE (WATCH) Kada je razvoj opasnih meteoroloških pojava u narednih nekoliko sati vrlo verovatan ili izvesan prelazi...
UPOZORENJE (WARNING) (O OLUJI, TORNADU, POPLAVI ) Kada pojava jakog grada (veličine ¾ inča i više), olujnog vetra (najmanj...
Pored dobre obučenosti meteorologa i visoke tehnologije koja im je na raspolaganju, ceo proces praćenja i upozorenja na op...
SISTEM OBAVEŠTAVANJA -MESONET Oklahoma Mesonet se sastoji od preko 110 automatskih stanica koje pokrivaju dr žavu Oklahoma...
SISTEM OBAVEŠTAVANJA MESONET <ul><li>Meri se : </li></ul><ul><li>Temperatura vazduha </li></ul><ul><li>Količina padavina <...
Od centra se upozorenja trenutno prosleđuju putem NOAA WEATHER radia, komercijalnih radio i TV stanica i putem interneta....
TV STANICE
<ul><li>Science </li></ul>Technology OBUKA I KURSEVI
D O NO ŠENJE ODLUKA
RAZLOZI ODSUSTVA NAJAVE OPASNIH POJAVA
PREDLOG ORGANIZACIJE SLU ŽBE NAJAVA I UPOZORENJA U SRBIJI <ul><li>4 CENTRA : </li></ul><ul><li>Vojvodina </li></ul><ul>...
PROGNOZA OPASNIH POJAVA Jedan centar bi svakodnevno izrađivao PROGNOZU I IZGLEDE za tekući dan i za sutra, kao i za naredn...
METEOALARM Nema upozorenja Postoji potencijalna opasnost. Vremenske pojave koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali bud...
<ul><li>29 članica </li></ul><ul><li>150 meteoroloških radara </li></ul><ul><li>Od toga oko 100 su Doppler radari </li><...
Od primarne važnosti je uspostaviti saradnju sa radio i TV stanicama koje bi objavljivale najave i upozorenja u svojim pro...
HVALA NA PA ŽNJI Posetite web sajt: www.meteosrbija.rs
of 24

Najave i upozorenja

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Spiritual      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najave i upozorenja

 • 1. NAJAVE I UPOZORENJA SPC – S torm P rediction C enter (Centar za prognozu oluja)
 • 2. OPASNE OLUJE <ul><li>Nacionalna meteorološka služba definiše oluju “opasnom” ako proizvodi jednu ili više od sledećih pojava: </li></ul><ul><li>Tornado </li></ul><ul><li>Olujni vetar </li></ul><ul><li>(vetar sa udarima od 50 čvorova (>90 km/h) </li></ul><ul><li>Grad veličine ¾ inča ili krupniji (~ 2cm) </li></ul>1 čvor = 0.51 m / s = 1.85 km / h 1 in č = 2.54 cm 1 fit = 0.3 m
 • 3. <ul><li>Kriterijum za poplavnu kišu: </li></ul><ul><li>Količina padavina od 3 inča (~76mm) za sat vremena u okviru </li></ul><ul><li>oblačnosti koja se sporo kreće - brzina do 10 čvorova (~5 m/s) </li></ul><ul><li>Količina padavina od najmanje 2 inča (~50mm) za manje od sat </li></ul><ul><li>vremena </li></ul><ul><li>Količina padavina od najmanje 1 inč (25mm) po satu u trajanju </li></ul><ul><li>najmanje 3 sata </li></ul>POPLAVNE KI ŠE
 • 4. SNEŽNE PADAVINE <ul><li>Kriterijum za opasne snežne padavine: </li></ul><ul><li>Količina snega najmanje 1 (>2,5cm) inča u niziji i 2 inča (>5cm) </li></ul><ul><li>u oblastima iznad 4000 fita (>1300m).  </li></ul><ul><li>Kriterijum za opasnu ledenu kišu: </li></ul><ul><li>Količina padavina veća od 0.05 inča (>1mm) za tri sata  </li></ul><ul><li>Kriterijum za opasnu snežnu mećavu: </li></ul><ul><li>Trajanje snežne mećave duže od 3 sata </li></ul>
 • 5. <ul><li>Celokupni proces u centru za prognozu opasnih meteoroloških pojava se grubo može podeliti u 3 faze : </li></ul><ul><li>IZGLEDI za pojavu opasnih meteoroloških pojava </li></ul><ul><li>P RAĆENJE opasnih meteoroloških pojava i </li></ul><ul><li>izdavanje obrazloženog saopštenja o tome </li></ul><ul><li>UPOZORENJE na opasne meteorološke pojave </li></ul>
