Osoby s omezením pohybu
 vyhláška 83/1976 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu - §3 … při navrhování a
provádění staveb se uplatňují...
 osoba s omezením pohybu - využívající pro svůj pohyb kompenzační pomůcku, mechanický nebo
elektrický vozík, berle
 osob...
 pozemní komunikace a veřejné prostranství
 občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností
• stavba pro veř...
Počet seniorů 65+ v ČR
rok 2015 - 1,886 mil.
rok 2050 - 3,376 mil.
Zdroj: Demografická prognóza ČR zpracovaná Českým stati...
Asistenční pes pro tělesná postižení
Asistenční pes pro záchvatová
onemocnění
Asistenční signální pes
Terapeutický pes
 výchova ke komunikaci s člověkem
 výchova a výcvik psa ke spolupráci s člověkem
 výcvik poslušnosti
 výcvik samotné m...
 podává, vyhledává a odnáší i p ináší v cič ř ě
 zavírá a otevírá dve e a zásuvkyř
 pomáhá p i svlékání a oblékáníř
 p...
Děkuji za pozornost
Ing. Kateřina Poláčková
bariery@ligavozic.cz
gsm: 725 122 852
www.ligavozic.cz/ip sekce Bariery
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013
of 53

Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace ing. polackova - bezbarierovost 15.4.2013

  • 1. Osoby s omezením pohybu
  • 2.  vyhláška 83/1976 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu - §3 … při navrhování a provádění staveb se uplatňují … zejména požadavky na užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu.  vyhláška 53/1985 Sb., samostatná zákonná norma jejímž jediným předmětem byla úprava podmínek při výstavbě pro tělesně postižené občany.  vyhláška 174/1994 Sb., stanovuje obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  vyhláška 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • 3.  osoba s omezením pohybu - využívající pro svůj pohyb kompenzační pomůcku, mechanický nebo elektrický vozík, berle  osoba s omezením zraku – zcela nevidomá nebo částečné zrakové postižení  osoba s omezením sluchu – zcela hluchá nebo částečné sluchové postižení  osoba s mentálním postižením  osoba pokročilého věku  těhotná žena  osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let  osoba s kombinovaným postižením
  • 4.  pozemní komunikace a veřejné prostranství  občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností • stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené • stavba pro sdělovací prostředky • stavba pro obchod a služby • stavba pro ochranu obyvatelstva • stavba pro sport • školy, předškolní a školská zařízení • stavba pro kulturu a duchovní osvětu • stavba pro zdravotnictví a sociální služby • budova pro veřejnou dopravu • stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob  společné prostory a domovní vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení  pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením
  • 5. Počet seniorů 65+ v ČR rok 2015 - 1,886 mil. rok 2050 - 3,376 mil. Zdroj: Demografická prognóza ČR zpracovaná Českým statistickým úřadem
  • 6. Asistenční pes pro tělesná postižení Asistenční pes pro záchvatová onemocnění Asistenční signální pes Terapeutický pes
  • 7.  výchova ke komunikaci s člověkem  výchova a výcvik psa ke spolupráci s člověkem  výcvik poslušnosti  výcvik samotné mechanické asistence  nadstavba asistence  závěrečná zkouška  předávání a secvičování  test chování a ovladatelnosti psa s klientem  následná podpora
  • 8.  podává, vyhledává a odnáší i p ináší v cič ř ě  zavírá a otevírá dve e a zásuvkyř  pomáhá p i svlékání a oblékáníř  pomáhá p i manipulaci s t lem pání kař ě č  rozsv cuje a zhasíná sv tlaě ě  p itahuje vozíkř  p ivolá pomocř  oznamuje zvuky  pomáhá budovat komunika ní most mezi jeho dr itelem a okolímč ž  p sobí na svého dr itele terapeuticky, po fyzické i psychické stránceů ž
  • 9. Děkuji za pozornost Ing. Kateřina Poláčková bariery@ligavozic.cz gsm: 725 122 852 www.ligavozic.cz/ip sekce Bariery

Related Documents