Polygraf – univerzální přístup k
prezentacím a přednáškám
Tomáš Bukovský
Seminář Bezbariérová knihovna
30. dubna 2013
Služba textového přepisu na MU pro studenty se
sluchovým postižením
• centrálně organizována a poskytována střediskem
Teir...
• rostoucí počet studentů
• situace více studentů ve skupině> pohodlné sledování
přepisu (nikoli na jedné obrazovce přepis...
Požadavky nového technického řešení
• jednoduchá a rychlá technická příprava
• nezávislost na technickém zázemí v místě ko...
Polygraf – první verze
Polygraf – první verze – hardwarové prvky
• notebook pro přepisovatele
(s MS Word 2003 či novějším)
• mobilní přístroj pro...
Polygraf – první verze – softwarové prvky
• Polygraf Word Add-In(pro počítač
přepisovatele – doplněk do MS Wordu)
• Polygr...
Polygraf – první verze
**
Polygraf – druhá verze
Zpřístupňování studijních materiálů na MU pro
studenty se zrakovým postižením
• centrálně organizováno a poskytováno střed...
Okolnosti nového technického řešení
• větší vzdálenost od promítací plochy, příp.
nevyhovující světelné podmínky mohou
pře...
Požadavky nového technického řešení
• jednoduchá a rychlá technická příprava
• nezávislost na prezentačních technologiích
...
Polygraf – druhá verze
Polygraf – druhá verze – hardwarové prvky
• snímací zařízení určené pro přednášejícího
• mobilní přístroj pro uživatele
• ...
Polygraf – druhá verze – softwarové prvky
• Polygraf Broadcaster
(pro počítač mluvčího – volitelné)
• Polygraf
(pro mobiln...
Polygraf – druhá verze – uživatelské rozhraní
• rozšíření seznamu
sdílených zdrojů
(přepisů a prezentací)
Polygraf – druhá verze
Obecné výhody systému Polygraf
• přepis a prezentace je sledována individuálně>
nezávislost a diskrétnost uživatele
• syst...
Další vývoj
• dokončení verze pro přístroje se systémem Android
a Windows, příp. Windows Phone
• hledání, příp. vývoj levn...
**
Použití a praktické zkušenosti
Použití a praktické zkušenosti
• používán (v první verzi) v průběhu posledních
třech akademických let na MU
o v rámci přib...
Středisko pro pomoc studentům
se specifickými nároky
Masarykova univerzita
Šumavská 15, 602 00 Brno
Tel.: +42054949 1105
F...
of 22

Polygraf bukovsky

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polygraf bukovsky

 • 1. Polygraf – univerzální přístup k prezentacím a přednáškám Tomáš Bukovský Seminář Bezbariérová knihovna 30. dubna 2013
 • 2. Služba textového přepisu na MU pro studenty se sluchovým postižením • centrálně organizována a poskytována střediskem Teiresiás • na základě registrace studentů do předmětů • dispečink koordinující 30 zapisovatelů • vzdělávací program přepisovatelů
 • 3. • rostoucí počet studentů • situace více studentů ve skupině> pohodlné sledování přepisu (nikoli na jedné obrazovce přepisovatele) • minulá řešení: o připojení externího monitoru o sdílení obrazovky (aplikace VNC) Okolnosti nového technického řešení
 • 4. Požadavky nového technického řešení • jednoduchá a rychlá technická příprava • nezávislost na technickém zázemí v místě konání • synchronizace zobrazení a vzniku přepisu • nastavitelnost základních parametrů zobrazení přepisovaného textu • možnost obousměrné komunikace (odesílání textových zpráv uživatelem)
 • 5. Polygraf – první verze
 • 6. Polygraf – první verze – hardwarové prvky • notebook pro přepisovatele (s MS Word 2003 či novějším) • mobilní přístroj pro uživatele • vysílač bezdrátové sítě (nevyžaduje připojení k internetu)
 • 7. Polygraf – první verze – softwarové prvky • Polygraf Word Add-In(pro počítač přepisovatele – doplněk do MS Wordu) • Polygraf (pro mobilní přístroje uživatelů) • Polygraf Captions (doplňkové – pro počítač mluvčího)
 • 8. Polygraf – první verze
 • 9. ** Polygraf – druhá verze
 • 10. Zpřístupňování studijních materiálů na MU pro studenty se zrakovým postižením • centrálně organizováno a poskytováno střediskem Teiresiás • na základě registrace studentů do předmětů • provozování knihovny přístupných el. dokumentů • mezi předmětné dokumenty patří i materiály promítané během výuky na plátno
 • 11. Okolnosti nového technického řešení • větší vzdálenost od promítací plochy, příp. nevyhovující světelné podmínky mohou představovat vážný problém> operativní přístup zrakově postižených studentů k dokumentům přímo prezentovaným při výuce
 • 12. Požadavky nového technického řešení • jednoduchá a rychlá technická příprava • nezávislost na prezentačních technologiích • možnost zvětšování obrazu zrcadlené prezentace • kompatibilita s běžnými mobilními zařízeními • aktualizace zobrazení prezentace v reálném čase bez nadměrné spotřeby baterie • možnost připojení přepisu mluveného projevu (komfort i pro uživatele se sluchovým postižením)
 • 13. Polygraf – druhá verze
 • 14. Polygraf – druhá verze – hardwarové prvky • snímací zařízení určené pro přednášejícího • mobilní přístroj pro uživatele • vysílač bezdrátové sítě (nevyžaduje připojení k internetu)
 • 15. Polygraf – druhá verze – softwarové prvky • Polygraf Broadcaster (pro počítač mluvčího – volitelné) • Polygraf (pro mobilní přístroje uživatelů)
 • 16. Polygraf – druhá verze – uživatelské rozhraní • rozšíření seznamu sdílených zdrojů (přepisů a prezentací)
 • 17. Polygraf – druhá verze
 • 18. Obecné výhody systému Polygraf • přepis a prezentace je sledována individuálně> nezávislost a diskrétnost uživatele • systém je přínosný i pro uživatele bez važnějšího smyslového postižení • jednoduchá a rychlá technická příprava, nezávislost na dostupném vybavení v místě • zabezpečuje i zobrazení přepisu na velkoplošné obrazovce (nejen individuálně)
 • 19. Další vývoj • dokončení verze pro přístroje se systémem Android a Windows, příp. Windows Phone • hledání, příp. vývoj levnějšího snímacího zařízení obrazu pro počítač přednášejícího • kompatibilita s brailleskými displeji
 • 20. ** Použití a praktické zkušenosti
 • 21. Použití a praktické zkušenosti • používán (v první verzi) v průběhu posledních třech akademických let na MU o v rámci přibližně 300 přednášek a seminářů (se 3–6 studenty ve skupině) • využit na konferencích: o ULD 2011, ULD 2013 o INSPO 2011–2013 • používán v několika zemích (Švédsko, Nizozemí, JAR)
 • 22. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykova univerzita Šumavská 15, 602 00 Brno Tel.: +42054949 1105 Fax: +42054949 1120 E-mail: teiresias@muni.cz www.teiresias.muni.cz

Related Documents