Seminář IPN Metodika
k První dílčí zprávě:
Principy institucionálního hodnocení
Daniel Münich
MŠMT
www.metodika.refor...
Komponenty institucionálního hodnocení
1
Institucionální hodnocení
Hodnocení výstupů a výkonnosti oborů vůči světu
Hod...
Základní atributy navrhovaného hodnocení
2
1.Zohlednění oborových specifik (výzkumu a výstupů)
2.Zohlednění postavení a...
Zamýšlená struktura hodnocení I
3 Research unit (RU) Individual researchers Evaluated Unit (EvU) Research Organisation Re...
Zamýšlená struktura hodnocení II
4 Research Unit 1 Evaluated Unit 1 Research Unit 2 Research Unit 3 Field 1 Field 2 Field...
Zamýšlená hodnotící kritéria
5
Assessment criteria
Indicator categories
Institutional management and development poten...
Zamýšlená organizace hodnocení
6 Main Panels Panels Referees Main Panel Chairs Main Panel Members Panel Chairs Panel Memb...
Vazba na současný systém
7
1.Využití dat v IS VaV a zavedeného systému sběru
2.Sledování ukazatelů v období mezi hodnoc...
Rozdílné úrovně řízení systému VaV
8
vláda, RVVI, EU rámec
Poskytovatelé
Výzkumné a další organizace
Pracovníci a inf...
Využití výsledků hodnocení (úrovně a účely)
9 Research Units EvU and RO Disciplinary areas Fields Research excellence Nat...
Post IPN harmonogram (předpověď)
10
Příprava hodnocení (2016-2017)
•Legislativa
•Informační nástroje a informace (WoS,...
Význam hodnocení pro řízení
11
Stanovení priorit VaV
Řízení lidských zdrojů VaV
Efektivní pořizování a využívání infra...
Obsah IPN Metodika
12
IPN Metodika
Technopolis a spol.
Institucionální hodnocení
Malé pilotní ověření
Institucionáln...
Harmonogram IPN Metodika
13
1. Průběžná zpráva TP: návrh hodnocení
•Připomínky exp. týmu IPN (8. – 17.10. 2014)
•Proce...
Rozdílné typy hodnocení ve VaV
14
Kultura hodnocení (bez hodnocení není kvalitní řízení)
Hodnocení institucí
Hodnocení...
of 15

Seminář IPN Metodika k První dílčí zprávě: Principy institucionálního hodnocení

/ Daniel Münich, MŠMT Masarykova kolej 29.10.2014
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Seminář IPN Metodika k První dílčí zprávě: Principy institucionálního hodnocení