 • 6. Prognoza opasnih meteorolo ških pojava počinje “ Izgledima ” koji se sa s toje od mape i tekstualnog dela. Mapa služi za određivanje oblasti gde se očekuje razvoj konvektivne grmljavinske oblačnosti sa određenim stepenom verovatnoće IZGLEDI - KARTA MALI ( SLGT ) – Mali rizik UMEREN ( MDT ) – Umeren rizik VISOK ( HIGH ) – Visok rizik VIDI TEKST – oznaka koja postoji samo na karti i upućuje na tekst izgleda
 • 7. METEOROLO ŠKI MATERIJAL
 • 8. IZGLEDI ZA TEKUĆI DAN , ZA SUTRA (dan 2), PREKOSUTRA (dan 3) I ZA NAREDNI PERIOD (dani 4 - 8) 0600 – izgledi za danas, noć i sledeći dan do1200 1300 – izgledi do kraja dana, noć i sledeći dan do 1200 2000 – izgledi za noć i sledeći dan do 1200 0100 – izgledi do 1200 tog dana koji je već započeo C entar za prognozu oluja izdaje i saopštenje za javnost u situacijama kada postoji opasnost od pojava tornada, krupnog grada ili olujnog vetra. Ovo saopštenje je napisano lako razumljivim jezikom (za razliku od teksta izgleda) i služi da se javnost na vreme upozori na moguće opasne pojave u narednih 12 – 24 sata. Saopštanje za javnost se obično izdaje oko 1000 a ažurira oko 1700.
 • 9. PRAĆENJE (WATCH) Kada je razvoj opasnih meteoroloških pojava u narednih nekoliko sati vrlo verovatan ili izvesan prelazi se u “PRAĆENJE “. Obaveštenje o praćenju upozorava javnost, zainteresovane korisnike (avio saobraćaj i sl.), mrežu izveštača - volontera i lokalne meteorološke centre da su se stvorili vrlo povoljni uslovi za razvoj olujnih oblaka ili tornada. Tada prognostičari u ugroženom području počinju pomno da prate radarske slike i izveštaje sa terena od strane izveštača-volontera da bi na vreme izdali odgovarajuće upozorenje o opasnim olujama ili tornadu.
 • 10. UPOZORENJE (WARNING) (O OLUJI, TORNADU, POPLAVI ) Kada pojava jakog grada (veličine ¾ inča i više), olujnog vetra (najmanje 50 čvorova ili 58 mph) ili tornada postane neposredna opasnost lokalne meteorološke sl u žbe izdaju UPOZORENJE koje se trenutno prosleđuje putem NOAA WEATHER radia, komercilanih radio i TV stanica, interneta i putem vesti tako da ljudi u ugroženom području mogu na vreme naći sigurno sklonište od oluje ili tornada.
 • 11. Pored dobre obučenosti meteorologa i visoke tehnologije koja im je na raspolaganju, ceo proces praćenja i upozorenja na opasne vremenske pojave se u velikoj meri oslanja na dobro organizovan sistem obaveštavanja . Ka centru se od mreže dobrovoljaca slivaju informacije o uočenim pojavama (tornado, olujni vetar, grad). SISTEM OBAVEŠTAVANJA
 • 12. SISTEM OBAVEŠTAVANJA -MESONET Oklahoma Mesonet se sastoji od preko 110 automatskih stanica koje pokrivaju dr žavu Oklahoma. Merenja se vrše svakih 5 minuta i nakon verifikacije kvaliteta podataka prosleđuju se u javnost i korisnicima. Mezorazmere: ~ 1km do par stotina kilometara Trajanje procesa: Nekoliko minuta do nekoliko sati
 • 13. SISTEM OBAVEŠTAVANJA MESONET <ul><li>Meri se : </li></ul><ul><li>Temperatura vazduha </li></ul><ul><li>Količina padavina </li></ul><ul><li>Vetar </li></ul><ul><li>Tačka rose i vlažnost </li></ul><ul><li>Temperatura zemljišta </li></ul><ul><li>Vlažnost zemljišta </li></ul><ul><li>Pritisak </li></ul><ul><li>Solarn a radijacij a </li></ul>
 • 14. Od centra se upozorenja trenutno prosleđuju putem NOAA WEATHER radia, komercijalnih radio i TV stanica i putem interneta. Naročito značajno mesto u sistemu obaveštavanja imaju TV stanice koje se aktivno uključuju u pra ć enje i upozoravanje javnosti o tome gde se nalaze grmljavinski oblaci, kojeg su intenziteta i pravca kretanja. SISTEM OBAVEŠTAVANJA
 • 15. TV STANICE
 • 16. <ul><li>Science </li></ul>Technology OBUKA I KURSEVI
 • 17. D O NO ŠENJE ODLUKA
