Narzędzia
 Google
 
 
przydatne
 dla
 analityka
 
Michał
 Bryś
 
Agenda
 
•  Jakie
 narzędzia
 przydatne
 w
 pracy
 analityka
 
udostępnia
 Google?
 
•  Omówienie
 nar...
Rodzaje
 narzędzi
 
•  Statystyki
 serwisu
 
 
•  Statystyki
 wyszukiwarki
 
 
•  Badania
 
 
 
...
Google
 AnalyBcs
 
JAK
 TO
 DZIAŁA?
 
Kod
 
śledzący
 
Serwery
 
Google
 
Raporty
 
Google
 
AnalyBcs
 
Struktura
 konta
 
Konto
 Google
 
Konto
 GA
 
Profil
 
Profil
 
Jan.Kowalski@gmail.com
 
Konto
 GA
...
Google
 AnalyBcs
 
PODSTAWOWE
 DEFINICJE
 
Wizyta
 
Źródło:
 h[p://support.google.com/analyBcs/bin/answer.py?hl=pl&answer=2731565
 
Czas
 na
 stronie
 
Strona
 1
 
•  Start:
 
00:00
 
•  Przejście:
00:30
 
Liczba
 wizyt:
 ?
 
 
L...
Cookies
 
Źródło:
 h[p://www.tumblr.com/tagged/cookie%20monster%20cupcake?language=pl_PL
 
Cookies
 
•  First
 party
 cookies
 
•  Trwałe
 
•  _utma
 –
 użytkownik
 
•  _utmb
 i
 _utmc
 –
 ...
Gogole
 AnalyBcs
 
RÓŻNICE
 W
 SYSTEMACH
 
POMIAROWYCH
 
Różnice
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Terminologia
 
Metody
 śledzenia
 
Własne,
 a
 zewnętrzne
 pliki
 cookies	...
Gogole
 AnalyBcs
 
OGRANICZENIA
 
 
PRZETWARZANIA
 DANYCH
 
Google
 AnalyBcs
 
DODATKI
 
Lokalizacja
 
Źródła
 odwiedzin
 
Źródło:
 h[p://www.kaushik.net/avinash/beginners-­‐guide-­‐web-­‐data-­‐analysis-­‐ten-­‐steps-...
Sieci
 społecznościowe
 
Segmenty
 zaawansowane
 
Przepływ
 użytkowników
 
Segmenty
 zaawansowane
 
Optymalizacja
 pod
 kątem
 
wyszukiwarek
 
Harmonogram
 wysyłania
 raportu
 
Alerty
 
Zdarzenia
 inteligentne
 
Śledzenie
 w
 czasie
 rzeczywistym
 
Ścieżka
 do
 celu
 
Źródło:
 h[p://www.analyBcs-­‐ninja.com/blog/2009/08/advanced-­‐segments-­‐to-­‐track-­‐conve...
Ścieżki
 wielokanałowe
 
Testy
 A/B
 
Moduł
 e-­‐commerce
 
Źródło:
 h[p://www.kaushik.net/avinash/web-­‐analyBcs-­‐demysBfied/
 
PUBLIC
 DATA
 EXPLORER
 
BADANIA
 
BADANIA
 
CONSUMER
 BAROMETER
 
THINK
 INSIGHTS
 
POLSKA
 INTERNETOWA
 
STATYSTYKI
 WYSZUKIWARKI
 
Linki
 
h[ps://www.google.com/analyBcs
 
h[p://www.consumerbarometer.com/
 
h[p://www.google.com/trends/
 
h[p://r...
michalbrys.pl/blog/google-­‐analyBcs
 
 
goo.gl/j2t3u
 
 
 
Prezentacja,
 materiały
 dodatkowe.
 
Dziękuję
 za
 uwagę.
 
michalbrys.pl
 
 
kontakt@michalbrys.pl
 
Google tools for data analyst
Google tools for data analyst
Google tools for data analyst
Google tools for data analyst
Google tools for data analyst
Google tools for data analyst
of 46

Google tools for data analyst

Tools: - Google Analytics - Google Trends - Google Public Data Explorer - Think Insights by Google - Consumer Barometer by Google - Polska Internetowa
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Google tools for data analyst

