Kilkadziesiąt tysięcy ofert nieruchomości w jednym miejscu: www.metrohouse.pl
Rada 1: Zapytaj o rachunek powierniczy
Rachu...
Kilkadziesiąt tysięcy ofert nieruchomości w jednym miejscu: www.metrohouse.pl
przedstawienia dokładnego kosztorysu
projekt...
of 2

Porady Metrohouse: Kupujemy mieszkanie od dewelopera

O czym należy pamiętać kupując mieszkanie od dewelopera?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Real Estate      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porady Metrohouse: Kupujemy mieszkanie od dewelopera

  • 1. Kilkadziesiąt tysięcy ofert nieruchomości w jednym miejscu: www.metrohouse.pl Rada 1: Zapytaj o rachunek powierniczy Rachunek może być otwarty lub zamknięty. W rachunku powierniczym zamkniętym transze kredytu przelewane są na konto banku prowadzącego taki rachunek, a deweloper uzyska je dopiero w momencie pomyślnego zakończenia inwestycji. W opcji rachunku otwartego przelewamy środki na rachunek powierniczy, a kolejne raty są przekazywane deweloperowi na bieżąco po weryfikacji przez bank zakończenia kolejnego etapu realizacji inwestycji. Rada 2: Zapoznaj się z prospektem informacyjnym Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym deweloper ma obowiązek przekazania klientowi prospektu informacyjnego. W tym dokumencie deweloper publikuje dane dotyczące spółki oraz jej dotychczasowych inwestycji. Między innymi opisuje stan prawny działki, istniejące obciążenia hipoteczne, źródła finansowania inwestycji, terminy jej realizacji oraz wskazuje głównego wykonawcę. Rada 3: Zweryfikuj dewelopera w rejestrach dłużników Jeśli chcemy pogłębić wiedzę na temat ew. przeterminowanych zobowiązań dewelopera, możemy pokusić się sprawdzenie firmy w rejestrach dłużników, KRD, InfoMonitorze czy innych instytucjach. Rada 4: Zapoznaj się ze sprawozdaniem finansowym dewelopera Deweloper jest zobowiązany przedstawić do wglądu w swoim biurze sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata działalności. Rada 5: Sprawdź, jak deweloper finansuje inwestycję Warto dowiedzieć się, w jaki sposób deweloper zamierza finansować inwestycję. Jeśli całość funduszy pochodzi ze środków własnych nie zawsze może to być pozytywem. Nie wiemy, bowiem, czy deweloper jest przygotowany na finansowanie wszystkich wydatków. Informacja o zaciągnięciu przez dewelopera kredytu na budowę jest dla klienta dobrym znakiem. Zanim jakakolwiek instytucja udzieli kilkudziesięciu milionów złotych kredytu żąda od dewelopera Porady Metrohouse Kupujemy mieszkanie od dewelopera
  • 2. Kilkadziesiąt tysięcy ofert nieruchomości w jednym miejscu: www.metrohouse.pl przedstawienia dokładnego kosztorysu projektu, harmonogramu prac, biznesplanu. Dokładnie sprawdzi też możliwe przeterminowane zobowiązania, np. wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego. Bank pełni też funkcję kontrolną nadzorując kolejne etapy inwestycji. Uzależnia od tego wypłaty transz kredytu. Rada 6: Czy bank wypuścił obligacje? Czasem deweloperzy próbują finansować inwestycje za pomocą obligacji. Zakup mieszkań od deweloperów, którzy pozyskali środki na ich budowę właśnie poprzez emisję obligacji może być skomplikowany. Banki mogą odmawiać kredytowania zakupu mieszkań, bowiem nie mają gwarancji, że obligatariusz zwolni księgę wieczystą, a bank będzie mógł zabezpieczyć się na nieruchomości. Odmowa kredytowania zakupu przez bank powinna być sygnałem ostrzegawczym dla potencjalnego nabywcy nieruchomości. Rada 7: Dowiedz się jak najwięcej o poprzednich inwestycjach dewelopera Jednym z podstawowych elementów weryfikacji dewelopera jest historia jego inwestycji. Oprócz lektury prospektu informacyjnego, w którym deweloper wymienia dotychczasowe realizacje, warto prześledzić fora internetowe skupiające przyszłych mieszkańców danych osiedli, zidentyfikować poruszane tam najczęściej problemy, sprawdzić w jakim stopniu zostały one rozwiązane. Osiedlowe fora rzadko zawierają pochwały dla dewelopera. Częściej można dowiedzieć się o niezadowoleniu wynikającym z opóźnień, niedoróbek, czy braku należytego poziomu obsługi. Ale pamiętajmy o zachowaniu dystansu, ponieważ wiele spraw może dotyczyć indywidualnych klientów. Rada 8: Sprawdź inwestycje samodzielnie Aby naocznie przekonać się o ew. problemach w poszczególnych realizacjach warto wybrać się tam samemu, porozmawiać z mieszkańcami, poznać ich perypetie z deweloperem. Takie rozmowy powiedzą wiele o standardach obsługi klienta i wywiązywania się z ustaleń zawartych w umowie. Rada 9: Wybierz się w okolice placu budowy Jeżeli realizacja inwestycji już trwa warto wybrać się w najbliższe jej okolice. Z oczywistych względów potencjalny nabywca mieszkania w inwestycji nie może wejść na teren budowy. Może jednak zaobserwować, jak wygląda teren budowy, czy panuje tam porządek, czy prowadzone są prace. Jest to też możliwość uzyskania informacji u źródeł. Pracownicy zatrudniani przez podwykonawców nie mają zwykle interesu w ubarwianiu rzeczywistości i informują o ew. problemach z realizacją inwestycji, niedotrzymaniu terminów, przestojach, kłopotach inwestora itp. Rada 10: Zadawaj pytania Sprawdź także ukończone właśnie inwestycje dewelopera. Duża liczba pustych niezagospodarowanych lokali może świadczyć o przedłużającej się sprzedaży. Zapytaj, jakie są tego powody i czy taka sytuacja może mieć wpływ na obecnie realizowane inwestycje.

Related Documents