SPOLEČNÁ TÉMATA PRO
ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ OBLASTI
Michal Rada
hlavní architekt EG MPSV a člen týmu pro
tvor...
Sociálně-zdravotní systémy
Vesměs jsou tři pojetí:
1. Tradiční vnímání
 Zdravotní systém se věnuje zdraví a zdravotnímu s...
Elektronizace...
Součástí eGovernmentu a elektronizace veřejné správy a
služeb jsou i oblasti zdravotnictví a sociální:
Elektronizace zdravotnictví
• Efektivizace zdravotních služeb
• Propojení datového fondu údajů
• Elektronická komunikace p...
Elektronizace sociální oblasti
• Zjednodušení agend pro klienty
• Elektronická komunikace klienta s veřejnou
správou
• Pro...
Základní principy e-čehokoliv
• Vazby na kmenové a strategické projekty EG
• Soulad s GEA architekturou
• Rozpracování res...
Příklady "e"služeb
Zdravotní oblast
• Registr pacientů umí podat zdravotní pojišťovnu
• Registr poskytovatelů ověří existe...
Příklady "e"služeb
Sociální oblast
• Nové agendové informační systémy umožní větší interakci
s klientem
• Nové portály zaj...
Krásná ukázka prostředku
Zdravotně postižení potřebují kompenzační pomůcky. Máme ale
dva druhy:
1. Pomůcky jako "zvláštní ...
Architektury
Pro rozumný rozvoj elektronizace služeb je nezbytné
zpracovat rámcové architektury, které by byly kompatibiln...
Projekty
Existují společné projekty, na nichž mají zájem oba
segmenty:
1. Elektronická neschopenka
2. Efektivizace lékařsk...
Využijme co, máme
Při budování konkrétních projektů a systémů se dají využít
existující principy EG:
• Datová schránka jak...
DĚKUJI ZA POZORNOST!
michal.rada@mpsv.cz
of 13

Prezentace společná témata pro elektronizaci v sociálních a zdravotních systémech

Prezentace Michala Rady na konferenci ICT ve zdravotnictví k problematice společných témat pro elektronizaci ve zdravotním a sociálním systému
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace společná témata pro elektronizaci v sociálních a zdravotních systémech

 • 1. SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI Michal Rada hlavní architekt EG MPSV a člen týmu pro tvorbu Národní strategie eHealth
 • 2. Sociálně-zdravotní systémy Vesměs jsou tři pojetí: 1. Tradiční vnímání  Zdravotní systém se věnuje zdraví a zdravotnímu stavu člověka a stará se o jeho život a zdraví  Sociální systém se věnuje sociální situaci, okolí, životním situacím a dovednostem člověka a stará se o kvalitu jeho života a uplatnění 2. Propojené pojetí  Zdravotní a sociální systémy jsou propojené a reagují přesahy na situace a potřeby člověka 3. Jediný sociálně-zdravotní systém  Oba systémy jsou sloučeny do jednoho, který má společné financování a společné služby
 • 3. Elektronizace... Součástí eGovernmentu a elektronizace veřejné správy a služeb jsou i oblasti zdravotnictví a sociální:
 • 4. Elektronizace zdravotnictví • Efektivizace zdravotních služeb • Propojení datového fondu údajů • Elektronická komunikace poskytovatelů • Referenční identity pacientů, poskytovatelů, pracovníků • Telemedicína
 • 5. Elektronizace sociální oblasti • Zjednodušení agend pro klienty • Elektronická komunikace klienta s veřejnou správou • Proklientské služby (třeba portál) • Propojení údajů s jinými informačními systémy • Asistivní technologie • Efektivizace sociálních služeb
 • 6. Základní principy e-čehokoliv • Vazby na kmenové a strategické projekty EG • Soulad s GEA architekturou • Rozpracování resortních a segmentových architektur a jejich kompatibilita • Propojený datový fond veřejné správy • Zaručená elektronická komunikace • Propojování systémů formou sdílených služeb • Elektronická identita s vazbou na referenční identitu • Klientské elektronické služby
 • 7. Příklady "e"služeb Zdravotní oblast • Registr pacientů umí podat zdravotní pojišťovnu • Registr poskytovatelů ověří existenci a služby poskytovatele • Registr zdravotnických pracovníků podá kvalifikaci odborníka • Klient lékaře má přístup ke své dokumentaci • Zdravotnické zařízení může zaručeně komunikovat elektronicky
 • 8. Příklady "e"služeb Sociální oblast • Nové agendové informační systémy umožní větší interakci s klientem • Nové portály zajistí klientské e-služby • IS umí podat atributy o klientech (je v evidenci ÚP, pobírá dávku, je OZP) • Multiagendové formuláře a úplné elektronické podání • Efektivizace terénních sociálních služeb elektronickým dispečinkem a "programováním" cesty pečovatelů • Asistivní technologie v sociálních službách i mimo ně • Statistiky a opendata a geodata ze sociální oblasti
 • 9. Krásná ukázka prostředku Zdravotně postižení potřebují kompenzační pomůcky. Máme ale dva druhy: 1. Pomůcky jako "zvláštní pomůcky"  legislativa je v Zákonu o dávkách pro OZP  podporované pořízení hrazeno ze sociálního systému dávkou  klíčový rozhodovatel je ÚP ČR 2. Pomůcky jako "zdravotnické prostředky"  Jsou zdravotnickými prostředky v číselníku  Legislativa je v Zákonu o zdravotním pojištění a Zákonu o zdravotnických prostředcích  Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění  Klíčový rozhodovatel je lékař a pojišťovna
 • 10. Architektury Pro rozumný rozvoj elektronizace služeb je nezbytné zpracovat rámcové architektury, které by byly kompatibilní s GEA a také vzájemně • Architektury elektronizace zdravotnictví • Architektury elektronizace v sociální oblasti
 • 11. Projekty Existují společné projekty, na nichž mají zájem oba segmenty: 1. Elektronická neschopenka 2. Efektivizace lékařské posudkové služby 3. Registry odborných pracovníků a poskytovatelů 4. Informační systémy o léčivech a léčebných prostředcích a službách 5. Propojování systémů v sociálních a zdravotních službách Projekty ale musejí být kvalitní a opravdu fungovat jako přínos
 • 12. Využijme co, máme Při budování konkrétních projektů a systémů se dají využít existující principy EG: • Datová schránka jako elektronický komunikační kanál (není potřeba podpis) • eGSB jako prostředek pro výměnu dat mezi jednotlivými informačními systémy (s vazbou na referenční identitu) • Autentifikace a autorizace v rámci NAAS (elektronická občanka, datová schránka, eID, eIDAS) je prostředkem pro důvěryhodnou identitu • Datová schránka jako nositel formuláře pro závazný úkon (třeba registrace do registru, výměna údajů, e-recepty, e- neschopenky apod.)
 • 13. DĚKUJI ZA POZORNOST! michal.rada@mpsv.cz

Related Documents