ÁLTALÁNOS ELÖLJÁRÓ G. GREGORY GAY, C.M.
NAGYBÖJT 2016
A NAGYBÖJT :
a böjtölés ideje
EGY TÖRTÉNET
photo: Wilfredo Rodriguez via Wikimedia Commons
Az emberek hosszú sorban állnak, hogy vásárolják a WC-papírt
és ágyakat kis gyerekek számára Caracas központjában.
REUTERS...
Az emberek hosszú sorban állnak, hogy megvásárolják az
utolsó élelmiszert hipermarket előtt San Cristobalban,
Venezuelában...
Az emberek sorban állnak Mercal bolt előtt, melyet
kormány vezeti..
domaine public: Wikipédia
Órákon keresztül kell
várako...
Associated Press
Az embereknek hosszú
sorokban kell állniuk, a
buszmegállókon, hogy
vízumot megkapják és a
repülőtereken.
Azonban ebben az időben a
emberek beszélnek ennek a
vállságnak pozitív
eredményeiről, kiemelik a
tényt, hogy megerősödtek ...
photo: YouTube/Samuel Manrique Díaz
Egyik rendtársunk azt
mondta, hogy a mostani
helyzet arra vezeti őket,
hogy egyszerűbb...
Ezt a helyzetet lehet értelmezni,
mint átmenetet a kereszttől a
feltámadásig (válságtól a
szolidaritásig és nagyobb
azonos...
JÉZUS EGY TÖRTÉNETE
photo: freebibleimages.org
photo: freebibleimages.org
Jézus belekeveredett
a tömegekhez,
melyek kiközösített
hosszú sorait
alkottak, várakozva
és a r...
photo: freebibleimages.org
Jézus táplálta a tömegeket
és nem csak nem küldött
el senkit üres kézzel,
kenyereket és kenyere...
photo: freebibleimages.org
Jézus megadta feltétel
nélküli bocsánatát a
bűnösöknek, hetvenszer-
hétszer (Mt 18,22) és
bátor...
«Christ of the Breadline» (Krisztus levesért álló sorból) par Fritz Eichenberg.
Az Ő megtestesülésének ténye miatt, lehet ...
S az Ige testté lett és
közöttünk élt (Jn 1,14).
Az Isten, aki szeret,
irgalmas és együtt érző,
soha nem hagyja el az
embe...
EGY ÚJ TÖRTÉNET
photo: Filles de la Charité SPI
Igen, a nagyböjt a böjtölés
ideje, de idén az Irgalmasság
Évében kell, hogy
böjtölésünknek...
A böjtölésünknek kell
átjárnia minket, értenie
kell minket a létünk
mélységeihez úgy, hogy
újra hallhassuk és
érthessük te...
Tehát emlékezzünk arról,
hogy amikor építjük
kapcsolatainkat azokkal,
akik a peremterületeken
vannak, át kell éreznünk
érz...
photo: Vincentian Lay Missionaries USA
A böjtölésünk a nagyböjt
idejében adjon nekünk, a
Vincés Család tagjainak, új
szíve...
photo: Famille Vincentienne en Venezuela, cmglobal.org
Nagyböjti böjtölésünk had
tükrözze ezt az átmenetet,
melyet most
me...
A NAGYBÖJT:
az imádság ideje
UNE HISTOIRE
Az elmúlt hónapban,
Urunk megjelenések
ünnepe alkalmával,
elmentem a Notre-
Dame de Prime-
Combe-ba, egy
kegyhelyhez, mely...
Volt olyan idő,
amikor kb. 50.000
ember ott jött
össze ünnepelni.
Ma csupán 300
ember jött
ünnepelni Szűz
Máriát, de minde...
Mélyen megérintett kb.
50 hívő egyszerű hitével,
akik összejöttek
ünnepelni az
Eucharisztiát.
Mindannyian 60 évesek,
vagy ...
photo: nimes.catholique.fr
Bencés szerzetesek csoportja,
akik az 1990-es évektől
kezdve élnek egy épületben,
mely ingatlan...
De ezek a férfiak
vidám és egyszerű
életet élnek és
hatékony példát
adnak a környező
közösségnek arra,
ahogyan a munka
és ...