 • 1. Seminář IPN Metodika k První dílčí zprávě: Principy institucionálního hodnocení Daniel Münich MŠMT www.metodika.reformy-msmt.cz Masarykova kolej 29.10.2014
 • 2. Komponenty institucionálního hodnocení 1 Institucionální hodnocení Hodnocení výstupů a výkonnosti oborů vůči světu Hodnocení vstupů VaV a využívání infrastruktur VaV Hodnocení řízení instituce Hodnocení rozvojového potenciálu a záměrů instituce Hodnocení mezinárodního zapojení a pozice instituce Hodnocení výsledků a dopadů VaV Odstíny modré odlišují míru toho, jak o daném aspektu informuje stávajícím systém institucionálního hodnocení.
 • 3. Základní atributy navrhovaného hodnocení 2 1.Zohlednění oborových specifik (výzkumu a výstupů) 2.Zohlednění postavení a účel VO v systému VaV 3.Hodnocení inst. jednotek (fakulty a ústavy) 4.Hodnocení výstupů, výsledků, dopadů, řízení, mezinárodního zapojení, využívání infrastruktur 5.Forma peer-review a.mezinárodní b.informované c.formou distanční vs. s návštěvou d.využívající zkušenosti z realizace Hodnocení 2014 6.Hodnocení 1x za ~5 let 7.Náklady max. 1 % národní inst. podpory za hodnocené období (srovnejme s dnešními 2,5% inst. podpory VaV dle par. 3, odst. (3), zákona 130/2002)
 • 4. Zamýšlená struktura hodnocení I 3 Research unit (RU) Individual researchers Evaluated Unit (EvU) Research Organisation Research Institute / University Faculty R&D Governance Bodies & Agencies Scientific fields National R&D System (International) Structure of Science Disciplinary areas
 • 5. Zamýšlená struktura hodnocení II 4 Research Unit 1 Evaluated Unit 1 Research Unit 2 Research Unit 3 Field 1 Field 2 Field 3 Research Unit 1 Evaluated Unit 2 Research Unit 2 Research Unit 3 Field 1 Field 2 Field 3 Research Unit Evaluated Unit Research Unit 1 Research Unit 2 Field Field 1 Field 2 Research organisation Etc … Research organisation Evaluated Unit Research organisation Case 1 Case 2 Case 3
 • 6. Zamýšlená hodnotící kritéria 5 Assessment criteria Indicator categories Institutional management and development potential Quality and adequacy of the physical research environment & attractiveness to the scientific community Research strategy and (HR) management Membership of the national and global research community International research presence and collaboration National research presence and collaboration Research performance Research productivity Research capacity building Overall research quality Research excellence Peak quality of the scholarly outputs Societal relevance Value of the research activities for the business & industry sector Value of the research activities for other societal actors, including government
 • 7. Zamýšlená organizace hodnocení 6 Main Panels Panels Referees Main Panel Chairs Main Panel Members Panel Chairs Panel Members Panel Secretariat Specialist advisors - Sciences Specialist advisors - Context Referees Evaluation management team Evaluation management board
 • 8. Vazba na současný systém 7 1.Využití dat v IS VaV a zavedeného systému sběru 2.Sledování ukazatelů v období mezi hodnoceními 3.Využití zkušeností s fungováním prvků peer review 4.Obdoba využití indikátorů na formula funding, ale v menším rozsahu
 • 9. Rozdílné úrovně řízení systému VaV 8 vláda, RVVI, EU rámec Poskytovatelé Výzkumné a další organizace Pracovníci a infrastruktury VaV Strategie, financování, ex- post hodnocení záměrů Financování, dohled, strategické řízení Řízení (včetně lidských zdrojů), motivace Motivace, efektivní využívání
 • 10. Využití výsledků hodnocení (úrovně a účely) 9 Research Units EvU and RO Disciplinary areas Fields Research excellence National policy makers National R&D governance bodies Research performance Societal relevance Institutional management & development potential Membership of the (world) research community Institutional research strategy Institutional & HR management Positioning at national level Positioning at international level Models of good practice Positioning at international level National research strategy Alignment with RD&I priorities Strengths & weaknesses Needs for policy interventions Needs for policy interventions Positioning at the international level Sectoral R&D strategy Priority areas for performance contracts
 • 11. Post IPN harmonogram (předpověď) 10 Příprava hodnocení (2016-2017) •Legislativa •Informační nástroje a informace (WoS, IS VaV) •Hodnocení organizující pracoviště a hodnotitelé Realizace hodnocení (~2018) •Sebehodnotící zprávy VO •Bibliometrické zprávy a další informace •Práce panelů Zpracování a využití výsledků (2019-20) •Syntéza výsledků •Zpětná vazba pro VO a součásti •Informace pro strategické řízení na úrovni vlády/RVVI/poskytovatelů
 • 12. Význam hodnocení pro řízení 11 Stanovení priorit VaV Řízení lidských zdrojů VaV Efektivní pořizování a využívání infrastruktur VaV Správně nastavené motivace ve VaV Bez kvalitního hodnocení nebude kvalitního řízení „…a práce kvapná málo platná“
 • 13. Obsah IPN Metodika 12 IPN Metodika Technopolis a spol. Institucionální hodnocení Malé pilotní ověření Institucionální financování Expertní tým IPN Velké pilotní ověření Návrh systému hodnocení velkých infrastruktur VaV Principy hodnocení programů účelové podpory Zásady hodnocení zapojení do mezinárodních sítí Studie proveditelnosti hodnocení organizujícího pracoviště Osvěta a podpora lidských zdrojů
 • 14. Harmonogram IPN Metodika 13 1. Průběžná zpráva TP: návrh hodnocení •Připomínky exp. týmu IPN (8. – 17.10. 2014) •Proces veřejné konzultace (6. – 26.11. 2014) •Veřejná konference (7. 1. 2015) 2. Průběžná zpráva TP: návrh financování •Připomínky exp. týmu IPN (19.12. – 6.1. 2015) •Proces veřejné konzultace (20.1. – 6.2. 2015) •Veřejná konference (konec února 2015) Závěrečná zpráva TP:+malé pilotní ověř. •Připomínky exp. týmu IPN (19. – 30.3. 2015) •Proces veřejné konzultace (15. – 29.4. 2015) •Veřejná konference (květen 2015) Závěrečná zpráva IPN (podzim 2015)
 • 15. Rozdílné typy hodnocení ve VaV 14 Kultura hodnocení (bez hodnocení není kvalitní řízení) Hodnocení institucí Hodnocení programů účelové podpory Hodnocení projektů účelové podpory Hodnocení velkých infrastruktur VaV Hodnocení účasti v mezinárodních sítích VaV Hodnocení jednotlivců Odstíny červené odlišují míru toho, jak je daný aspekt obsažen v IPN Metodika.