Okresy historii Niemiec:
- Święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego – I rzesza
niemiecka (962-1906)-(Das Heilige Rö...
6 listopada 1933r. odbyły się ostatnie wybory do Reichstagu, w
których zwyciężył Adolf Hitler i został powołany przez pre...
Po kapitulacji Niemiec w 1945r. rozpoczął się okres podziału i
okupacji terytorium niemieckiego przez mocarstwa sojusznic...
9 listopada 1989r. mur berliński został obalony przez
ludność Berlinu, natomiast 3 października 1990r.
potwierdzono przy...
of 4

Prezentacja niemcy bm

123
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja niemcy bm

  • 1. Okresy historii Niemiec: - Święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego – I rzesza niemiecka (962-1906)-(Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation – Erste Deutsches Reich) - II rzesza niemiecka -(Zweite Deutsche Kaiserreich) - Republika Weimarska (1918-1933)-(die Weimarer Republik) -Trzecia Rzesza - Hitlerowskie Niemcy (1933-1945)-(Das Dritte Reich - Nazi-Deutschland) - Okres podziału Niemiec na RFN i NRD (1945-1990)-(Die Periode der Teilung von Deutschland in die Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik) -Zjednoczone Niemcy (od 1990 roku)-(Das vereinigte Deutschland)
  • 2. 6 listopada 1933r. odbyły się ostatnie wybory do Reichstagu, w których zwyciężył Adolf Hitler i został powołany przez prezydenta Paula von Hindenburga na kanclerza Niemiec. Hitler od razu, pozbył się konkurencji i przeciwników jego władzy. 15 września 1935r. uchwalono rasistowskie Ustawy norymberskie czyli pozbawienie obywatelstwa każdego niemieckiego Żyda. Na arenie międzynarodowej hitlerowskie Niemcy wprowadzały zapowiedzi wojenne. 1 września 1939r. wybuchła II wojna światowa zapoczątkowana atakiem na Polskę, która trwała 6 lat i zakończyła się 8 maja 1945r. po kapitulacji Niemiec.
  • 3. Po kapitulacji Niemiec w 1945r. rozpoczął się okres podziału i okupacji terytorium niemieckiego przez mocarstwa sojusznicze (ZSRR, Francja, Wlk. Brytania i USA). Na skutek braku porozumienia mocarstw podzielono Niemcy na 2 części: RFN-Republika Federalna Niemiec (Bundesrepublik Deutschland BRD) i NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna (Deutsche Demokratische Republik DDR) Jednocześnie Berlin podzielono na dwie części. Stolicą RFN był Bonn, a NRD wschodni Berlin. Nasilające się niepokoje społeczne m.in. protesty robotnicze, duża fala emigracji do Niemiec zachodnich oraz kryzysy berlińskie doprowadziły do eskalacji między mocarstwami, których efektem była budowa muru berlińskiego w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961r. Stał się on symbolem represji NRD-owskiego aparatu przemocy oraz podziału Niemiec na dwa państwa.
  • 4. 9 listopada 1989r. mur berliński został obalony przez ludność Berlinu, natomiast 3 października 1990r. potwierdzono przyłączenie NRD do RFN-u i oficjalne zjednoczenie Niemiec. Ta data jest uznawana za Dzień Jedności Narodowej w Niemczech.

Related Documents