Polska Sekcja IBBY
Czterdzieści lat minęło….
Początki
czyli 1973-1990
Pierwsi aktywiści
Pierwsza lokalizacja
Pierwsze pomysły
Główne osiągnięcia
Lista Honorowa IBBY
Co dwa lata na Listę Honorową wpisywani są
autorzy, ilustratorzy oraz tłumacze wydanych
w ostatnich la...
Kongresy IBBY
Pierwszy założycielski Kongres odbył się w 1953 roku
w Zurichu. Wśród członków-założycieli była także Astrid...
Międzynarodowy
Dzień Książki dla Dzieci
Każdego roku jedna z sekcji IBBY
organizuje obchody święta książki
dla dzieci, któ...
Nagroda im. Andersena
Przyznawana przez IBBY co dwa lata Nagroda
im. H. Ch. Andersena jest najwyższym światowym
odznaczeni...
Bookbird
Międzynarodowa Nagroda
im. Janusza Korczaka
książki niezapomniane
Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce (1979)
Katherine Pate...
Biennale Ilustracji
w Bratysławie. Pierwsze sukcesy
Grand Prix 1971 – Andrzej Strumiłło
„Narzeczony z morza” Roberta Still...
Książka Roku
„Książka Roku” jest doroczną nagrodą Polskiej Sekcji IBBY,
ustanowioną w 1988 roku i finansowaną przez Minist...
Dorobek pierwszych lat
Publikacje
„Pod gwiazdą fantazji”
Seria „Lista Honorowa H. Ch. Andersena”
„Nurty – konwencje – tema...
Nowe otwarcie
1993-2003
Najważniejsze formalności
Nowe pomysły
Sukcesy międzynarodowe
Białe Kruki
Internationale Jugendbibliothek rokrocznie wybiera 250
najbardziej wartościowych książek dla dzieci i młodzież...
Medal za całokształt
twórczości
Przyznawany od 2000 roku pisarzowi i grafikowi.
Laureatami zostali m. in. Zdzisław Witwick...
Konkurs
ProBolonia (2001)
z myślą o obecności na Targach Książki w Bolonii w 2003
Krystyna Lipka-Sztarbałło
il. do „Żółtej...
Na wzburzonych wodach
2003-2013
Nowelizacja ustawy
Pozyskiwanie sponsorów
Partnerzy i patronaty
Główne osiągnięcia
orzy, tłumacze)
19 9
005
0 –2
CIOM
DZ IE
ÓRC Y OR CHIL DREN
TW
ISTS F
ART
Almanac of the IBBY Polish Section
0-2 00...
Dong
Od 2007 roku IBBY przyznaje
wyróżnienie dla wydawcy,
gdzie nagrodą jest statuetka
Donga, zaprojektowana przez
Bohdana...
Biennale Ilustracji
w Bratysławie – kolejne sukcesy
Bolonia – Targi Książki
Wystawa
Wystawa pokonkursowa ilustracji
nagrodzonych w konkursach
Książka Roku i Medal PS IBBY.
Jest ona prezentowana w ca...
Festiwal książki
na wyspie Nam
i inne sprawy z Korei
Książki dla czytelników
o specjalnych potrzebach
Centrum Dokumentacji Książek prowadzone
przez IBBY przy Norweskim Instytu...
Nagroda ASAHI
Nagroda IBBY-Asahi za wybitną aktywność
w dziedzinie wspierania programów
czytelniczych przyznawana jest co...
Rośniemy w siłę!
Partnerzy
Muzeum
Książki
Dziecięcej
…członkowie wspierający
Patronaty honorowe
Wiele bibliotek
oraz innych
instytucji kultury
prosi nas
o patronaty
honorowe.
Nasze przyjazne media
To tu piszą i mówią o nagrodach IBBY!
Sponsor generalny
Sponsorzy
Sukcesy
Nasza działalność jest doceniana
przez środowisko ludzi książki;
świadczy o tym Medal Fundacji
ABC XXI i statuetka...
Niezapomniani
Barbara Tylicka
Dorota Terakowska
Edmund Nizurski
Ewa Nowacka
Irena Jurgielewiczowa
Olga Siemaszko
Janusz ...
Dziękując za uwagę,
zapraszamy do współpracy!
Polska Sekcja IBBY
c/o Maria Kulik
ul. Strzeleckiego 6 m. 57
02-776 Warszaw...
of 33

Prezentacja ibby 40lat 1710

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ibby 40lat 1710

 • 1. Polska Sekcja IBBY Czterdzieści lat minęło….