 • 18. RAZLOZI ODSUSTVA NAJAVE OPASNIH POJAVA
 • 19. PREDLOG ORGANIZACIJE SLU ŽBE NAJAVA I UPOZORENJA U SRBIJI <ul><li>4 CENTRA : </li></ul><ul><li>Vojvodina </li></ul><ul><li>Beograd </li></ul><ul><li>Zapadna- Jugozapadna Srbija </li></ul><ul><li>Isto čna-Jugoistočna Srbija </li></ul>S obzirom na napredne tehnologije prenosa podataka, nije neophodno da centar za najave i upozorenja bude na samom radarskom centru. <ul><li>4 CENTRA : </li></ul><ul><li>Obe zbeđivanje kadrova </li></ul><ul><li>Tehnička modernizacija </li></ul><ul><li>(brze linkovske veze za prenos radarskih slika) </li></ul><ul><li>Unapređenje softvera i algoritama </li></ul><ul><li>(detekcija grada, eliminisanje stalnih odraza i dr. ) </li></ul>
 • 20. PROGNOZA OPASNIH POJAVA Jedan centar bi svakodnevno izrađivao PROGNOZU I IZGLEDE za tekući dan i za sutra, kao i za naredni period od 3 do 7 dana. Ovu prognozu i izglede bi prosleđivao ostalim centrima. Prognoza i izgledi bi se sastojali od tekstualnog dela sa stručnim opisom vremenske situacije, procenom rizika pojave opasnih meteoroloških pojava i mape jugoistočne Evrope sa ucrtanim zonama rizika (kao na slici). Centri bi izdavali najave i upozorenja za javnost i zainteresovane korisnike iznad svoje teritorije na osnovu radarskih slika i ostalog dostupnog materijala (satelitski snimci, prognostički materijal i posebno važno - prijava pojava od strane honorarnih saradnika (strelci PGZ, osmatrači na padavinskim stanicama, dobrovoljci i dr.)
 • 21. METEOALARM Nema upozorenja Postoji potencijalna opasnost. Vremenske pojave koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite pažljivi ako planirate aktivnosti koje zavise od meteoroloških uslova. Prognozirana opasna vremenska pojava. Štete i nesreće se lako dešavaju. Budite vrlo oprezni i zapamtite zvanične informacije o prognoziranim meteorološkim uslovima. Prognozirana veoma opasna vremenska pojava i neuobičajeni intenziteti vremenskih pojava. Velike štete su moguće iznad prostorno veće oblasti. Cilj programa meteoalarm je da se sačuvaju životi i imovina od uticaja opasnih meteoroloških pojava - Grmljavine - Poplave - Sneg i led - Vetar - Ekstremne hladnoće - Ekstremne toplote - Magle
 • 22. <ul><li>29 članica </li></ul><ul><li>150 meteoroloških radara </li></ul><ul><li>Od toga oko 100 su Doppler radari </li></ul><ul><li>~ 10 radara su dvojno polarizovani </li></ul><ul><li>Dvojna polarizacija postaje </li></ul><ul><li>operativni standard </li></ul>OPERA PROGRAM Cilj OPERA programa: “harmonizacija i pobolj š anje operativne razmene radarskih podataka između nacionalnih meteoroloških servisa” OPERA program se fokusira na operativnu produkciju radarskih produkata, kontrolu kvaliteta kompozitne radarske slike Evrope, razmenu podataka radarske reflektivnosti i podataka o vetru, razmene informacija i raspoloživost radarskih podataka za razmenu.
 • 23. Od primarne važnosti je uspostaviti saradnju sa radio i TV stanicama koje bi objavljivale najave i upozorenja u svojim programima. Naročito je važno obezbediti tehničku mogućnost da radarske slike mogu da se emituje na TV stanicama u realnom ili skoro realnom vremenu. Najvažniji cilj u prvoj fazi ovog projekta je da se javnost navikne na radarske slike i da nauči da elementarno raspoznaje radarske odraze koji bi bili projektovani na detaljnu geografsku mapu sa mogućnošću zumiranja. - Pored radio i TV stanica, najave i upozorenja bi se prosleđivale i putem internet sajta RHMZ kao i posebno zainteresovanim korisnicima brzim vezama. SISTEM OBAVEŠTAVANJA
 • 24. HVALA NA PA ŽNJI Posetite web sajt: www.meteosrbija.rs