ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
"Koj ne se obiduva da se izdigne nad ...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 Izborot na zanimawe e proces koj tr...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 Vo tekot na celiot raboten vek na ~...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 Samo toga{ koga u~itelot postojano ...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 U~eweto pretstavuva eden kontinuira...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 Ako sakame da imame efikasen plan z...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
Moe viduvawe:
 Starosnata granica ne...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 Zaklu~ok:
 Da se docni vo oblasta ...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 Оd u~itelot се bara da odi vo ~ekor...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
 Poznatite pedagozi otsekoga{
ja ist...
ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
Изработиле:
Вера Вељановска
Менка Тре...
of 11

Prezentacija banjsko

preyentacija Ivica
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija banjsko

 • 1. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "Koj ne se obiduva da se izdigne nad stvarnosta, toj vistinata nikoga{ nema da ja osvoi."  Vo tekot na celiot raboten vek na ~ovekot doa|a do promeni vo rabotata, znaewata i zanimawata, koi se predizvikani pred se od `elbata za napreduvawe.  Vraboteniot koj nema da se vklu~i vo sovremenite procesi na obrazovanie i usovr{uvawe, ne }e mo`e uspe{no da gi izvr{uva svoite funkcii.  Organizacijata koja ne se gri`i za svoite kadri, }e zaostanuva vo razvojot.  Promenite vo dene{niot svet se mnogu raznovidni i sodr`inski, a sekoja promena bara sovladuvawa na novi znaewa, umeewa i naviki.  Znaewata brgu zastaruvaat, potrebata za postojano u~ewe e sekoga{ aktuelna.
 • 2. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  Izborot na zanimawe e proces koj trae cel `ivot, a odlukite za izborot se donesuvaat vo razli~ni etapi vo tekot na detstvoto, {koluvaweto, vrabotuvaweto i napreduvaweto vo rabotata.  Toj proces, koj se ostvaruva kontinirano, vo tekot na celiot `ivot, stru~wacite go narekuvaat profesionalen razvoj.
 • 3. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  Vo tekot na celiot raboten vek na ~ovekot doa|a do promeni vo rabotata, zanimawata i znaewata, koi se predizvikani pred se od `elbata za napreduvawe.  Vraboteniot koj nema da se vklu~i vo sovremenite procesi na obrazovanie i usovr{uvawe ve}e za 5-6 godini, a ~esto i porano , ne }e mo`e uspe{no da gi izvr{uva svoite funkcii; po~nuva da gi gubi temelite vo svojata struka, pa mo`e da stane i izli{en.  Isto taka i organizacijata koja ne se gri`i za svoite kadri, }e zaostanuva vo razvojot.  Promenite vo dene{niot svet se mnogu raznovidni, dlaboki i sodr`inski, a sekoj promena bara sovladuvawa na novi znaewa, umeewa i naviki. Bidej}i mnogu znaewa brgu zastaruvaat, potrebata za postojano u~ewe e
 • 4. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  Samo toga{ koga u~itelot postojano se usovr{uva, toj e sposoben, vistinski da pou~uva i vospituva.  Оrganizacijata koja ne se gri`i za svoite kadri, }e zaostanuva vo razvojot.  Promenite vo dene{niot svet se mnogu raznovidni, dlaboki i sodr`inski, a sekoj promena bara sovladuvawa na novi znaewa, umeewa i naviki.  Bidej}i mnogu znaewa brgu zastaruvaat, potrebata za postojano u~ewe e sekoga{ aktuelna
 • 5. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  U~eweto pretstavuva eden kontinuiran i do`ivoten proces, {to go sledi ~ovekoviot `ivot i razvitok od ra|aweto, pa sî do dlabokata ~ovekova starost.  Ottuka i filozofijata na permanentnoto obrazovanie pretstavuva voditelka na `ivotot na subjektot, za aktivna tvore~ka participacija vo site sferi i dejnosti.  Za da mo`e u~ili{teto da odgovori na promenlivoto opkru`uvawe }e mora da se posveti na svoite vraboteni, na nivniot postojan proces na usovr{uvawe i profesionalen razvoj.  Profesionalnoto usovr{uvawe na nastavniot kadar e edna od prioritetnite zada~i na programata vo u~ili{tата.
 • 6. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  Ako sakame da imame efikasen plan za profesionalen razvoj toga{ }e mora da gi opfaтиме slednite podra~ja:  Planirana aktivnost  Celi na aktivnosta  Vreme na realizacija  U~esnici  Realizator  O~ekuvawe rezultati  Kako toa }e se sledi
 • 7. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ Moe viduvawe:  Starosnata granica ne pretstavuva bariera za profesionalniot razvoj i usovr{uvawe na nastavnikot.  Kaj mladite da ima {to pogolem interes odnosno motivacija za nadgradba vo poleto na profesionalniot razvoj.
 • 8. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  Zaklu~ok:  Da se docni vo oblasta na obrazovanieto e golema nesre}a.  Permanentnoto stru~no i metodsko - pedago{ko obrazovanie i usovr{uvawe e potreba i obvrska na nastavniot kadar i toa pretstavuva va`en uslov za uspe{noto organizirawe i realizirawe na celokupnata vospitno - obrazovna rabota vo u~ili{teto.  Potrebata od istoto proizleguva, pred se, pedago{kata praksa koja sekojdnevno se zbogatuva so novi rabotni formi
 • 9. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  Оd u~itelot се bara da odi vo ~ekor so vremeto, da gi sledi i primenуva иновациите i na toj na~in da se usovr{uva samiot sebe si i nastavata vo u~ili{teto kade {to raboti.  Ostanuvaweto samo so znaewata koi gi steknuva nastavnikot vo svoeto {koluvawe, go isklu~uva napredokot, uspehot, odnosno kvaliteto vo vospitno - obrazovnata rabota. Толстој “ Учителот не може да остане статичен, неподвижен во знаењата туку секој учител, водејќи ги учениците напред, чувствува потреба и самиот да учи...”
 • 10. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  Poznatite pedagozi otsekoga{ ja istaknuvale potrebata i zna~eweto na permanentnoto struno usovr{uvawe na nastavniot kadar i zatoa:  Повеќе дa ja promovirame obukata i stru~noto usovr{uvawe, so cel tie da slu`at na novite predizvici so koi se soo~uva obrazovanieto.
 • 11. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА УЧИТЕЛИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ Изработиле: Вера Вељановска Менка Трепалковска Олга Оџаклиеска Продолжете да чекорите по патот на успехот, надградувајте се себеси и не застанувајте тука.