 • 1. Narzędzia  Google     przydatne  dla  analityka   Michał  Bryś
 • 2. Agenda   •  Jakie  narzędzia  przydatne  w  pracy  analityka   udostępnia  Google?   •  Omówienie  narzędzi   –  Google  AnalyBcs   –  Pozostałe   •  Google  Trends  (statystyki  wyszukiwarki)   •  Google  Public  Data  Explorer   •  Think  Insights  by  Google   •  Consumer  Barometer  by  Google   •  Polska  Internetowa
 • 3. Rodzaje  narzędzi   •  Statystyki  serwisu     •  Statystyki  wyszukiwarki     •  Badania       •  Dane  publiczne
 • 4. Google  AnalyBcs   JAK  TO  DZIAŁA?
 • 5. Kod   śledzący   Serwery   Google   Raporty   Google   AnalyBcs
 • 6. Struktura  konta   Konto  Google   Konto  GA   Profil   Profil   Jan.Kowalski@gmail.com   Konto  GA   www.witryna1.pl,   www.witryna2.com   Profil   Wszystkie  dane,   Kampanie,  Organic
 • 7. Google  AnalyBcs   PODSTAWOWE  DEFINICJE
 • 8. Wizyta   Źródło:  h[p://support.google.com/analyBcs/bin/answer.py?hl=pl&answer=2731565
 • 9. Czas  na  stronie   Strona  1   •  Start:   00:00   •  Przejście: 00:30   Liczba  wizyt:  ?     Liczba  odsłon:  ?   Czas  na  stronie:  ?   Strona  2   •  Start: 00:30   •  Przejście: 00:45   Strona  3   •  Start: 0:45   •  Wyjście:   ???
 • 10. Cookies   Źródło:  h[p://www.tumblr.com/tagged/cookie%20monster%20cupcake?language=pl_PL
 • 11. Cookies   •  First  party  cookies   •  Trwałe   •  _utma  –  użytkownik   •  _utmb  i  _utmc  –  śledzenie  odwiedzin   •  _utmz  –  źródła  odwiedzin
 • 12. Gogole  AnalyBcs   RÓŻNICE  W  SYSTEMACH   POMIAROWYCH
 • 13. Różnice   •  •  •  •  •  •  •  Terminologia   Metody  śledzenia   Własne,  a  zewnętrzne  pliki  cookies   Blokowanie  obrazów  z  innej  domeny   Filtry,  ustawienia   Ustawienia  przeglądarek   Pamięć  podręczna
 • 14. Gogole  AnalyBcs   OGRANICZENIA     PRZETWARZANIA  DANYCH
 • 15. Google  AnalyBcs   DODATKI
 • 16. Lokalizacja
 • 17. Źródła  odwiedzin   Źródło:  h[p://www.kaushik.net/avinash/beginners-­‐guide-­‐web-­‐data-­‐analysis-­‐ten-­‐steps-­‐Bps-­‐best-­‐pracBces/
 • 18. Sieci  społecznościowe
 • 19. Segmenty  zaawansowane
 • 20. Przepływ  użytkowników
 • 21. Segmenty  zaawansowane
 • 22. Optymalizacja  pod  kątem   wyszukiwarek
 • 23. Harmonogram  wysyłania  raportu
 • 24. Alerty
 • 25. Zdarzenia  inteligentne
 • 26. Śledzenie  w  czasie  rzeczywistym
 • 27. Ścieżka  do  celu   Źródło:  h[p://www.analyBcs-­‐ninja.com/blog/2009/08/advanced-­‐segments-­‐to-­‐track-­‐conversion-­‐funnels.html
 • 28. Ścieżki  wielokanałowe
 • 29. Testy  A/B
 • 30. Moduł  e-­‐commerce   Źródło:  h[p://www.kaushik.net/avinash/web-­‐analyBcs-­‐demysBfied/
 • 31. PUBLIC  DATA  EXPLORER
 • 32. BADANIA
 • 33. BADANIA
 • 34. CONSUMER  BAROMETER
 • 35. THINK  INSIGHTS
 • 36. POLSKA  INTERNETOWA
 • 37. STATYSTYKI  WYSZUKIWARKI
 • 38. Linki   h[ps://www.google.com/analyBcs   h[p://www.consumerbarometer.com/   h[p://www.google.com/trends/   h[p://research.google.com/   h[p://www.google.com/trends/correlate/ draw   •  h[p://polskainternetowa.pl/   •  h[p://www.google.com/think/   •  •  •  •  •
 • 39. michalbrys.pl/blog/google-­‐analyBcs     goo.gl/j2t3u       Prezentacja,  materiały  dodatkowe.
 • 40. Dziękuję  za  uwagę.   michalbrys.pl     kontakt@michalbrys.pl

Related Documents