Využití prostorových informací pro
osoby se zdravotním postižením
Michal Rada
Pro PS GIS MV
14. Srpna 2015
O čem to je obecně?
• Požadavky (známe)
• Data (máme a umíme využívat)
• Situace (známe a umíme řešit)
• Navigační služby ...
Obecné potřeby OZP
Pro různé typy postižení lze určit různé potřeby, ale obecně
se neobejdeme bez následujících věcí:
• Kv...
Dva pohledy na data a služby
1. SPRÁVCE - Jedním z požadavků
správce je využití dat pro relevantní
rozhodování
– zájmem sp...
Potřeby cílových skupin
Zrakově postižení
Navigují se buď sami s využitím aplikací v mobilním
telefonu, nebo jdou s vidící...
Potřeby cílových skupin
Sluchově postižení
Jsou schopny samostatné navigace, je však
vhodné sdělovat informace vhodnou
for...
Potřeby cílových skupin
Osoby s menší pohyblivostí
Jsou schopny samostatné navigace, ale mají
problémy s liniovými bariéra...
Potřeby cílových skupin
Osoby s mentálním postižením
Jsou schopny částečné samostatnosti, ale
informace a prostředí se mus...
Příklady využití dat
Služba navigace
V ideálním případě funguje služba navigace takto:
• Něco hledám, najdu adresu či míst...
Příklady využití dat
Pro odstraňování bariér
Prostorová data jsou relevantní i pro potřeby
odstraňování již existujících b...
S daty ale musíme umět
Předpoklady
• Kvalitní a validní data
• Tvorba specializovaných vrstevPrincipy
aktualizace a reklamace
• Ucelené datové mo...
Problematické okruhy
• Máme obrovské množství dat, ale nevíme jaká a
kde
• Neznáme důvěryhodnost prostorových informací
• ...
Jak to nemá vypadat
• Informace o stavu ozvučení semaforů na křižovatkách
ve městě, která je uložena v XLS tabulce na disk...
Jak to má vypadat
• Známý stav bariér objektu je zanesen do jeho dokumentace
(BIM-BA).
• Správně zakreslené a správnými me...
Příklady
• V GIS zakreslená opatření bezbariérovosti na
křižovatkách slouží jak pro uživatele (je schopen si najít
co nejm...
Příklady piktogramů
V praxi se můžeme setkat s různým zakreslením
bariérovosti. Příkladem jsou následující
piktogramy (poc...
Konkrétní příklady
• Haptická mapa na seznamu
• Bezbariérová trasa v MHD Praha
• Mapa bezbariérovosti Prahy
• Průvodce bez...
Prezentace Michala Rady na GIS MV: Využití prostorových informací pro osoby se zdravotním postižením
of 19

Prezentace Michala Rady na GIS MV: Využití prostorových informací pro osoby se zdravotním postižením

Prezentace o možnostech využití kvalifikovaných prostorových dat pro potřeby osob se zdravotním postižením.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace Michala Rady na GIS MV: Využití prostorových informací pro osoby se zdravotním postižením