JÉZUS EGY TÖRTÉNETE
photo: freebibleimages.org
photo: freebibleimages.org
Jézus gyakran eltávolodott a
tömegtől és tanítványaitól, hogy
imádkozzon. Azt mondta
tanítványa...
photo: freebibleimages.org
Jézus is megdicsérte a vámos
alázatos imáját, aki
megigazultan ment haza, mert,
ki magát felmag...
photo: freebibleimages.org
Mielőtt elhagyta ezt a világot,
Jézus tanítványaira hagyta az
imádság örökségét, mely
összekapc...
Megtestesülése által az Isten
megérti szükségleteinket, érti
azt, hogy megtörtek és
megsebesültek vagyunk és a
Jézus szemé...
EGY ÚJ TÖRTÉNET
Igen, a nagyböjt az imádság
ideje és az imádságunknak, úgy,
mint a böjtölésünknek, új
formát kell, hogy kapjon az
Irgalmas...
Böjtölésünk és imádságunk
értelmet adnak a
szolgálatunknak és szolgálatunk
értelmet ad imádságunknak és
böjtölésünknek.
ph...
photo: YouTube: SSVP Atlanta, visite à domicile
Azt remélem, hogy a nagyböjt
40 napja alatt időt fogunk
találni nem csak a...
Ezen kívül, nem hasonlítunk-e a
Notre Dame de Prime-Combe-i
bencés közösség tagjaira, azaz
nem vagyunk-e valamilyen
módon ...
photo: SSVP, Los Angeles
Végül, ahogy Ferenc pápa is
csinálja, szüntelenül kérjük az
emberektől: kérem, imádkozzatok
értem...
Testvéretek Szt. Vincében,
G. Gregory Gay, C.M.
Általános Elöljáró
Az imádságunk és a böjtölésünk
engedjenek nekünk meghal...
présenté par
of 40

Nagyböjt 2016

Prezentáció Generális Atya nagyböjti leveléhez
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagyböjt 2016

 • 1. ÁLTALÁNOS ELÖLJÁRÓ G. GREGORY GAY, C.M. NAGYBÖJT 2016
 • 2. A NAGYBÖJT : a böjtölés ideje EGY TÖRTÉNET photo: Wilfredo Rodriguez via Wikimedia Commons
 • 3. Az emberek hosszú sorban állnak, hogy vásárolják a WC-papírt és ágyakat kis gyerekek számára Caracas központjában. REUTERS/Jorge Silva Venezuelai látogatásom alatt … az emberek a társadalmi és gazdasági válságról beszéltek, ami ebben az országban uralkodik és a mindennapi életük eredményeiről
 • 4. Az emberek hosszú sorban állnak, hogy megvásárolják az utolsó élelmiszert hipermarket előtt San Cristobalban, Venezuelában. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Az embereknek hosszú sorokban kell várakozniuk, hogy megvásárolhassák a legszükségesebb élelmiszereket, mint a kenyér, a tej, a rizs, a bab szappant, fogkrémet és más szükséges termékeket vásárolhassanak.
 • 5. Az emberek sorban állnak Mercal bolt előtt, melyet kormány vezeti.. domaine public: Wikipédia Órákon keresztül kell várakozniuk úgy, hogy semmilyen garancia nincs arra, hogy megkapják a kívánt termékeket (ha nincs több kenyér, várni kell a következő hetet…)
 • 6. Associated Press Az embereknek hosszú sorokban kell állniuk, a buszmegállókon, hogy vízumot megkapják és a repülőtereken.
 • 7. Azonban ebben az időben a emberek beszélnek ennek a vállságnak pozitív eredményeiről, kiemelik a tényt, hogy megerősödtek a kapcsolatok és szolidaritás. photos: YouTube/Samuel Manrique Díaz
 • 8. photo: YouTube/Samuel Manrique Díaz Egyik rendtársunk azt mondta, hogy a mostani helyzet arra vezeti őket, hogy egyszerűbb életmódot vegyenek fel és hogy a közösség a szegények valóságához közeledjen.
 • 9. Ezt a helyzetet lehet értelmezni, mint átmenetet a kereszttől a feltámadásig (válságtól a szolidaritásig és nagyobb azonosítással a szegények helyzetével). photo: YouTube/Samuel Manrique Díaz
 • 10. JÉZUS EGY TÖRTÉNETE photo: freebibleimages.org
 • 11. photo: freebibleimages.org Jézus belekeveredett a tömegekhez, melyek kiközösített hosszú sorait alkottak, várakozva és a részvétel reményével, mint aktív tagok, a társadalmi életben.