 • 2. Początki czyli 1973-1990 Pierwsi aktywiści Pierwsza lokalizacja Pierwsze pomysły Główne osiągnięcia
 • 3. Lista Honorowa IBBY Co dwa lata na Listę Honorową wpisywani są autorzy, ilustratorzy oraz tłumacze wydanych w ostatnich latach wyjątkowych książek dla dzieci. Kandydaci wyłaniani są przez narodowe sekcje IBBY.
 • 4. Kongresy IBBY Pierwszy założycielski Kongres odbył się w 1953 roku w Zurichu. Wśród członków-założycieli była także Astrid Lindgren. W Kongresie uczestniczyło ponad 200 osób z całego świata. Od tego czasu Kongresy IBBY odbywają się co dwa lata, za każdym razem w innym kraju. Polska była obecna po raz pierwszy w 1976 roku, w Atenach.
 • 5. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci Każdego roku jedna z sekcji IBBY organizuje obchody święta książki dla dzieci, które przypada na 2 dzień kwietnia, dzień urodzin Hansa Christiana Andersena. Polska była gospodarzem tego dnia w roku 1980, prof. Jerzy Czerniawski projektował plakat, autorem motta był Wojciech Żukrowski.
 • 6. Nagroda im. Andersena Przyznawana przez IBBY co dwa lata Nagroda im. H. Ch. Andersena jest najwyższym światowym odznaczeniem w dziedzinie twórczości dla dzieci. Po raz pierwszy wręczono ją w 1956 roku na Kongresie w Sztokholmie. Laureatką została angielska pisarka Eleanor Farjeon. W 1982 roku Nagrodę im. H. Ch. Andersena otrzymał polski artysta plastyk – Zbigniew Rychlicki, autor m.in. Ilustracji do „Misia Uszatka”.
 • 7. Bookbird
 • 8. Międzynarodowa Nagroda im. Janusza Korczaka książki niezapomniane Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce (1979) Katherine Paterson, Most do Terabithii (1981) Mikael Ende, Niekończąca się opowieść (1981) Jostein Gaarder, Przepowiednia Dżokera (1996)
 • 9. Biennale Ilustracji w Bratysławie. Pierwsze sukcesy Grand Prix 1971 – Andrzej Strumiłło „Narzeczony z morza” Roberta Stillera
 • 10. Książka Roku „Książka Roku” jest doroczną nagrodą Polskiej Sekcji IBBY, ustanowioną w 1988 roku i finansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest promocja wartościowej literacko i artystycznie polskiej książki dla dzieci. Nagrody i wyróżnienia otrzymują żyjący rodzimi autorzy najlepszych tekstów i ilustracji książek dla dzieci, wydanych w danym roku, równolegle przyznawana jest nagrody za upowszechnianie czytelnictwa.
 • 11. Dorobek pierwszych lat Publikacje „Pod gwiazdą fantazji” Seria „Lista Honorowa H. Ch. Andersena” „Nurty – konwencje – tematy”
 • 12. Nowe otwarcie 1993-2003 Najważniejsze formalności Nowe pomysły Sukcesy międzynarodowe
 • 13. Białe Kruki Internationale Jugendbibliothek rokrocznie wybiera 250 najbardziej wartościowych książek dla dzieci i młodzieży z całego świata. Zwycięzcy umieszczani są na liście „Białych Kruków”. Biblioteka udostępnia zbiory wydawcom, bibliotekarzom oraz naukowcom zajmującym się twórczością dla dzieci. Organizuje także seminaria i warsztaty dla bibliotekarzy, nauczycieli, pracowników naukowych oraz tych wszystkich, który pracują z dziećmi.
 • 14. Medal za całokształt twórczości Przyznawany od 2000 roku pisarzowi i grafikowi. Laureatami zostali m. in. Zdzisław Witwicki, Janusz Stanny, Joanna Kulmowa, w tym roku Bożena Truchanowska i Zofia Beszczyńska.