 • 1. Využití prostorových informací pro osoby se zdravotním postižením Michal Rada Pro PS GIS MV 14. Srpna 2015
 • 2. O čem to je obecně? • Požadavky (známe) • Data (máme a umíme využívat) • Situace (známe a umíme řešit) • Navigační služby (fungují) • Využívání dat (zvládáme)
 • 3. Obecné potřeby OZP Pro různé typy postižení lze určit různé potřeby, ale obecně se neobejdeme bez následujících věcí: • Kvalitní a přesné mapové podklady s velkými podrobnostmi • Zvláštní datové vrstvy zajímavé pro navigaci hendikepovaných • Využívat geodata jako data pro posilování bezbariérovosti • Určování polohy s maximální přesností • Možnost vzdáleného určování polohy a asistované navigace • Možnost reagovat na mimořádnou situaci
 • 4. Dva pohledy na data a služby 1. SPRÁVCE - Jedním z požadavků správce je využití dat pro relevantní rozhodování – zájmem správce je co nejvíce si to usnadnit a co nejmenší péče 2. UŽIVATEL - Jedním z požadavků uživatele je využití dat pro relevantní použití při navigaci a službách – zájmem uživatele je maximální validita a využitelnost
 • 5. Potřeby cílových skupin Zrakově postižení Navigují se buď sami s využitím aplikací v mobilním telefonu, nebo jdou s vidícím průvodcem, či vzdálenou asistencí. • Potřebují přesné určení polohy, nikoliv pouze orientační polohu • Specifické datové vrstvy (chodníky, orientační body, překážky apod.) • Využívají přirozených a umělých prvků pro vodicí a varovné účely • Speciální akustické orientační prostředky • Hodí se podrobný popis nejen cesty, ale i prostředí
 • 6. Potřeby cílových skupin Sluchově postižení Jsou schopny samostatné navigace, je však vhodné sdělovat informace vhodnou formou (psaný jazyk, piktogramy apod.) • Piktogramová navigace • Sdělování hlasových informací textem • Písemné sdělení v případě mimořádných událostí
 • 7. Potřeby cílových skupin Osoby s menší pohyblivostí Jsou schopny samostatné navigace, ale mají problémy s liniovými bariérami. • Bezbariérovost dopravy a prostředí • Potřeba specifických datových vrstev udávající liniovou bariérovost • Možnost sestavit co nejméně bariérovou trasu • Potřeba reakce na okamžitou situaci (nefunkční výtah, oprava přechodu, překážka na chodníku apod.) • Zjištění náhradních tras
 • 8. Potřeby cílových skupin Osoby s mentálním postižením Jsou schopny částečné samostatnosti, ale informace a prostředí se musí přizpůsobit jejich schopnostech. Je to nejvíce různorodá skupina. • Speciální piktogramové informace • Speciální zjednodušené navigace • Fixování několika známých tras • Jsou náchylní na změny a včasné upozornění • Samostatnost v navigaci jen do určité míry
 • 9. Příklady využití dat Služba navigace V ideálním případě funguje služba navigace takto: • Něco hledám, najdu adresu či místo na mapě • Sestavím si trasu dle svých specifických potřeb • Mám podrobné informace o trase a o překážkách na ní • Jsem schopen se navigovat po trase • Pokud se něco stane, jsem schopen reagovat a případně si přivolat pomoc • Mohu využít asistovanou navigaci
 • 10. Příklady využití dat Pro odstraňování bariér Prostorová data jsou relevantní i pro potřeby odstraňování již existujících bariér • Pasportizace liniových a prostorových bariér • Identifikace potřeb • Využití prostorových dat pro optimalizaci • Aktualizace a vyhodnocování odstraňování bariér • Sledování a řešení mimořádných situací (výkopy, opravy)
 • 11. S daty ale musíme umět
 • 12. Předpoklady • Kvalitní a validní data • Tvorba specializovaných vrstevPrincipy aktualizace a reklamace • Ucelené datové modely • Kvalitní služby nad daty • Otevřenost dat i služeb
 • 13. Problematické okruhy • Máme obrovské množství dat, ale nevíme jaká a kde • Neznáme důvěryhodnost prostorových informací • Špatně se získávají informace o bariérovosti a zvláštní data • Neexistují jednotné metodiky • Data o bariérovosti se nezakreslují do FGIS • Všichni vesele kašlou na legislativu k bezbariérovosti • Problémy „je třeba tutlat“ a ne „řešit“ • Data nejsou otevřena pro služby
 • 14. Jak to nemá vypadat • Informace o stavu ozvučení semaforů na křižovatkách ve městě, která je uložena v XLS tabulce na disku pracovníka TSK je uživateli k ničemu. • Stav křižovatky a nájezdů na chodníky zakreslený pouze v "papírovém plánu" křižovatky nic o bezbariérovosti křižovatky v rámci GIS neřekne. • Data o funkčnosti plošin a výtahu a o poruše, která jsou publikována jinde, než u daného objektu plošiny či výtahu, jsou pro aplikace a služby také k ničemu. • Nikdo netuší, co je vlastně bariérové a do jaké míry. • Projektant ani realizátor nemyslí. • ...hlavně že design a památkáři
 • 15. Jak to má vypadat • Známý stav bariér objektu je zanesen do jeho dokumentace (BIM-BA). • Správně zakreslené a správnými metadaty opatřené zákresy křižovatek umožní sestavit bezbariérovou či co nejméně bariérovou cestu. • Zakreslení lešení a překážek na chodníku řekne uživateli, aby si dával v daném místě pozor a třeba IZS dá povědomost o možných problémech v místě. • Správným využíváním dat můžeme snadno zjistit priority stavebních úprav pro odstraňování bariér veřejného prostoru. • Při efektivním využití informací můžeme odstraňovat bariéry levněji • Každý článek (včetně kontroly) má relevantní data a s nimi pracuje
 • 16. Příklady • V GIS zakreslená opatření bezbariérovosti na křižovatkách slouží jak pro uživatele (je schopen si najít co nejméně bariérovou cestu), tak pro správce (obec odstraňuje bariéry tam, kde je třeba) • V GIS zakreslené bariéry při využívání tras hromadné dopravy opět slouží pro obě strany „barikády“ • Informace o úpravách povrchu zejména v ulicích a trasách jako metadata objektů v GIS slouží pro analytické vyhodnocování a návrhy postupů úprav v odstraňování bariér • V GIS jsou u objektů a budov zakresleny a evidovány atributy (bez)bariérovosti a přístupnosti pro OZP
 • 17. Příklady piktogramů V praxi se můžeme setkat s různým zakreslením bariérovosti. Příkladem jsou následující piktogramy (pocházejí z ČR)
 • 18. Konkrétní příklady • Haptická mapa na seznamu • Bezbariérová trasa v MHD Praha • Mapa bezbariérovosti Prahy • Průvodce bezbariérovými městy • Komplexní mapování bariérovosti v Praze • Efektivizace odstraňování bariér • Využití dat a poznatků o bariérách v ČD

Related Documents