 • 12. photo: freebibleimages.org Jézus táplálta a tömegeket és nem csak nem küldött el senkit üres kézzel, kenyereket és kenyerek maradékait gyűjtöttek össze (Mk 6, 34-44).
 • 13. photo: freebibleimages.org Jézus megadta feltétel nélküli bocsánatát a bűnösöknek, hetvenszer- hétszer (Mt 18,22) és bátorította tanítványait arra, hogy legyenek együtt érzők testvéreivel, ahogy is Isten volt ilyen velük (Lk 6, 36).
 • 14. «Christ of the Breadline» (Krisztus levesért álló sorból) par Fritz Eichenberg. Az Ő megtestesülésének ténye miatt, lehet ma megtalálni Jézust mindezekben a várokozó hosszú sorokban, világszerte számtalan városban, férfiak és nők hosszú soraiban, akik kiáltanak a nap minden órájában azt kérve, hogy elismerjék őket, mint a társadalom teljes jogú tagjait.
 • 15. S az Ige testté lett és közöttünk élt (Jn 1,14). Az Isten, aki szeret, irgalmas és együtt érző, soha nem hagyja el az emberiséget. photo:freebibleimages.org Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, (Zsid 1, 1-2)
 • 16. EGY ÚJ TÖRTÉNET
 • 17. photo: Filles de la Charité SPI Igen, a nagyböjt a böjtölés ideje, de idén az Irgalmasság Évében kell, hogy böjtölésünknek legyen egy új formája, mely az egyéni és közösségi megtéréshez vezet. A böjtölésünknek olyannak kell lennie, hogy ne lehessen soha vádolni azzal, hogy passzívak, engedékenyek vagy vétkesen cinkosok az elviselhetetlen igazságtalanság élethelyzeteivel, és az azokat fenntartó politikai rezsimekkel szemben (Evangelii Gaudium, 194).
 • 18. A böjtölésünknek kell átjárnia minket, értenie kell minket a létünk mélységeihez úgy, hogy újra hallhassuk és érthessük testvéreink válságait. Tehát, hallva ezeket a kiáltásokat, siessünk szolgálni őket, mintha a tűzhöz sietnénk (Szt. Vince, Coste XI, 25 o.)
 • 19. Tehát emlékezzünk arról, hogy amikor építjük kapcsolatainkat azokkal, akik a peremterületeken vannak, át kell éreznünk érzéseiket... meg kell érintetni szívünket és érzékennyé kell tenni ezeket a felebarát szenvedéseire és nyomorúságaira és kérni az Istent, adja nekünk az irgalmasság igazi lelkét, mely maga az Isten lelke (Coste XI, 340-341 o.). photo: Vincentian Lay Missionaries USA
 • 20. photo: Vincentian Lay Missionaries USA A böjtölésünk a nagyböjt idejében adjon nekünk, a Vincés Család tagjainak, új szívet, a testből való szívet, a szívet, mely mindig enged alakítani erősebb kapcsolatokat urainkkal és mestereinkkel, számtalan férfival és nővel, akik világszerte elfelejtettek és elhagyatottak.
 • 21. photo: Famille Vincentienne en Venezuela, cmglobal.org Nagyböjti böjtölésünk had tükrözze ezt az átmenetet, melyet most megtapasztalnak a venezuelai testvéreink tapasztalják, az átmenetet a kereszttől (saját válságos helyzetük) a feltámadásig (szolidaritás és nagyobb azonosulás a szegények helyzetével).
 • 22. A NAGYBÖJT: az imádság ideje UNE HISTOIRE
 • 23. Az elmúlt hónapban, Urunk megjelenések ünnepe alkalmával, elmentem a Notre- Dame de Prime- Combe-ba, egy kegyhelyhez, melyben a toulouse-i tartomány rendtársai és jól képzett laikusokból álló lelkipásztori csoport szolgál. Google Maps: images Street View
 • 24. Volt olyan idő, amikor kb. 50.000 ember ott jött össze ünnepelni. Ma csupán 300 ember jött ünnepelni Szűz Máriát, de minden vasárnap, lehetőségnek megfelelően, egy rendtárs bemutatja az Eucharisztiát. photo: catholique-calvisson-sommieres.org
 • 25. Mélyen megérintett kb. 50 hívő egyszerű hitével, akik összejöttek ünnepelni az Eucharisztiát. Mindannyian 60 évesek, vagy idősebbek voltak (egy fiatal sem volt jelen).