 • 15. Konkurs ProBolonia (2001) z myślą o obecności na Targach Książki w Bolonii w 2003 Krystyna Lipka-Sztarbałło il. do „Żółtej zasypianki” Anny Onichimowskiej Bogna Pniewska il. do „Alchemika” P. Coelho Paweł Pawlak – książka autorska „Jajuńciek” Agnieszka Żelewska il. do „Sznurkowej historii” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel
 • 16. Na wzburzonych wodach 2003-2013 Nowelizacja ustawy Pozyskiwanie sponsorów Partnerzy i patronaty Główne osiągnięcia
 • 17. orzy, tłumacze) 19 9 005 0 –2 CIOM DZ IE ÓRC Y OR CHIL DREN TW ISTS F ART Almanac of the IBBY Polish Section 0-2 00 5 Information contained in the almanac: • Chronology 1990 –200 5 • On book creat ors (writ ers, illustrators, translators) • On the book s • On the publishers T WÓRC Y DZIECIOM 19 9 0 -2 0 0 5 A RTIST S FOR CHIL DREN żna tu znale Ÿæ? The Artists for Child ren Alma nac is the first attem pt at desc ribin g the cond ition of the Polis h child ren’s book after the 1990 polit ical . and econ omic trans form ation cove rs Comp iled in catal ogue form , itmpor ary the achie veme nts of the conte who Polis h writ ers and illus trato rs IBBY have been awar ded prize s by the Polis h Secti on (PS IBBY ). pote ntial It also seek s to estim ate the child ren’s for the publ icati on of Polis h book s abro ad by prov iding biog raph ies of trans lator s who have alrea dylly, unde rtak en the task . Addi tiona it inclu des a list of Polis h publ ishin g firm s, amon g them non- comm ercia l ones . Almanach PS IBBY eciom bę op isa nia ąż ki yc zn ej ro ku . ej um oż liw ia sp ó łcz es ny ch str ato ró w aty wy . pr ób ę łu ej ks iąż ki pr aco wa nie y, kt ór zy om ocj i y wy da wn ict w, ny ch . Almanach Almanach Polskiej Sekcji IBBY Almanac of the IBBY Polish Section 11/11/06 12:01:24 PM prezentujący m. in. pisarzy i ilustratorów nagrodzonych w konkursach Polskiej Sekcji IBBY
 • 18. Dong Od 2007 roku IBBY przyznaje wyróżnienie dla wydawcy, gdzie nagrodą jest statuetka Donga, zaprojektowana przez Bohdana Butenkę. Te statuetki powstały w pracowni „Malowalnia” pod kier. Marty Pokorskiej oraz DK „Rakowiec” pod kier. Katarzyny Arabudzkiej.
 • 19. Biennale Ilustracji w Bratysławie – kolejne sukcesy
 • 20. Bolonia – Targi Książki
 • 21. Wystawa Wystawa pokonkursowa ilustracji nagrodzonych w konkursach Książka Roku i Medal PS IBBY. Jest ona prezentowana w całości lub części szkołom, bibliotekom oraz innym instytucjom w kraju i zagranicą.
 • 22. Festiwal książki na wyspie Nam i inne sprawy z Korei
 • 23. Książki dla czytelników o specjalnych potrzebach Centrum Dokumentacji Książek prowadzone przez IBBY przy Norweskim Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu w Oslo tworzy międzynarodowy katalog książek dla dzieci specjalnej troski. Spis powstaje od 2005 roku. Wybierane są do niego książki stworzone z myślą o dzieciach z dysfunkcjami psychofizycznymi (np. dla dzieci słabo widzących lub niewidomych) i dostosowane do ich potrzeb książki, których bohaterem jest dziecko z problemami rozwojowym.
 • 24. Nagroda ASAHI Nagroda IBBY-Asahi za wybitną aktywność w dziedzinie wspierania programów czytelniczych przyznawana jest corocznie stowarzyszeniom i instytucjom nominowanym przez sekcje narodowe.
 • 25. Rośniemy w siłę!
 • 26. Partnerzy Muzeum Książki Dziecięcej
 • 27. …członkowie wspierający
 • 28. Patronaty honorowe Wiele bibliotek oraz innych instytucji kultury prosi nas o patronaty honorowe.
 • 29. Nasze przyjazne media To tu piszą i mówią o nagrodach IBBY!
 • 30. Sponsor generalny Sponsorzy
 • 31. Sukcesy Nasza działalność jest doceniana przez środowisko ludzi książki; świadczy o tym Medal Fundacji ABC XXI i statuetka Pegazika.
 • 32. Niezapomniani Barbara Tylicka Dorota Terakowska Edmund Nizurski Ewa Nowacka Irena Jurgielewiczowa Olga Siemaszko Janusz Dunin Ludwik Jerzy Kern Marta Tomaszewska Marcin Drzewiecki
 • 33. Dziękując za uwagę, zapraszamy do współpracy! Polska Sekcja IBBY c/o Maria Kulik ul. Strzeleckiego 6 m. 57 02-776 Warszawa ibby@ibby.pl m.kulik@ibby.pl oraz www.ibby.pl

Related Documents