 • 26. photo: nimes.catholique.fr Bencés szerzetesek csoportja, akik az 1990-es évektől kezdve élnek egy épületben, mely ingatlanunk területén található, él velük együtt a hit közösségében. A szerzetesek csoportja, egy nagyon specifikus közösség. Minden tagja valamilyen fogyatékossággal él.
 • 27. De ezek a férfiak vidám és egyszerű életet élnek és hatékony példát adnak a környező közösségnek arra, ahogyan a munka és az ima átjárhatja egymást. Google Maps: images Street View
 • 28. JÉZUS EGY TÖRTÉNETE photo: freebibleimages.org
 • 29. photo: freebibleimages.org Jézus gyakran eltávolodott a tömegtől és tanítványaitól, hogy imádkozzon. Azt mondta tanítványainak: imádkozzatok üldözőitekért! (Mt 5,44) és Ő maga imádkozott, hogy legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s úgy én benned (Jn 17,21). Mindannyian ismerjük a Getszemáni kertben történt félelemmel megtelt Jézus imájának leírását (Mk 14, 32- 42).
 • 30. photo: freebibleimages.org Jézus is megdicsérte a vámos alázatos imáját, aki megigazultan ment haza, mert, ki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik (Lk 18, 9-14). Jézus is megdicsérte a szegény özvegy bőséges áldozatát, aki Jeruzsálembe jött imádkozni (Mk 12, 43-44).
 • 31. photo: freebibleimages.org Mielőtt elhagyta ezt a világot, Jézus tanítványaira hagyta az imádság örökségét, mely összekapcsol és Istenre koncentrált két nagy szomjúságot három fohásszal: adj nekünk kenyerünket, bocsásd meg nekünk bűneinket, és ne vígy minket a kísértésbe. José Antonio Pagola, Jézsus: Approche historique, Edtition de Cerf, 2012.
 • 32. Megtestesülése által az Isten megérti szükségleteinket, érti azt, hogy megtörtek és megsebesültek vagyunk és a Jézus személyében mindez valóságában van jelen a Szentháromságban. Fritz Eichenberg: Az utolsó vacsora
 • 33. EGY ÚJ TÖRTÉNET
 • 34. Igen, a nagyböjt az imádság ideje és az imádságunknak, úgy, mint a böjtölésünknek, új formát kell, hogy kapjon az Irgalmasság Évének során, mely az egyéni és közösségi megtéréshez vezet. A hosszabb szentségimádás, az Igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül a feladatok könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az Egyház nem mondhat le az imádság erejének (Evangelii Gaudium, 262). Notre Dame de Prime-Combe
 • 35. Böjtölésünk és imádságunk értelmet adnak a szolgálatunknak és szolgálatunk értelmet ad imádságunknak és böjtölésünknek. photo: pixabay.org
 • 36. photo: YouTube: SSVP Atlanta, visite à domicile Azt remélem, hogy a nagyböjt 40 napja alatt időt fogunk találni nem csak a szegények kiáltásának hallgatására, nem csak arra, hogy szolgáljuk és evangelizáljuk a szegényeket, hanem hogy imádkozzunk a szegényekkel együtt.
 • 37. Ezen kívül, nem hasonlítunk-e a Notre Dame de Prime-Combe-i bencés közösség tagjaira, azaz nem vagyunk-e valamilyen módon megtörtek és nem szorulunk-e rá a gyógyításra és mások imájára? Ezért, úgy, mint a bencés szerzeteseknél, „sérüléseink” nem szabad, hogy akadályozzanak minket hozzájárulni a közösség, egyesület, társaság építéséhez. photo: nimes.catholique.fr
 • 38. photo: SSVP, Los Angeles Végül, ahogy Ferenc pápa is csinálja, szüntelenül kérjük az emberektől: kérem, imádkozzatok értem! És ha meghívnánk a szegényeket házainkba, hogy velük együtt osszuk meg az imádság idejét?! Szeretnélek bátorítani titeket, tegyetek így, aztán a húsvéti időben, osszátok megy egymással az urainkkal és mestereinkkel végzett imádság tapasztalatát.
 • 39. Testvéretek Szt. Vincében, G. Gregory Gay, C.M. Általános Elöljáró Az imádságunk és a böjtölésünk engedjenek nekünk meghalni Krisztussal ebben a nagyböjt 2016. évének nagyböjtjében, hogy feltámadjuk Vele Húsvétvasárnap és énekeljük Allelujánkat.
 • 40. présenté par

Related Documents